ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์"  

16 มิ.ย. 2564 | 10:53 น.

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดกรองโรคแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นก้าวแรกสู่ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์คัดกรองโรคแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว เป็นก้าวแรกสู่ศูนย์สุขภาพนานาชาติอันดามัน

ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 ที่บริเวณชั้น 2 อาคารศูนย์บริการนักศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ภายใต้โครงการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพอันดามัน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมเยี่ยมชม และฟังการบรรยายสรุปและวิดิทัศน์ ความเป็นมากิจการของศูนย์เทคนิคทางการแพทย์
    

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการทางด้านการตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ การตรวจคัดกรองโรคต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยการให้บริการตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้สถานที่ฝึกงานของนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 
    

วัตถุประสงค์นี้สอดคล้องกับนโยบายโครงการจัดตั้งศูนย์สุขภาพนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตและอันดามัน ได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center) ส่งเสริมการบริการด้านการตรวจสุขภาพในรูปแบบของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาใช้จ่ายเม็ดเงินสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแผน“ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์(Phuket Sandbox)”  ที่จะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ที่จะถึงเป็นต้นไป
   ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

ในระยะแรกทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ จะเน้นการบริการด้านการตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพประจำปี เช่น การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด การวัดความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจการทำงานของตับ-ไต การตรวจปัสสาวะทั่วไป การตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง เอกซเรย์ปอดและหัวใจในระบบดิจิตอล
    

นอกจากนี้ ทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ ยังให้บริการการตรวจเฉพาะทาง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมในหญิงตั้งครรภ์ การตรวจภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในเด็ก
    
ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

ทั้งนี้ ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทางศูนย์ยังได้ให้บริการตรวจวิเคราะห์ เพื่อหาเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ในอนาคตทางศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการบริการด้านสุขภาพร่วมกับสหวิชาชีพ ไม่ว่าจะวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัช พยาบาล แพทย์แผนไทย ในการขับเคลื่อนและผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ หรือ Medical hub แห่งฝั่งอันดามันของประเทศไทย
    

นอกจากที่ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่า เป็นประเทศที่บริหารจัดการป้องกันรักษาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ได้ดีเป็นอันดับ 4 ของโลก

ก้าวแรกเมดิคัลฮับอันดามัน ม.อ.ภูเก็ตเปิด\"ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์\"  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง