อุดรฯลุ้นเปิด"วังนาคินทร์คำชะโนด"รับออกพรรษา21ต.ค.นี้

15 ตุลาคม 2564

เอกชนอุดรธานีเสนอเปิด"คำชะโนด"รับออกพรรษา 21 ต.ค.นี้  ภายใต้มาตรการเข้ม นายกสมคมธุรกิจท่องเที่ยวอุดรฯเผย อยู่ในพื้นที่อุดรแซนด์บ็อกซ์ พลัส ที่จะนำร่องเปิดเมืองอยู่แล้ว พื้นที่พร้อมปัดฝุ่นมาตรการเดิมเพิ่มเติมข้อกำหนดใหม่มาดำเนินการได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี เมื่อกลางสัปดาห์นี้ ซึ่งมีนายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  เป็นประธาน เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ระลอกใหม่ของจังหวัดแล้ว ยังมีวาระพิจารณาข้อเเสนอภาคเอกชน ที่ขอให้เปิดแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์"วังนาคินทร์ คำชะโนด" ที่อ.บ้านดุง

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดบริการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่นี้อย่างหนัก โดยจะดำเนินการภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 แบบเข้มข้นเคร่งครัด 

บรรยากาศประชาชนเข้าสักการะปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีปทุมมา ที่วังนาคินทร์ คำชะโนด อ.บ้านดุง ในอดีต

น.พ.อุเทน  หาแก้ว  รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ทางศบค.จังหวัดอุดรธานี มีการพิจารณาตามที่ภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานีเสนอขอให้ทางจังหวัดทำการเปิดคำชะโนด อ.บ้านดุง ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นชอบให้ดำเนินการเปิดได้ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย โดยขอให้ทางคณะกรรมการควบคุมดำเนินการคำชะโนด เสนอมาตรการต่าง ๆ ของคำชะโนดมาให้ศบค.ตรวจสอบเพิ่มเติมก่อน   

ทั้งนี้ การเปิดวังนาคินทร์คำชะโนดใหม่นี้ จะต้องอยู่ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัย และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิค-19 แบบเข้มข้นเคร่งครัด โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าสักการะ นักท่องเที่ยวทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์กำหนด 100 %  และต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นเด็กเล็กที่เดินทางมากับครอบครัว  งดการวอล์คอิน สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในคำชะโนด รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ คนขายเครื่องบูชา ขายล็อตเตอร์รี่ และอื่น ๆ ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์กำหนดเช่นกัน รวมทั้งต้องตรวจคัดกรองหาเชื้อทุกๅ 10 วัน ซึ่งต้องมาพิจารณารายละเอียดกันอีกครั้ง 

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดอุดรธานี

นางพรพิมล  กังวานตระกูล  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี

นางพรพิมล  กังวานตระกูล  นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า ภาคเอกชนในพื้นที่ อาทิเช่น รองประธานหอการค้าไทย (ภาคอีสาน) สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด หอการค้าจังหวัด  สมาคมโรงแรมไทยภาคอีสาน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกันเสนอที่ประชุมศบค.จังหวัด ว่า ขอให้เร่งเยียวยาเศรษฐกิจและผู้ประกอบธุรกิจต่าง ๆ โดยขอเปิดแหล่งท่องเที่ยว"วังนาคินทร์ คำชะโนด" อ.บ้านดุง ซึ่งเป็น 1 ใน 6 อำเภอนำร่องเปิดท่องเที่ยวภายใต้แผนเปิดเมือง UDON Sand box plus ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ 6-7 แห่ง 

ทางด้านนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เห็นด้วยที่จะให้เปิดแหล่งท่องเที่ยววังนาคินทร์คำชะโนดได้ ภายใต้มาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ  เช่น การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าสักการะวันละกี่รอบ รอบละกี่คน จำนวนเท่าไหร่  นักท่องเที่ยวทุกคนต้องลงทะเบียนทางออนไลน์ล่วงหน้า งดการวอล์คอิน

นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

รวมทั้งต้องได้รับวัคซีนครบกำหนดตามเกณฑ์ ศบค. อุดรธานี กำหนด ทุกคนต้องได้รับฉีดวัคซีนตามเกณฑ์กำหนดของ ศบค.จีงหวัดอดรธานี   และผู้ปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งผู้ข้าขาย และผู้ที่เกี่ยวในบริเวณตำละโนดทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีน 100% และทุกคนต้องได้รับการตรวจเชื้อด้วนเครื่อง ATK ทุก 10 วัน เป็นต้น    

 ทั้งนี้ วังนาคินทร์คำชะโนด เป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งในแผนงาน UDON Sand box plus ที่ศบค.จังหวัด ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวมานาน ทำให้ผู้ประกอบการทุกประเภทได้รับผลกระทบมาก  หลายรายเลิกกิจการไปเลยก็มี ลูกจ้างแรงงานก็ตกงานจำนวนมาก ได้รับความเดือดร้อนกันถ้วนหน้า โดยส่วนตัวหากเป็นไปได้ อยากให้กลับมาเปิดแหล่งท่องเที่ยววังนาคินทร์คำชะโนด ในช่วงเทศกาลออกพรรษา 21 ต.ค.2564 นี้ 

อุดรฯลุ้นเปิด"วังนาคินทร์คำชะโนด"รับออกพรรษา21ต.ค.นี้

  อุดรฯลุ้นเปิด"วังนาคินทร์คำชะโนด"รับออกพรรษา21ต.ค.นี้

แต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับ ศบค.จังหวัด และคณะกรรมการคำชะโนด ที่มีนายอำเภอบ้านดุงเป็นประธาน ที่จะร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้  เพราะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวสายทำบุญ เดินทางท่องเที่ยวกันมากเป็นกรณีพิเศษ และวังนาคินทร์คำชะโนด ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของอุดรธานีแห่งหนึ่ง มีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาท่องเที่ยวสักการะบูชา  แต่การดำเนินการต่าง ๆ ก็ต้องอยู่ในมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและเคร่งครัด 

เห็นว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยคำชะโนด ที่เคยใช้ควบคุมดำเนินการในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น มีความเข้มงวดดีมากอยู่แล้ว แต่ทาง ศบค.จังหวัด อาจจะมีมาตรการอื่นเสริมบางข้อก็ยิ่งจะดี และปลอดภัยทั้งในพื้นที่และตัวของนักท่องเที่ยวเองด้วย เช่น การทำเครื่องหมายแสดงว่า นักท่องเที่ยวทุกคนผ่านการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ เป็นต้น หรือผ่านการตรวจ ATK แล้ว  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นใจแก่ทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเปิดแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ 6 อำเภอ ตามแผนการเปิดเมืองของอุดรธานีต่อไป 

นายวรุตม์  วิศิษฏ์ศิลป์  นายอำเภอบ้านดุง   กล่าวว่า ทางอำเภอยังไม่ได้รับแจ้งมติที่ประชุมของ ศบค.จังหวัด  อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการดำเนินการคำชะโนด ซึ่งมีตนเองเป็นประธานในระดับพื้นที่ มีความพร้อมในการดำเนินการตามมติดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาก่อนปิดการท่องเที่ยว  ทางวังนาคินทร์ คำชะโนด ก็มีการดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ของศบค.จังหวัดอยู่แล้ว หากจะมีมาตรการอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปได้ตามมติของ ศบค.จังหวัด ทางคณะกรรมการคำชะโนด พร้อมที่จะปฏิบัติตามการเปิดดำเนินการใหม่ต้องเน้นในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นหลักก่อน

อุดรฯลุ้นเปิด"วังนาคินทร์คำชะโนด"รับออกพรรษา21ต.ค.นี้