รัฐผนึกเอกชนจัดมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ "EV"

28 ส.ค. 2563 เวลา 12:30 น. 334

ผนึกกำลังภาครัฐกับเอกชน จัดมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า สร้างสิ่งแวดล้อมสะอาด ปลอดภัย รับชีวิตวิถีใหม่ หลังวิกฤตโควิด

รายงานข่าวระบุว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week ได้ดำเนินการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (JGSEE) และภาคเอกชน จัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมที่ครบครันที่สุดในภูมิภาคอาเซียนงานแรกของปี

              นายทวารัฐ สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า การจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 ครั้งนี้นับเป็นมิติใหม่ของการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่ครบครันที่สุดในภูมิภาค มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก และตื่นรู้เกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า รวบรวมนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกให้ได้เรียนรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องยกระดับการจัดงานในเรื่องของการสร้างความสอดคล้องกับบริบทใหม่ของวิกฤติครั้งนี้ไปพร้อมกัน ที่จะช่วยตอบโจทย์การแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่

สำหรับปีนี้กระทรวงพลังงานได้มีกิจกรรมสัมมนาที่เป็นไฮไลท์ของการจัดงาน ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ในหัวข้อ International Conference "Rural Electrification: International Experience and Development in Thailand" เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านไฟฟ้าแบบออฟกริดในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งจะมีการจัดแบบ offline สำหรับที่ผู้เข้าฟังทั้งที่มาร่วมด้วยตัวเอง และ online ให้รับชมแบบ Virtual

นายพัฒนา  แสงศรีโรจน์  รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ กฟผ. กล่าวว่า กฟผ. เป็นองค์การที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนางานในภารกิจหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า เพื่อให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมทั้ง กฟผ. ยังให้ความสำคัญกับบริบทสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ ปี 63 นับเป็นครั้งแรกที่ กฟผ. ได้เข้าร่วมการจัดงาน  ASEAN Sustainable Energy Week 2020  ภายในงาน กฟผ. จะจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย และนวัตกรรม บนพื้นที่ 120 ตารางเมตร ภายใต้แนวคิด EGAT’s E-mobility โดย กฟผ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของยานยนต์ไฟฟ้าที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต ดังนั้น กฟผ. จึงมุ่งมั่นดำเนินโครงการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ (EV) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายภาครัฐทางด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน EV ในประเทศ หลากหลายด้าน อาทิ รถยนต์ไฟฟ้า รถบัสไฟฟ้า มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า และ Charging Station รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้าน Charging Infrastructure รวมไปถึงการบริหารการจัดการการใช้ไฟฟ้าจาก EV ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ กฟผ.

“นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้า เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” (Innovate Power Solutions for a Better Life) เป็นการมุ่งส่งเสริมสิ่งดีๆ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าโดยภาพรวม จะช่วยให้สามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 จากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซล ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง รวมทั้งสามารถลดการปล่อยมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง (PM2.5) ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยไฮไลท์ในการจัดงาน มีการจัดแสดงรถ i-EV กฟผ. และจัดแสดงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า กฟผ. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตื่นตัวในการหันมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น”

รัฐผนึกเอกชนจัดมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ "EV"

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย กล่าวว่า ปีนี้พันธมิตรภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมที่จะจัดงาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) ภายใต้รูปแบบ นิว นอร์มัล ตอบโจทย์ชีวิตวิถีใหม่ ที่มีการจัดระเบียบการเข้าร่วมชมงานตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อความปลอดภัย ทั้งยังมีการยกระดับความปลอดภัยขณะเยี่ยมชมงาน ตามมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure)

และงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้ง เพราะเรามีการปรับการจัดงานแสดงในรูปแบบ ไฮบริด เอ็กซ์ซิบิชั่น (Hybrid Exhibition) หรือการจัดแสดงแบบครบองค์รวม ที่รองรับทั้งการจัดแสดงงานในรูปแบบปกติ (Physical exhibition) และการจัดแสดงแบบเสมือนจริง (Virtual Exhibition) เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เข้าชมงานชาวต่างชาติที่ไม่สามารถเดินทางมาด้วยตนเองสามารถพบปะพูดคุยกับผู้จัดแสดงงานผ่านออนไลน์ แพลตฟอร์ม ตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้งสี่วัน

อย่างไรก็ดี งาน ASE 2020 ที่จะมีขึ้นจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปท์  “ENERGY SOLUTIONS FOR SMART CITIES” โดยมีการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดด้านพลังงานอย่างครบครัน และปีนี้จัดงานร่วมกับ Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo และ Electric Vehicle Asia  โดยจะแสดงแหล่งพลังงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด พร้อมกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยจากกว่า 1,000 แบรนด์ชั้นนำของโลก เช่น SolarEdge, Kawasaki, Miura, Delta Electronics, Osaka Gas และ Daicel Group รวมถึงผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก กฟผ.

รัฐผนึกเอกชนจัดมหกรรมอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและ "EV"

และ FIMER ทั้งยังคงมี กิจกรรมสัมมนากว่า 80 หัวข้อ ทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการประชุมนานาชาติด้านพลังงานทดแทนในหัวข้อ International Conference Sustainable Energy Solutions for Smart Cities งานประชุมนานาชาติด้านยานยนต์ไฟฟ้า International Electric Vehicle Technology Conference and Exhibition หรือ iEVTech 2020 และหัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศร่วมให้ความรู้ โดยคาดว่างาน ASE 2020 จะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 15,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรมและชมงานครั้งนี้ผ่านการจัดงานแบบไฮบริด เอ็กซิบิชั่น 

“งาน ASEAN Sustainable Energy Week 2020 (ASE 2020) งานแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านพลังงานทดแทน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียน จัดพร้อมกับงาน Renewable Energy Asia, Entech Pollutec Asia, Energy Efficiency Expo และ Electric Vehicle Asia กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 ถึงวันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา”