อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

11 ต.ค. 2564 เวลา 11:50 น. 347

เอกชนอุดรธานีโอดไทม์ไลน์เปิดเมือง 1 ม.ค. 2564 ช้าเกินไป ลุ้น"สาธารณสุข-ศบค."ไฟเขียว อุดรแซนด์บ็อกซ์ พลัส (UDON Sand box plus) ขอเปิด 6 อำเภอนำร่อง 1 พ.ย.นี้เลย เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจพื้นที่คืนมา ตั้งเป้า 3 กลุ่มหลัก นักธุรกิจการค้า เขยฝรั่ง และเศรษฐีเพื่อนบ้านเข้ามารักษาตัว

อุดรธานีเป็นอีกจังหวัดที่ต้องการเร่งเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยที่ผ่านมานายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธาน สำนักงานสารณสุขจังหวัด คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด (ศบค.จังหวัด) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่เป้าหมาย รัฐวิสาหกิจ   ททท.สำนักงานอุดรธานี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน  จัดทำเอกสารคู่มือแผนมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน หรือ Standard Operation Procedure: SOP 

ภายใต้คู่มือ S0P ดังกล่าว คณะทำงานฯได้จัดทำแผนเปิดเมืองเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ หรือ UDON Sand box plus ให้กระทรวงสาธารณสุข และศบค.ชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเสนอให้นำร่องใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองอุดรธานี  กุมภวาปี ประจักษ์ศิลปาคม หนองหาน น้ำโสม และ นายูง ใน 3  กิจการหลัก  คือ การค้าลงทุน การดูแลรักษาสุขภาพ  และการท่องเที่ยว

ทะเลบัวแดง แหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งของจังหวัดอุดรธานี

เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าพื้นที่โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส มีใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิค-19 ตามกำหนดเวลาแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ ทางคณะทำงานจังหวัดฯ เสนอขอเปิดเมือง UDON Sand box plus .ในวันที่ 1 พ.ย. 2564  ขณะที่ไทม์ไลน์การเปิดประเทศที่ศบค.ชุดใหญ่วางไว้ กำหนดให้จังหวัดอุดรธานี เปิดเมืองได้ในวันที่ 1 ม.ค. 2565 

อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย  รองประธานหอการค้าไทย ประธานหอการค้าภาคอีสาน ประธานอาสุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย  รองประธานหอการค้าไทย ประธานหอการค้าภาคอีสาน ในฐานะประธานอาสุโสหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานจัดทำเอกสารคู่มือ SOP เสร็จเรียบร้อย อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงสาธารณสุข และศบค.ชุดใหญ่ คาดว่าจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง โดยไทม์ไลน์เปิดเมืองของศบค. ที่ให้เปิดอ.เชียงคาน จังหวัดเลย ในวันที่ 1 พ.ย. และหนองคายเปิด 1 ธ.ค. ส่วนอุดรธานีเปิด 1 ม.ค. 2565 หลังเลยและหนองคาย นั้น ตนไม่ค่อยเห็นด้วย เกรงว่าจะช้าเกินไป

เพราะการแพร่ระบาดของโควิค-19 รอบ 3  กระทบจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว เนื่องจากอุดรธานีเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสานตอนบน ทั้งในด้านการเดินทาง การขนส่ง ธุรกิจหลักและธุรกิจต่อเนื่อง ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก กิจการหลาย ๆ อย่างเลิกจ้างงาน และปิดกิจการไปหลายราย

อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

ฉะนั้น หากในอุดรธานีมีการเตรียมการตามแผนได้เรียบร้อย อาทิ ระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่ 70-80 %  แผนมาตรฐาน SOP ได้รับความเห็นชอบ ในแต่ละพื้นที่สามารถควบคุมตามมาตรการรักษาความปลอดภัยได้ ก็จะขอเปิดเมืองอุดรธานีในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ก่อนเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาการจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง หากทุกอย่างมีความพร้อม คิดว่าสามารถปรับให้เร็วขึ้นมาได้ตามความเหมาะสม 

"ผมเสนอให้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติการเดินทางเข้าพื้นที่อุดรธานีโดยไม่ต้องกักตัว แต่ให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ ศบค.ชุดใหญ่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อเตรียมรองรับการเปิดใช้รถไฟจีน-ลาว ประเทศ อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธันวาคม 2021 (2564) นี้  ซึ่งหากว่าทางการลาวเปิดประเทศ ธุรกิจการค้าลงทุนของอุดรธานีก็จะมีความคึกคัก เกิดการเจรจาชื้อ-ขาย  หรือการเดินทางเข้ามารับการรักษาสุขภาพเพิ่มขึ้น"

อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

นางพรพิมล กังวานตระกูล  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

นางพรพิมล กังวานตระกูล  นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุดรธานี เสนอแผนเปิดเมือง”อุดร แซนด์บ็อกซ์ พลัส ( UDON Sand box plus) ใน 6 อำเภอนำร่อง โดยประยุกต์วิธีการดำเนินการเปิดเมือง เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ทั้งของ อ.เชียงคาน จ.เลย หนองคาย ภูเก็ต สมุย และอื่น ๆ มาประยุกต์ โดยมีแผนหลัก 3 ด้านคือ ธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการนำเอาครอบครัวชาวต่างชาติ ที่มามีครอบครัวกับชาวจังหวัดอุดรธานี ให้ได้กลับมาเยื่ยมครอบครัวในพื้นที่อุดรธานี ธุรกิจการค้า-ขาย และธุรกิจการรักษาพยาบาลรักษาสุขภาพ     

