นิพนธ์ บุญญามณี เตือนมวลน้ำจากจีนและลาวส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง

26 ก.ค. 2564 เวลา 8:01 น. 90

“นิพนธ์ บุญญามณี”เตือนการระบายมวลน้ำขนาดใหญ่จากจีนและลาว ส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง สั่ง ปภ.- ผู้ว่าฯ เตรียมการรับมือ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ "พายุเจิมปากา" 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากที่มีรายงานจากสื่อต่างประเทศว่าสาธารณรัฐประชาชนจีน เกิดเหตุเขื่อน 2 แห่งแตกในเมืองฮูหลุนเป้ยเอ่อร์ ในเขตปกครองตนเองมองโกเลีย ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกอบกับเกิดฝน 1,000 ปี ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่าน ทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ในมณฑลเหอหนาน จนต้องมีประกาศเตือนเขื่อนอี้เหอถาน เขื่อนอีกแห่งในเมืองลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน อาจพังถล่มได้ตลอดเวลา 

 

ทำให้ประเทศทางตอนใต้ลงมา อย่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย ต้องมีการเตรียมการรับมือและเฝ้าระวังสถานการณ์การระบายมวลน้ำใหญ่จากพื้นที่ตอนบนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในส่วนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเองในขณะนี้ ก็มีประกาศให้เขื่อนน้ำอูทำการปล่อยระบายน้ำ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 
และอีกแห่งคือ เขื่อนไซยะบุรี ก็ได้มีการเร่งระบายน้ำมากขึ้นเพื่อรองรับมวลน้ำใหญ่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้  

 

จากสถานการณ์ดังกล่าว รมช.มหาดไทย ได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงทั้ง  8 จังหวัดได้แก่ จ.เชียงราย จ.เลย จ.หนองคาย จ.บึงกาฬ จ.นครพนม จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ และ จ.อุบลราชธานี ได้เตรียมการรับมือและแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงให้เฝ้าระวัง และเตรียมการอพยพทันทีหากเกิดความรุนแรง 
 

เนื่องจากปริมาณน้ำนั้นมีมวลขนาดใหญ่มาก และอาจต้องใช้ระยะเวลาหลายวัน กว่าการระบายน้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ 
ประกอบกับสถานการณ์พายุดีเปรสชัน “เจิมปากา” ที่กำลังปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย

 

ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทําให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกหนักบางพื้นที่ ทําให้เกิดลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์  เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง  

 

ประชาชนอาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ซึ่งในส่วนนี้ก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างครอบคลุม  เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัย ติดตามสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ บูรณาการร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง 

 

รวมถึงเตรียมพร้อมอุปกรณ์ เครื่องจักรกล และยานพาหนะ  กำหนดพื้นที่ปลอดภัย  ศูนย์อพยพ ศูนย์พักพิงชั่วคราว ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข
                         นิพนธ์ บุญญามณี เตือนมวลน้ำจากจีนและลาวส่งผลกระทบประชาชน 8 จังหวัดริมโขง

นอกจากนี้ นายนิพนธ์ ยังได้มอบแนวทางในการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ทั้งในเชิงป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ และกักเก็บน้ำไว้ในฤดูแล้ง ปีหน้า โดยขอให้มีการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เช่น กรมชลประทาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ หาแนวทางวางแผนร่วมกัน "สร้างที่ให้น้ำอยู่ และทพทางให้น้ำไหล"  

 

โดยสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำในชุมชน หมู่บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ โดยเร่งขุดลอกเส้นทางน้ำ, กำจัดผักตบชวาและวัชพืช ในแหล่งน้ำสาธารณะ ที่กีดขวางทางระบายน้ำไม่ให้ตื้นเขิน เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและรองรับน้ำฝนที่มีปริมาณมาก เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบอุทกภัยและภัยแล้ง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของแหล่งกักเก็บน้ำแก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์โดยรวมยังคงต้องเฝ้าติดสถานการณ์พายุฯอย่างใกล้ชิด 

 

อนึ่ง จากสถานการณ์พายุดีเปรสชั่น “เจิมปากา” ที่มีอิทธิพลในขณะนี้ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว 8 จังหวัด ได้แก่แม่ฮ่องสอน เลย กาฬสินธุ์ ยโสธร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปัตตานี รวม 10 อำเภอ15 ตำบล 35 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 77 ครัวเรือน และไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง