เช็ค 3 เส้นทางเสียหายจากอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
05 ธ.ค. 2564 เวลา 5:10 น. 68

กรมทางหลวงชนบทรายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 3 สายทาง พร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงาน กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร สามารถสัญจรผ่านได้ 1 สายทาง คือ

เช็ค 3 เส้นทางเสียหายจากอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้

สายทาง พท.2013 แยก ทล.41 (กม. ที่ 76+300) - บ้านใหม่ อำเภอควนขนุน และอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง น้ำท่วม 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 12+150) ทั้งนี้ แขวงทางหลวงชนบทพัทลุงได้มีการลำเลียงกระสอบทรายเพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถที่มีรถเสียระหว่างทางอีกด้วย และมีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 3 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 2 สายทาง (2 แห่ง) ทางขาด 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

  1. สายทาง สฎ.2036 แยก ทล.41 (กม. ที่ 180+575) - บ้านแม่แขก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+000 - 11+200)
  2. สายทาง ชพ.4011 แยก ทล.4198 (กม. ที่ 14+350) - บ้านท้องเกร็ง อำเภอทุ่งตะโก และสวี จังหวัดชุมพร โครงสร้างทางชำรุด (ช่วง กม. ที่ 5+400 - 5+450)
  3. สายทาง นศ.4021 แยก ทล.4151 - บ้านบางคลุ้ง อำเภอเชียรใหญ่ และชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 14+900 - 16+750) เช็ค 3 เส้นทางเสียหายจากอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้

ทช. ได้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง ปักเสาขาวแดงแสดงเขตแนวเส้นทาง บริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเรียบร้อยแล้ว

เช็ค 3 เส้นทางเสียหายจากอุทกภัย สัญจรผ่านไม่ได้

พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูสายทางที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทางสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

แท็กที่เกี่ยวข้อง