ขยายถนน 4 เลน สายท่าเรือ – เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต บูมท่องเที่ยวแดนใต้

01 ธ.ค. 2564 | 07:18 น.

ทล.เทงบ 1.5 พันล้านบาท เร่งขยายถนนสาย ท่าเรือ – เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต 4 เลน แก้ปัญหารถติดในอนาคต รองรับเศรษฐกิจท่องเที่ยวภาคใต้

นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง  (ทล.) เปิดเผยว่าสำหรับความคืบหน้าโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 4027 สาย ท่าเรือ – เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต งบประมาณโครงการ 1,584.16 ล้านบาท ขณะนี้ทางหลวงสาย 4027 ตอน บ.ป่าคลอก- บ.พารา คืบหน้ากว่า 99 % แล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ปี 2565 ขณะที่ตอน  บ.พารา-บ.เมืองใหม่  เริ่มตอกเสาเข็มปี 2568  

 

 


สำหรับการขยายถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 4027 สาย ท่าเรือ – เมืองใหม่ พื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร  โดยที่ผ่านมากรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงสาย 4027 ตอน บ.ท่าเรือ-ป่าคลอก ระหว่าง กม.0+000 - กม.5+900  ระยะทาง 5.9 กิโลเมตร แล้วเสร็จและเปิดให้ใช้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้ทางไปแล้ว  

 

 


ทั้งนี้การก่อสร้างโครงการฯปัจจุบันเหลือเพียง 2 ตอนคือ ตอน บ.ป่าคลอก -  บ.พารา ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง และตอน บ.พารา-บ.เมืองใหม่  อยู่ในขั้นตอนการสำรวจและออกแบบ ดังนี้
 

1.ตอน บ.ป่าคลอก-บ.พารา ระยะทาง 8.4 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม.5+900 สิ้นสุดที่ กม. 14+300 ได้รับงบประมาณก่อสร้างปี 2562 วงเงิน 384.16 ล้านบาท ปัจจุบันสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้เร่งดำเนินก่อสร้างทางหลายช่วงดังกล่าว โดย ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีต ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร ภายในเขตทาง 40 เมตร มีเกาะกลางเพื่อใช้เป็นจุดกลับรถทั้งหมด 5 แห่งคือระดับพื้น 2 แห่ง ใต้สะพาน 2 แห่ง และทางแยกสัญญาณไฟ 1 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณโครงการ 384,161,425 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 99.23 % คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นี้

 

 

ขยายถนน 4 เลน สายท่าเรือ – เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต บูมท่องเที่ยวแดนใต้

 2.ตอน บ.พารา-บ.เมืองใหม่ ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ที่ กม. 14+000 และสิ้นสุดที่ กม.20+800 โดยปัจจุบัน ได้ดำเนินการออกแบบและศึกษาประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามผลการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดเตรียมเอกสารเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ รูปแบบโครงการเป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร ผิวทางชนิดปอร์ตแลนด์คอนกรีต ความกว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร โดยช่วง กม. 14+000 ถึง กม. 15+700 มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) ส่วนช่วงบริเวณ กม. 15+700 ถึง กม.18+895 ซึ่งเป็นช่วงนอกชุมชน เกาะกลางเป็นแบบกำแพงคอนกรีต (Barrier Median) ภายในเขตทาง 40 เมตร มีจุดกลับรถทั้งหมด 4 แห่ง โดยการยกระดับก่อสร้างทางสายหลักขึ้นเป็นสะพานและให้กลับรถใต้สะพานทั้งหมด สำหรับช่วงปลายของโครงการจาก กม.18+895 เป็นแนวเส้นทางตัดใหม่โดยเป็นสะพานข้ามป่าชายเลนไปบรรจบบริเวณสามแยกเดิมซึ่งเป็นจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับ 4026 โดยบริเวณจุดสิ้นสุดโครงการได้ออกแบบเป็นทางแยกต่างระดับ

ขยายถนน 4 เลน สายท่าเรือ – เมืองใหม่ จ.ภูเก็ต บูมท่องเที่ยวแดนใต้

อย่างไรก็ตามหากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จตลอดสาย 20.8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักเพียงเส้นเดียวมีปริมาณจราจรใกล้เต็มความจุของถนนจึงต้องหาโครงข่ายทางหลวงมารองรับปริมาณจราจร ภาครัฐจึงเห็นว่าทางหลวงหมายเลข 4027  สามารถรองรับปริมาณจราจรจากทางหลวงหมายเลข 402 ได้  รวมทั้งเชื่อมต่อไปยัง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าเรืออ่าวปอ  ท่าเรือบางโรง และสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ช่วยเติมเต็มโครงข่ายทางหลวงภาคใต้หมายเลข 4027 ให้สมบูรณ์ตลอดเส้นทาง  อีกทั้งยังช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศตามนโยบายรัฐบาล