17 เมษายน 2021

ประกาศ 80 รายชื่อพืช สัตว์ ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ใช้ในอาหาร เริ่ม 26 ก.พ. 64

26 Feb 2021 14:16 น.
อ่าน 7,325 ครั้ง

ประกาศ 80 รายชื่อพืช สัตว์ ห้ามผลิต นำเข้า จำหน่าย ใช้ในอาหาร เริ่ม 26 ก.พ. 64

กระทรวงสาธารณสุข ประกาศรายชื่อ 80 พืช สัตว์ ส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายเพื่อใช้เป็นอาหาร


นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424)  พ.ศ.2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 มีใจความว่า

ด้วยปรากฏหลักฐานและเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมว่า สารประกอบหรือกลุ่มสารประกอบในพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์บางชนิด ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภค และไม่ควรนำมาใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคจากการบริโภคอาหาร จึงห้ามใช้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ดังกล่าวในอาหาร

กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424)  พ.ศ.2564

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (8) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 378) พ.ศ. 2559 เรื่อง กำหนดพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่ห้ามใช้ในอาหาร ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ข้อ 2 ให้พืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ตามบัญชีท้ายประกาศนี้ เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย

ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มี 80 รายการ ประกาศมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไป
 


สำหรับบัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย ท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 242) พ.ศ. 2564 ออกตามในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายพบว่า มีพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชและสัตว์ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 80 รายชื่อ ได้แก่

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

บัญชีรายชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์ ที่เป็นอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจัดจำหน่าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

“จุรินทร์” ยัน กุ้งไทยไร้โควิด  เล็งจัดขายตรงไม่ผ่านตลาด

“ลาว”เตรียมแก้ไขประกาศใหม่ ห้ามนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศมีโควิด

ผู้เลี้ยงยันคำเดิม ค้านนำเข้าหมูมะกัน

เตือนไทยระวัง “ไต้หวัน”ห้ามนำเข้าข้าวใช้พันธุ์ไต้หวันปลูก

อ่านชัดชัด ประกาศสธ. 2 ฉบับ ปลดล็อคและคุมเข้มเจลล้างมือ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend