ธพส. ลุยโครงการก่อสร้างตามแผน อัดเม็ดเงินเข้าระบบการจ้างงาน

22 ก.พ. 2564 เวลา 8:02 น.402

ธพส. ประกาศปี 2564 เดินโครงการก่อสร้างตามแผน หวังสร้างกลไกการจ้างงาน และกระจายรายได้ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ พ้นวิกฤตจากพิษการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เผยมีไม่น้อยกว่า 5 โครงการมูลค่ากว่า 8,000 ล้าน ด้านความคืบหน้าก่อสร้างอาคารจอดรถ เนรมิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมคิกออฟเริ่มก่อสร้างปีนี้

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส.หน่วยงานที่ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 100%  เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2564 ธพส. ไม่มีนโยบายชะลอการลงทุนหรือโครงการก่อสร้างใดๆ โดยกำหนดมีโครงการลงทุนใหม่อย่างน้อย 2 โครงการ และสานต่อการก่อสร้างโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งรวมแล้วมีไม่น้อยกว่า 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวันออก อาคารด้านทิศตะวันตก และอาคารสนับสนุน โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี มูลค่าเกือบ 6,000 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน พหลโยธิน มูลค่า 262 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน ให้กรมสรรพสามิต มูลค่า 200 ล้านบาท งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ค่าก่อสร้าง 4 อาคารมูลค่ารวม 268 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 1,400 ล้านบาท

ธพส. ลุยโครงการก่อสร้างตามแผน อัดเม็ดเงินเข้าระบบการจ้างงาน

นอกจากนี้ ปี​ 2564 ธพส. ​ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารให้กับกรมสรรพสามิต 4 โครงการ ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต, อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี, อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จังหวัดนครปฐม และอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการรวมประมาณ 755 ล้านบาท
 
ส่วนความคืบหน้าโครงการต่อเนื่องจากปีก่อน ได้แก่ โครงการส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน 11 ชั้น พร้อมลานจอดรถใต้ดิน มูลค่าโครงการ 22,000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2566 และโครงการปรับภูมิทัศน์ “ต้นแบบเมืองสีเขียว” แลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่กว่า 21 ไร่ ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ

 
แจ้งวัฒนะ พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เนรมิตพื้นที่เป็นเสมือนปอดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์กว่า 1,200 ต้น เหลืองอร่ามด้วยดอกราชพฤกษ์ และดอกทองอุไร มีลานกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชนโดยรอบได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ซึ่งจะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากภายนอก ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และแก้ไขปัญหาการจราจรได้ในอนาคต

ธพส. ลุยโครงการก่อสร้างตามแผน อัดเม็ดเงินเข้าระบบการจ้างงาน
 
นางสาวกชกร วรอาคม นักภูมิสถาปัตย์ วางผังและออกแบบโครงการอาคารจอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ให้แก่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ภายในปีนี้ โดยล่าสุด แบบการก่อสร้างได้ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร ธพส. เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการอาคารจอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าที่จอดรถ เมื่อก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์เสร็จ อาคารจอดรถหลังนี้จะเป็นเสมือนหน้าบ้านของศูนย์ราชการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการทั้งผู้ที่นำรถมาจอดหรือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเกิดความประทับใจ ที่สำคัญคือสามารถรองรับผู้คนในทุกสภาพร่างกาย เช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ด้วยการออกแบบจัดวางตำแหน่งอาคาร และการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภค จะส่งให้อาคารหลังนี้ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง

ธพส. ลุยโครงการก่อสร้างตามแผน อัดเม็ดเงินเข้าระบบการจ้างงาน

“การออกแบบเราคำนึงถึงรูปแบบสถาปัตย์ ประโยชน์การใช้สอยที่สามารถเชื่อมโยงทุกการสัญจรในศูนย์ราชการ โดยอาคารจะต้องเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณทางเดินออกแบบให้เดินง่ายไม่ร้อน ซึ่งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรภายในศูนย์ราชการและชุมชนโดยรอบ” ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว 

แท็กที่เกี่ยวข้อง