เนื่องจากอุดรธานีมีศักยภาพในตัวเอง และมีจุดเด่นที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางด้านการรักษาพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน ศูนย์กลางการเดินทางทั้งทางบก อากาศ มีสนามบินนานาชาติที่สร้างรายได้กรมท่าอากาศยานเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุน แต่จากการระบาดเชื้อโควิด-19 หลายรายต้องปิดให้บริการ หรือเลิกกิจการไปจำนวนมาก จึงควรผ่อนผันให้กลับมาดำเนินกิจการต่อไปได้เสียที 

อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

จากการติดตามการเตรียมพร้อมของจังหวัดปรากฏว่า ได้รับความร่วมมือจากประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีทุกภาคส่วน โดยเฉพาะในเรื่องการฉีดวัคซีนที่เป็นเป้าหมายหลัก ก็มีประชาชนมาขอรับการฉีดเพิ่มมากขึ้น สู่เป้าหมายมีคนฉีดวัคซีน 70 %  และกลุ่มเสี่ยง เช่น กลุ่มคน 608 ได้รับการฉีดวัคซีน 80% 

"ทั้งนี้ หากว่าไม่สามารถเปิดเมืองได้ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และการพิจารณาความเหมาะสมของ ศบค.ชุดใหญ่ หากจะต้องเลื่อนไปเปิดเมืองฯในวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถือว่ายังไม่สายเสียทีเดียว หากเปิดแล้วไม่สามารถคุมสถานการณ์ได้ก็จะเกิดผลเสีย จึงขอให้เปิดโดยเร็วที่สุดเมื่อมีความพร้อมเต็มที่" 

นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี

ด้านนายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  จังหวัดอุดรธานีและภาคเอกชน มีความต้องการที่จะให้เปิดเมือง UDON Sand box ได้ เป็นบางพื้นที่ ตามที่คณะทำงานจังหวัดทำแผนฯ SOP เสนอไป เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ สังคม การค้า ขาย สามารถฟื้นตัวได้บ้าง หลังจากทุกอย่างชะลอตัวหรือปิดกิจการไปแล้วจำนวนหนึ่ง   โดยให้อยู่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ ศบค.กำหนดเอาไว้  และเพื่อป้องกันทั้งในพื้นที่เอง และคนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวด้วย 

หากไม่ทันวันที่ 1 พ.ย.2564 ต้องเลื่อนเปิดเมืองไปเป็น 1 ม.ค. 2565 ตามไทม์ไลน์ของศบค.ชุดใหญ่ ก็คงจะยังไม่ช้าเกินไป เนื่องจากยังอยู่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ยังเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นสบาย การเดินทางสะดวก ยังพอมีโอกาสอยู่  แต่หากเปิดวันที่ 1 พ.ย.ได้ ก็จะเป็นโอกาสที่ดีมาก และตรงตามความต้องการของชาวอุดรธานี 

นายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

ด้านนายวันชัย  อนุตรชัชวาลย์  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  เปิดเผยว่า ถ้าเปิดได้ตามที่เสนอไปได้ก็ดี เพราะทุกวันนี้ทุกฝ่ายได้รับผลกระทบกันถ้วนหน้า สภาพเศรษฐกิจก็แย่ คนตกงานก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สถานประกอบการหลายแห่งก็เลิกจ้างแรงงาน การค้า-ขายทั้งในพื้นที่ และกับประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีมูลค่าการค้าหลายหมื่นล้านบาท ก็หยุดชะงักเหลือมูลค่าไม่เท่าไหร่ หากเปิดเมืองอุดรฯได้จะทำให้ทุกอย่างสามารถฟื้นตัวเดินหน้าได้ สภาพของสังคมทุกสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ คุณภาพชีวิตของประชาชน ก็จะค่อย ๆ กลับฟื้่นฟูได้  แต่ก็ขึ้นกับการพิจารณาของสาธารณสุขและศบค.ชุดใหญ่

“ อุดรธานีเสนอแผนฯเปิดเมืองไปเพียงบางส่วน 6 อำเภอนำร่อง คือ อ.เมืองอุดรธานี กุมภวาปี หนองหาน ประจักษ์ศิลปาคม น้ำโสม และ.อ.นายูง และ 3 กิจการหลักคือการค้า-ขาย การท่องเที่ยว และการรักษาพยาบาลสุขภาพ ที่อุดรธานีมีศักยภาพสูงมาก ไม่ได้เปิดหมดทั้งจังหวัด เพื่อให้สามารถควบคุมได้ และอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามวิถีชีวิตใหม่  New Normal Next Normal” นายวันชัยฯกล่าว

อุดรธานีขอเปิดเร็ว รับ"พ่อค้า-เขยฝรั่ง-เศรษฐีเพื่อนบ้าน"ฟื้นเศรษฐกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง