ข่าวด่วน "เขื่อนจิ่งหง" แจ้งปรับแผนใหม่ เลื่อนระบายน้ำปลาย ส.ค.นี้

30 ก.ค. 2564 เวลา 14:13 น.2.5k

กอนช.เผย จีน แจ้งข่าวด่วน เลื่อนปรับลดระบายน้ำเขื่อน "เขื่อนจิ่งหง" จากเดิม เป็นวันพรุ่งนี้ เลื่อนระบายน้ำปลาย ส.ค.นี้ คาดไม่กระทบระดับน้ำโขงปัจจุบัน แต่ยังไม่วางใจ จับตาอย่างใกล้ชิด

ตามที่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ  (กอนช.) ได้ออกประกาศ เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง ฉบับที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน แจ้งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงาน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 นั้น

 

สมเกียรติ ประจำวงษ์

 

ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะรองผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ระบุ ล่าสุดวันนี้ (30 ก.ค.64) ประมาณช่วงเย็น ได้รับอีเมลล์จาก กระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการว่า  เนื่องด้วยการเตรียมการทางด้านเทคนิค จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนกำหนดการปรับลดการระบายน้ำไปเป็นช่วงประมาณปลายเดือนสิงหาคมนี้  ทั้งนี้ จะมีการประสานแจ้งมายังฝ่ายไทยอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันวันที่ที่แน่นอน

 

อย่างไรก็ตาม กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้มีการประเมินว่าการเลื่อนการลดการระบายน้ำดังกล่าว จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในขณะนี้แต่อย่างใด ซึ่งคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มลดลงตามลำดับ และจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมต่ำที่พาดผ่าน สปป.ลาวตอนบน และเมียนมา ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

 

สถานการณ์น้ำโขง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

ทั้งนี้ กอนช. จะมีหนังสือแจ้งไปยังคณะอนุกรรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด ใน 8 จังหวัดริมโขง ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี กรณีการแจ้งเลื่อนลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหงดังกล่าวให้รับทราบอย่างเป็นทางการโดยเร็ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่ง กอนช.จะยังคงติดตามสถานการณ์น้ำ และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนริมฝั่งโขงต่อไป

 

สำหรับสถานการณ์น้ำโขงปัจจุบัน (ณ 30 ก.ค.64) พบว่า ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง และต่ำกว่าระดับตลิ่ง ได้แก่ สถานีเชียงแสน ปัจจุบันระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง 8.63 เมตร สถานีเชียงคาน ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 6.92 เมตร สถานีหนองคาย ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.5 เมตร สถานีนครพนม ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.19 เมตร สถานีมุกดาหาร ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 4.50 เมตร และสถานีโขงเจียม ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 5.14 เมตร

แท็กที่เกี่ยวข้อง