​“พาณิชย์”ดึงนักออกแบบพัฒนาแพคเก็จจิ้ง หวังดันสินค้าGI เทียบชั้นพรีเมียม

09 ก.ย. 2564 เวลา 8:43 น. 42

กรมทรัพย์สินฯดึงนักออกแบบพัฒนาแพคเกจจิ้งสินค้าGI ของไทย 10 รายการ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ดันขึ้นชั้นเป็นสินค้าพรีเมียม

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า กรมฯ ได้เดินหน้ายกระดับสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) โดยได้ดำเนินโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้า GI ไทย เพื่อพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่น ทันสมัย สวยงาม เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดให้สินค้า GI โดยได้เชิญนักออกแบบมืออาชีพมีประสบการณ์และผลงานด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับแนวหน้าของประเทศ ร่วมกันสร้างสรรค์ ต่อยอด พัฒนาสินค้าชุมชนผ่านการบรรจุภัณฑ์อันทรงคุณค่าให้แก่สินค้า GI ไทย และได้คัดเลือกผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า GI จำนวน 10 รายการ เพื่อเข้าสู่การพลิกโฉมยกระดับบรรจุภัณฑ์

​“พาณิชย์”ดึงนักออกแบบพัฒนาแพคเก็จจิ้ง หวังดันสินค้าGI เทียบชั้นพรีเมียม

 

สำหรับสินค้า GI ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ได้แก่ 1.กล้วยเล็บมือนางชุมพร (2.กาแฟเมืองกระบี่ 3.ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี 4.ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ 5.นิลเมืองกาญจน์ 6.ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกกรังอุทัยธานี 7.แปจ่อเขียวแม่สอด 8.ผ้าหม้อห้อมแพร่ 9.ส้มโอทองดีบ้านแท่น และ 10.ส้มโอหอมควนลัง    

​“พาณิชย์”ดึงนักออกแบบพัฒนาแพคเก็จจิ้ง หวังดันสินค้าGI เทียบชั้นพรีเมียม       ​
ทั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญนักออกแบบและผู้ประกอบการสินค้า GI มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า และสอบถามความต้องการของผู้ประกอบการ เป็นการประชุม 3 ฝ่าย เพื่อหาแนวทางในการออกแบบให้บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาช่วยเพิ่มมูลค่าให้สินค้า และผู้ประกอบการสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงแล้ว

​“พาณิชย์”ดึงนักออกแบบพัฒนาแพคเก็จจิ้ง หวังดันสินค้าGI เทียบชั้นพรีเมียม


 

“มั่นใจว่าโครงการนี้ จะช่วยพัฒนา ต่อยอด และยกระดับสินค้า GI ไทย ให้เกิดภาพลักษณ์ที่โดดเด่น สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์ของสินค้า GI ไทย หลอมรวมกับบรรจุภัณฑ์ให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวอันทรงคุณค่าของท้องถิ่นได้อย่างงดงาม ส่งผลในการสร้างความแข็งแกร่ง และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI ไทย เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตและผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น และช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าชุมชนและยกระดับเป็นสินค้าพรีเมี่ยมได้ตามเป้าหมาย”
          ​

แท็กที่เกี่ยวข้อง