svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เอกชนไทยหวั่นเรือสินค้าขวางคลองสุเอซกระทบส่งออก

27 มีนาคม 2564

เอกชนไทยหวั่นเรือสินค้าขวางคลองสุเอซสะเทือนส่งออก -สรท. ชี้กู้เรือช้า กระทบต้นทุนขนส่ง เปลี่ยนเส้นทางวิ่งค่าใช้จ่ายพุ่ง

เอกชนไทยหวั่นเรือสินค้าขวางคลองสุเอซสะเทือนส่งออก -สรท. ชี้กู้เรือช้า กระทบต้นทุนขนส่ง ห่วง เปลี่ยนเส้นทางวิ่งทั้งค่าใช้จ่ายพุ่งและใช้เวลามากกว่าปกติ

เอกชนไทยหวั่นเรือสินค้าขวางคลองสุเอซกระทบส่งออก

นางสาวกัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย หรือ สรท. เปิดเผยว่า

จากกรณีเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ ถูกลมกระโชกแรง เสียหลักเกยตื้นขวางคลองสุเอซในอียิปต์ ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคมที่ผ่านมา ปิดเส้นทางการขนส่งสินค้าทางเรือจากเอเชียไปยุโรป และยังไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ในขณะนี้ ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นและสรท. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพราะมีผลกับการขนส่งสินค้าโดยตรงของประเทศไทยและภายในวันอาทิตย์นี้หากไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ให้เดินเรือผ่านได้ ทาง สรท. กังวลว่าเรือสินค้าที่เข้าคิวรอผ่านเส้นทางคลองสุเอซกว่า 100 ลำเวลานี้ ต้องตัดสินใจในการเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ โดยการขนส่งสินค้าลงใต้ผ่านแหลมกู๊ดโฮปของแอฟริกาใต้ ก่อนอ้อมขึ้นไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งจะใช้เวลามากกว่าเส้นทางเดินเรือปกติผ่านคลองสุเอซ 15 วันซึ่งจะส่งผลทำให้สายเดินเรือต่างๆ อาจมีการคิดค่าเสียโอกาสของการเดินเรือออกมาในรูปแบบของการปรับค่าระวางเรือที่สูงขึ้น และมีการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าน้ำมัน เพราะใช้เวลาในการเดินทางนานขึ้น และไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบใดต้นทุนในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการจะต้องสูงขึ้นอย่างแน่นอนและอาจมีผลกับการส่งออกในอนาคต