เช็กด่วน “คนละครึ่งเฟส3” คลัง ยืนยัน ข้าราชการ ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 3,000 บาท ได้

10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:00 น.63.9k

“คนละครึ่ง เฟส 3” กระทรวงการคลัง ยืนยัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการเมือง ผู้ได้รับบำนาญ  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม คนละครึ่งเฟส 3 ที่จะเริ่มวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ได้

10 มิ.ย. 2564 อัพเดทความคืบหน้าโครงการ “คนละครึ่ง เฟส 3” เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อย เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม โดยเปิดลงทะเบียนในวันที่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

อัพเดท:

"คนละครึ่ง เฟส 3" กระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนเข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์ทั้งสิ้น 31 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้ได้รับสิทธิ์เดิมประมาณ 15 ล้านคน  และเปิดให้ประชาชนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 16 ล้านคน ผ่าน 2 ช่องทาง คือ www.คนละครึ่ง.com แอปฯ “เป๋าตัง”

เงื่อนไขลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3

  • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ (ผ่านบัตรประชาชน) สามารถตรวจสอบผู้ได้รับสิทธิผ่านบัตรประชาชนได้จาก www.เราชนะ.com
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • การลงทะเบียนรับสิทธิ สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
  • ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com
  • ลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง) สำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง

หมายเหตุ: สามารถเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียน ได้ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนไปใช้ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ผ่านแอปฯเป๋าตัง ภายในวันที่ 28 มิ.ย. 64 เวลา 22.00 น

อย่างไรก็ตามยังมีคำถามตามมาว่า ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ ข้าราชการเมือง ผู้ได้รับบำนาญ  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม คนละครึ่งเฟส 3ได้หรือไหม่ เพราะในโครงการเราชนะ และ ม33เรารักกัน ไม่ให้สิทธิ์คนกลุ่มนี้ลงทะเบียน

“ฐานเศรษฐกิจ” จึงได้ตรวจสอบ เช็กประเด็นนี้กับ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้รับการยืนยันว่า “ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐ ข้าราชการเมือง ผู้ได้รับบำนาญ  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม คนละครึ่งเฟส 3ได้”

กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 3 ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์โครงการ/มาตรการรัฐที่ยังไม่ได้ใช้แอปฯเป๋าตัง ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. ผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการ/มาตรการรัฐที่ใช้แอปฯเป๋าตัง ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet (กดแถบโครงการคนละครึ่ง)

วิธีลงทะเบียนผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3.ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 3 ผ่านช่องทางเว็บไซด์ www.คนละครึ่ง.com

วิธีลงทะเบียนและใช้สิทธิ ผ่านแอปฯเป๋าตัง

1. ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปฯเป๋าตัง พร้อมผูก G-wallet

2. กดแถบโครงการคนละครึ่ง เพื่อลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.64 เวลา 06.00 น. – 22.00 น

.3. รอรับการแจ้งเตือนยืนยันหลังลงทะเบียนในแอปฯเป๋าตัง (ภายใน 3 วัน)

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.8. เสร็จสิ้นการชำระเงิน

วิธีการเข้าร่วมโครงการเฟส 3 และการใช้สิทธิ ผ่านแอปฯเป๋าตัง

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 3 จะใช้หลักการเดียวกับโครงการในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 คือ ภาครัฐร่วมจ่ายร้อยละ 50 สำหรับค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป และค่าบริการ เช่น นวด สปา ทำผมทำเล็บ ค่าเดินทางโดยบริการขนส่งสาธารณะหรือขนส่งมวลชนสาธารณะ ยกเว้นสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ โดยจะได้รับสิทธิ์เงินโอนเข้าแอปฯเป๋าตัง 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค. 64

“คนละครึ่งระยะที่ 3 จะใช้งบประมาณรวม 93,000 ล้านบาท ซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งนี้จะช่วยเติมกำลังซื้อของประชาชน โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นเงิน 186,000 ล้านบาท สำหรับระบบการลงทะเบียน ในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ทางธนาคารกรุงไทยได้เตรียมพร้อมแล้ว” นางสาวกุลยากล่าว

ที่มา: กระทรวงการคลัง,สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง,www.คนละครึ่ง.com

แท็กที่เกี่ยวข้อง