ตากเคาะรายชื่อ5กลุ่ม1,800คนรับวัคซีน"โมเดอร์นา"ล็อตแรก

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
03 พ.ย. 2564 เวลา 4:31 น. 248

จังหวัดตากจัดประชุมชี้แจงแนวทาง การจัดสรรวัคซีนต้านโควิด-19 โมเดอร์นา ที่ได้รับจัดสรรล็อตแรก ให้อบจ.นำไปบริการฉีดกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม รวม 1,800 คน

วันที่ 2 พ.ย. 2564   นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมซูมชี้แจงแนวทางฉีดวัคซีนโมเดอร์นาให้5กลุ่มเป้าหมาย รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 โมเดอร์นา   ในรอบแรก ผ่านระบบ Microsoft Teams ที่ศาลากลางจังหวัดตาก

ตามที่สภากาชาดไทย ได้แจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา  ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)  เพื่อนำไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามที่สภากาชาดไทยกำหนดนั้น

 

บริษัท ชิลลิค ฟาร์มา ได้กำหนดวันในการส่งมอบวัคซีนป้องกันโควิค-19 โมเดอร์นา ให้แก่ประเทศไทย ในรอบแรกที่จะเข้ามาในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ สภากาขาดไทยจึงได้จัดประชุม เพื่อชี้แจงการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นาในครั้งนี้ขึ้น

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โมเดอร์นา ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วย 

กลุ่มที่ 1 คือ คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์ จำนวน 594 คน 

กลุ่มที่ 2 คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 714 คน 

กลุ่มที่ 3 คือ บุคลากรทางการแพทย์/พยาบาล จำนวน 3 คน 

กลุ่มที่ 4 คือ เจ้าหน้าที่ศูนย์เด็กเล็ก ครูโรงเรียนอนุบาลฯ จำนวน 200 คน และ

กลุ่มที่ 5 คือ บุคลากรที่ออกปฏิบัติงาน/ บุคคลติดขัดระเบียบกฎหมาย จำนวน 298 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,800 คน
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง