มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 10:51 น. 139

ร่วมพลิกฟื้นสร้างสีสันไปทั้งเมือง กับเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 - Chiang Mai Design Week 2021 ห้วงนับถอยหลังส่งท้ายปี กับย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นชื่อทั่วเวียงเมืองเชียงใหม่ 4-12 ธันวาคม นี้ 

นอกจากขึ้นดอยสัมผัสลมหนาวดูทะเลหมอกในตอนเช้ามืดแล้ว อีกหนึ่งเทศกาลยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ที่ชาวเชียงใหม่และทุกคนรอคอย คือ เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021 

 

ปีนี้จัดระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2564 ณ ย่านอนุสาวรีย์สามกษัตริย์, ย่านล่ามช้าง, ย่านวัดเกตุ, ย่านช้างม่อย, ย่านสันกำแพง และทั่วเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม  “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” กระตุ้นเศรษฐกิจพื้นที่ ผ่านการสร้างมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงช่วยผลักดันและส่งเสริม ให้เกิดการท่องเที่ยวในภูมิภาคเหนือมากขึ้น

เปิดแล้วเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 -Chiang Mai Design Week 2021 ระหว่าง 4-12 ธ.ค. 2564

มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และกลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และภายในประเทศ มากกว่า 200 ราย และหน่วยงานจากต่างประเทศกว่า 11 หน่วยงาน ได้ร่วมกันจัดงานนี้้ขึ้น

 

มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ ที่จะแสดงถึงศักยภาพของทุกภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ

มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง

ให้ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จําหน่ายสินค้า และทดลองตลาด ที่จะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วมสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง

 

โดยได้จัดพิธีเปิด “เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021” ในวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่ มีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด

 

นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า “จังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ทำงานสอดคล้องกัน  ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน เมือง และเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมศักยภาพที่จะผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน โดยเน้นไปที่กลุ่มประชาชน ชุมชน สถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การพัฒนาย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น 

 

รวมไปถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ ในการนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โดยจะเป็นหน่วยงานที่ช่วยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน ความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเชียงใหม่ให้เข้มแข็งอีกครั้ง

 

นายนาวิน สินธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)เชียงใหม่ กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และธุรกิจท้องถิ่นเป็นอย่างมาก การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในเขตอำเภอเมือง อำเภอสันกำแพง 

 

ทั้งจะเป็นการตอกย้ำให้เชียงใหม่ เป็นเมืองแห่งความสร้างสรรค์ ด้วยการนำอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมกับความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญา อัตลักษณ์ล้านนา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เกิดองค์ความรู้ด้านการตลาด ช่องทางการจัดจำหน่าย ภายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สู่ตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

 

ด้านนายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ชี้ว่า ประเทศไทยและกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศต่างได้รับผลกระทบ ทำให้ทุกภาคส่วนเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง เทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ (Chiang Mai Design Week) 2021 ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจท้องถิ่นภาคเหนือ มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพการแข่งขัน ผ่านการทำงานของหลากหลายภาคส่วน เช่น ชุมชน นักออกแบบ ช่างฝีมือ ศิลปิน ผู้ประกอบการธุรกิจในภาคเหนือ ได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ จำหน่ายสินค้าและทดลองตลาด ผ่านการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ ได่แก่ 1. Creative District 2. POP Market 3. Project และ 4. Friend's Activity

 

เพื่อขยายเครือข่ายให้แข็งแรง มีศักยภาพในการปรับตัวเพื่อสามารถสร้างโอกาสเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ท้องถิ่นให้เข้มแข็ง โดยจัดขึ้น ณ บริเวณ ย่านอนุสาวรีย์สามษัตริย์ ย่านล่ามช้าง ย่านช้างม่อย ย่านวัดเกต ย่านสันกำแพง และกระจายตัวทั่วเมืองเชียงใหม่ 

 

การจัดงานในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วม 105,411 คน สร้างมูลค่าให้ทางเศรษฐกิจกว่า 493 ล้านบาท ภายใต้ Digital Disruption ของโลกในยุคปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั่วประเทศ ทำให้ทุกภาคส่วนต้องเร่งปรับตัวเพื่อพัฒนาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 

มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง

เทศกาลฯ จึงให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ระหว่างนักทํางานสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการ และชุมชน ภายใต้ธีม “Co-Forward เชื่อมโยง ฟื้นฟู ก้าวไปด้วยกัน” ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ และทรัพยากร อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอด การปรับตัวของธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งผลิตภัณฑ์และบริการ ให้ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป 

 

ปีนี้กิจกรรมต่างๆ ในเทศกาลฯ มุ่งเน้นการแก้ไขประเด็นทางสังคม โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างนักสร้างสรรค์ องค์กรและชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของงานสร้างสรรค์ และส่งเสริมช่องทางการตลาด โดยมีโจทย์การพัฒนาแต่ละกิจกรรมดังนี้ 1.ประเด็นทางสังคม 2. การศึกษา 3. ศิลปะการออกแบบและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 4.การพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี

มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย ให้เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม่ 2564 หรือ Chiang Mai Design Week 2021 Ffpจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นทางด้านดนตรี และเป็นแหล่งกำเนิดของศิลปินดนตรีเกิดขึ้นมากมาย

 

ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนและพัฒนาเมือง เพื่อก้าวสู่การเป็นสมาชิกของเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรี ขององค์การยูเนสโก ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์กรยูเนสโก ( UNESCO Creative Cities Network) สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน และเป็นพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) ที่มีเป้าหมายในการผลักดันการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ต่อไป 

มาช่วงนี้มีครบ เช้าดูทะเลหมอก เย็นเดินชม"เชียงใหม่ดีไซน์วีค"ได้ทั้งเวียง
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง