svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โรงแรมเวลเนสหัวหอกท่องเที่ยว"อันดามัน-อ่าวไทย"หลังโควิด

22 สิงหาคม 2564

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพผนึก 5 พันธมิตร ใช้กลไกเวลเนสพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ระหว่างการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด-19 คาดปี 2565 เคาะรายได้การท่องเที่ยวสุขภาพสู่อันดามันและอ่าวไทย ไม่น้อยกว่าสองหมื่นห้าพันล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร 5 องค์กร จัดประชุมกลไกและมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจระหว่างการระบาด และภายหลังการระบาดของโควิด-19 ด้วยการส่งเสริมสุขภาพ และการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ส่งเสริม และพัฒนา Wellness Hub ของประเทศไทย โดยการประชุมผ่านระบบ Zoom Orientation Meeting เมื่อเร็ว ๆ นี้
    

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยริวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวระหว่างเปิดการประชุมว่า การส่งเสริมสุขภาพ หรือเวลเนส มีศักยภาพระดับสูงในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สามารถคงสภาพการจ้างงาน เพิ่มการจ้างงานใหม่ และกระจายรายได้ลงสู่ระบบเศรษฐกิจฐานราก ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ได้  

โรงแรมเวลเนสหัวหอกท่องเที่ยว"อันดามัน-อ่าวไทย"หลังโควิด

จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันอ่าวไทย สมาคมการส่งเสริมสุขภาพไทย และคณะกรรมการกฎบัตรไทย สมาคมการผังเมืองไทย ดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19  มีเป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิต จากโรงแรมเป็นโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ หรือโรงแรมเวลเนส

นอกจากนั้น ยังได้เตรียมการยกร่างมาตรฐานระบบเวลเนสเพิ่มเติม เพื่อเป็นเกณฑ์การปฏิบัติสำหรับโรงแรมเวลเนสและกิจการเวลเนสในประเทศ ซึ่งสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพการบริการ สร้างความปลอดภัย สร้างภาพลักษณ์และความโดดเด่น ในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
การประชุมออนไลน์ภาคีเครือข่ายจัดทำเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่อันดามัน-อ่าวไทย

โรงแรมเวลเนสหัวหอกท่องเที่ยว"อันดามัน-อ่าวไทย"หลังโควิด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะหน่วยงานภาคีเครือข่าย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ได้ร่วมกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกฎบัตรไทย ดำเนินโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่ เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19 ในปี 2564 ได้ฝึกอบรมโรงแรมเวลเนสในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยไปแล้ว 120 โรง โดยปีต่อไปจะฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะโรงแรมเวลเนสเพิ่มเติมอีก 200 โรง 
    

มหาวิทยาลัยคาดหวังให้โรงแรมกลุ่มเป้าหมาย มีสมรรถนะและศักยภาพสูงสุดในการให้การบริการที่เป็นเลิศ สามารถใช้งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ มาพัฒนาเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการบริการ เพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างในตลาดเวลเนส

นอกจากนั้นยังได้สนับสนุนให้นักวิจัยและคณาจารย์ในสาขาการแพทย์ แพทย์แผนไทย เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาล และเทคโนโลยีการอาหารร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำแก่โรงแรมและกิจการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสูงสุด
    

นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของกฎบัตรไทย และตามความต้องการของโรงแรมและกิจการเวลเนสในพื้นที่อันดามันและอ่าวไทย ที่เข้าฝึกอบรมรุ่น 1 หลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้บริหาร เพื่อเป็นตัวแทนผลักดันให้เกิดการพัฒนาระบบเวลเนสทั่วทั้งระบบ การแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ให้เอื้ออำนวยต่อการดำเนินธุรกิจ 

โรงแรมเวลเนสหัวหอกท่องเที่ยว"อันดามัน-อ่าวไทย"หลังโควิด

 เบื้องต้น สมาคมฯ และกฎบัตรไทยประสบผลสำเร็จ ในการสร้างแพคเกจด้านการเงินร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อเป็นสินเชื่อในการปรับปรุงฟื้นฟูโรงแรมให้เป็นโรงแรมเวลเนส พร้อมการสนับสนุนวงเงินหมุนเวียน คาดว่าภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ ธนาคาร สมาคมฯ และกฎบัตรไทยจะได้แถลงรายละเอียดต่อสาธารณะ
    สำหรับประเด็นการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูโรงแรมเวลเนสที่เป็นสมาชิกของสมาคมนั้น เบื้องต้น สมาคมฯ จะสนับสนุนการใช้ระบบ prepaid หรือการชำระเงินล่วงหน้ากับ wholesale หรือตัวแทน (DMC) ซึ่งที่ผ่านมาได้มีผู้ประกอบการหลายรายได้ขายห้องพักล่วงหน้า โดยอาจกำหนดปริมาณห้องเป็นระยะเวลาหกเดือนหรือหนี่งปี โดยมีส่วนลดตามที่ได้ตกลงกัน ซึ่งเรื่องนี้ สมาคมฯ จะประสานในรายละเอียดต่อไป 
    ประเด็นต่อมา กรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะใช้วงเงิน สมาคมฯ จะขอให้สมาชิกเตรียมเอกสารและรายละเอียด asset value เพื่อนำไปขอเพิ่มวงเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์ โดยอาจมีการเปรียบเทียบมูลค่าทรัพย์สินมูลค่าปัจจุบันกับวงเงินที่ขอกู้ โดยอาจจะค้ำประกันเพิ่มเติมวงเงินในรูปแบบของตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือโอเวอร์ดร๊าฟ หรืออาจจะทำสัญญาขาย voucher ล่วงหน้ากับเอเย่นต์ทัวร์ โดยมีอัตราส่วนลดตามที่ได้ตกลงกัน 
    

