เช็คสิทธิ์ "คนละครึ่งเฟส 3" คลัง พร้อมแล้วเปิดลงทะเบียน www.คนละครึ่ง.com

13 มิ.ย. 2564 เวลา 6:00 น.129.0k

เช็คสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3 กระทรวงการคลัง พร้อมเปิดปุ่มให้ประชาชนลงทะเบียนwww.คนละครึ่ง.com วันแรก 14 มิ.ย.เตรียมให้พร้อม

วันนี้ 13 มิ.ย.64 เหลืออีกเพียงหนึ่งวันเท่านั้น คนละครึ่งเฟส3 เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบน www.คนละครึ่ง.com สำหรับประชาชนที่ไม่เคยลงทะเบียนจำนวน 16 ล้านคน เตรียมลงทะเบียนวันที่ 14 มิ.ย.ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ดังนั้น ประชาชนจำนวน 16 ล้านคน เตรียมตัวให้พร้อมกับการลงทะเบียนรับสิทธิ คนละครึ่งเฟส 3 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน

คนละครึ่งเฟส3

เช็คสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3ของประชาชน

  • รัฐจะสนับสนุนให้ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าใช้จ่าย หรือไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน วงเงิน 1,500 บาทต่อรอบ รอบละ 3 เดือน รวม 3,000 บาท ตลอดโครงการ ระยะเวลาใช้จ่ายตั้งแต่เดือนก.ค. - ธ.ค. 64
  • สำหรับผู้ที่เคยรับสิทธิโครงการของรัฐที่เคยใช้ g-Wallet แล้ว ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นการยืนยันเข้าร่วมโครงการ หรือจะลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ก็ได้
  • ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่เคยใช้ g-Wallet มาก่อน ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com 

 

เช็คคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 3

  •  ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีบัตรประจำตัวประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • กรณีผู้รับสิทธิคนละครึ่งเฟส 3 แล้ว หากต้องการจะเปลี่ยนไปรับสิทธิโครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ตั้งแต่วันที่ 21-28 มิ.ย. 64 ซึ่งถือเป็นการสละสิทธิโครงการที่ได้รับสิทธิเดิมทันที

ที่มา: www.คนละครึ่ง.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง