"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

24 ต.ค. 2564 เวลา 6:02 น. 351

บิ๊กแมลงรวยยื่นขอจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งแรกของไทย ที่อุดรธานี หวังสร้างมาตรฐานธุรกิจแมลงกินได้ไทยทั้งวงจร สร้างความยอมรับในตลาด ป้องกันต่างชาติคุมเกมกำหนดราคาจากการแข่งขันตัดราคากันเองของผู้เลี้ยง

นายสไกร  อินทร์นาง  ประธานบริหาร บริษัท  แมลงรวย จำกัด เปิดเผย”ฐานเศรษฐกิจ”ว่า บริษัทฯได้ใบรับรองการจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด จากสำนักงานทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดอุดรธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ จดทะเบียนเป็นบริษัท แมลงรวบ จำกัด ตามประมวลกฎหมายพ่งและพาณิชย์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 

กรรมการของบริษัท มี 2 คน คือ  1.นายสไกร  อินทร์นาง 2 นายธีระทัศน์ รังสิวรโรจน์ มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 60/55 ม.8 ซ.บ้านหนองใหญ่  ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี มีผู้ถือหุ้นส่วนมากเป็นผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแมลงในภาคอีสานตอนบน เบื้องต้นนี้ประมาณ 10 กว่ารายที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น สกลนคร กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ปทุมธานี 

นายสไกร  อินทร์นาง  ประธานบริหาร บริษัท  แมลงรวย จำกัด

"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

นายสไกรกล่าวว่า ขณะนี้ทางบริษัทฯ กำลังดำเนินจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งประเทศไทย  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงแมลงของประเทศไทยทั่วประเทศ โดยจะเป็นการสร้างมาตรฐานในหมู่ผู้เลี้ยงแมลงไทย ให้เป็นที่ยอมรับของตลาดแมลงในต่างประเทศ และพื่อให้ประเทศไทยเป็นผู้คุมตลาดต่างประเทศ 

"ประเทศไทยมีการเลี้ยงแมลงดีที่สุด  แต่เราไม่ได้เป็นเจ้าของตลาดแมลง  กลับปล่อยให้ต่างประเทศมาเป็นผู้กำหนดราคาแมลงของไทย ซึ่งจากการตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งประเทศขึ้นมาแล้ว จะเป็นผู้กำหนดราคาแมลงไทยตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ"   

นายสไกร ชี้แจงต่ออีกว่า ได้ดำเนินตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปได้ประมาณ 50 % แล้ว  อยู่ในขั้นตอนเพื่อเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขออนุญาตจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงฯ ดังกล่าว  

โดยมีวัตถประสงค์เพื่อเป็นการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงแมลงทั่วประเทศ ให้เกิดการเพิ่มมูลค่า การส่งเสริมการเลี้ยงแมลง สร้างนวัตกรรม เผยแพร่ความรู้การเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของตลาดแมลงไทยในต่างประเทศ เพื่อการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ  และจะเป็นผู้กำหนดราคาในตลาด สร้างความมั่นคงยั่งยืนให้กับตลาดแมลงไทย 

"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งประเทศไทย จะเป็นสหกรณ์แห่งแรก ที่จะทำให้วงการเลี้ยงแมลงไทยมีความเติบโตที่ถูกต้อง  ทั้งนี้ ทางบริษัท แมลงรวย จำกัด ที่เป็นแกนนำการจัดตั้งสหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ แล้ว เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงไทยเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มก้อน ให้เกิดศักยภาพการต่อรองกับตลาดแมลง  

ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับผู้เลี้ยงแมลงในหลาย ๆ จังหวัดบ้างแล้ว  เศรษฐกิจแมลงไทยจะต้องเริ่มต้นเป็นไปในรูปแบบของการรวมเป็นสหกรณ์ จะทำให้ไม่มีการตัดราคากันเอง ที่ทำให้สุดท้ายผู้เลี้ยงแมลงไทยจะไม่ได้อะไรเลย 

"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

“สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลงแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวกลางในการค้าขายแมลงไทย และเพิ่มมูลค่าของแมลงไทยให้อยู่ในรูปแบบของการแปรรูป  นี่คือฐานรากของวงการแมลงไทย ต้องเริ่มจากการรวมตัวกันในรูปแบบของสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าของแมลงในทิศทางที่ถูกต้อง สหกรณ์เตรียมทุกอย่างเอาไว้ให้แล้ว  

เพียงแต่ขอให้ผู้เลี้ยงแมลง จะต้องมีการพัฒนาเพื่อให้ก้าวทันสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  และใช้สหกรณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงแมลงให้ได้ผลมากที่สุด”นายสไกรกล่าวทิ้งท้าย

"แมลงรวย"นำทีมยื่นตั้ง"สหกรณ์ผู้เลี้ยงแมลง"บูมอาหารแห่งอนาคต

แท็กที่เกี่ยวข้อง