สำหรับประเด็นด้านการตลาด สมาคมฯ ได้วางแผนร่วมกับกฎบัตรไทยพัฒนาเวลเนสแพคเกจ ซึ่งคาดว่า ในไตรมาสที่ 4 ปีนี้ จะสามารถนำนักท่องเที่ยวสุขภาพประเภทผู้สูงอายุเข้ามายังพื้นที่อันดามันและอ่าวไทยได้ สำหรับนักท่องเที่ยวสุขภาพนานาชาติ ปัจจุบันทีมงาน B-Healthy อยู่ระหว่างประสานเครือข่ายสุขภาพในต่างประเทศ คาดว่าจะสามารถนำนักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวเข้าไทยได้ในช่วงไตรมาสสองปี 2565
    

ด้านนายนิติธร เทพบุตร อุปนายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย และประธานกรรมการสุโข เวลเนส แอนด์ สปา รีสอร์ต กล่าวว่า สมาคมฯ มีวาระเร่งด่วนในการทำตลาดท่องเที่ยวสุขภาพ สนับสนุนกิจการโรงแรมและกิจการเวลเนส ในช่วงการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด-19 โดยสมาคมฯ ให้ความสำคัญในการเพิ่มอัตราการพำนักและเพิ่มค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยว 
    

สมาคมฯ จะใช้จุดแข็งของการแพทย์ตะวันออกหรือ oriental medicine ดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ทั้งการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประเภทต่าง ๆ โดยในช่วงการระบาดของโควิด-19 จะให้ความสำคัญสำหรับตลาดในประเทศ เน้นการจัดแพคเกจการส่งเสริมดูแลสุขภาพ (preventive medicine) หรือเวชศาสตร์เชิงป้องกัน ซึ่งจะทำให้รัฐประหยัดงบประมาณการในการรักษาพยาบาล และแพคเกจเวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยจากโควิดหรือ long COVID
    

สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งสมาคมฯ จะร่วมกับ B-Healthy ทำตลาดเข้มข้นในปี 2565 ในกลุ่ม long COVID และการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) นอกจากนั้น จะทำตลาดพิเศษสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ เป็นกลุ่มที่มีรายได้และให้มูลค่าการท่องเที่ยวในอัตราสูง โดยใช้ความแข็งแกร่งของ oriental medicine เป็นกลไกการดูแลสุขภาพ
    

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงการระบาดและภายหลังการระบาดของโควิด สมาคมฯ ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์ การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาแพคเกจร่วมกันระหว่างหน่วยงานและธุรกิจประกันภัยเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงบริการเวลเนสได้ง่ายขึ้น พร้อมการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบการ การผลักดันให้เกิดการวิจัยสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการวิจัยและการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร
    

ด้านนายฐาปนา บุณยประวิตร เลขานุการกฎบัตรไทย ในฐานะหัวหน้าโครงการเขตเศรษฐกิจนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพวิถีใหม่เพื่อพลิกฟื้นประเทศหลังโควิด-19 กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎบัตรไทยและศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพอันดามัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดประชุมแสดงแผนธุรกิจเวลเนส ของ 120 โรงแรมที่เข้าฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการโรงแรมส่งเสริมสุขภาพ รุ่น 1 ในระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต 
    

ในงานนี้ กฎบัตรจะเชิญผู้แทนธนาคารพาณิชย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธนาคารกรุงไทย ให้พิจารณาแผนธุรกิจ และลงนามข้อตกลงเบื้องต้นสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูกิจกา รและสินเชื่อเพื่อการหมุนเวียนเสริมสภาพคล่องในช่วงการระบาดของโควิด จากที่ประมาณการเบื้องต้นทราบว่า จะมีความต้องการสินเชื่อเฉพาะกลุ่มโรงแรม ที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย ประมาณ 2,000 ล้านบาท

 

หากมีการปรับปรุงโรงแรมตามแผนแล้ว ในปี 2565 กลุ่มโรงแรมดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเศรษฐกิจได้ไม่น้อยกว่า 25,000 ล้านบาท ไม่นับรวมการหมุนเวียนเศรษฐกิจในกลุ่มการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ผลิตภัณฑ์และบริการเวลเนสที่ผลิตจากกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก

โรงแรมเวลเนสหัวหอกท่องเที่ยว"อันดามัน-อ่าวไทย"หลังโควิด