"เราชนะ"กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินเข้าวันไหนบ้าง

21 มี.ค. 2564 เวลา 2:25 น.6.1k

“เราชนะ”กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินเข้าวันไหนบ้าง หลังลงทะเบียนกับกระทรวงการคลัง รับเงินเยียวยา7,000 บาท ใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด

จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน เข้าร่วมโครงการ "เราชนะ" โดยเปิดให้ลงทะเบียนในผ่านสาขาหรือจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น

โดยกระทรวงการคลัง กำหนดให้กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนรับเงินเยียวยา"เราชนะ" ดังนี้

รอบที่1

 ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 -21 กุมภาพันธ์

-  5 มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 4,000 บาท

- 12  มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท

-19 มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท

-26 มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท

รอบที่2

ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์- 5มีนาคม

-19 มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 6,000 บาท

-26 มีนาคม ได้รับเงิน จำนวน 1,000 บาท

รอบที่3

ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 8-26 มีนาคม

- 9 เมษายน ได้รับเงิน 7,000 บาท

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6-31 มีนาคมนี้ จะเปิดให้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านwww.เราชนะ.com สาขาของธนาคารกรุงไทย และประกาศผลทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 7 เมษายน2564

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค.64 มีประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 51,060 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ .com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.7 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 70,068 ล้านบาท

ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.0  ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 2,977 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.4 ล้านคน

คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 124,105 ล้านบาท ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.2 ล้านกิจการ

สำหรับโครงการ"เราชนะ" เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนไปด้วยกัน 4 กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียน www.เราชนะ.com

2.กลุ่มผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ ไม่ต้องดำเนินการอะไร หากผ่านเกณฑ์การคัดครอง จะมีข้อความแจ้งเตือนผ่าน "เป๋าตัง"ให้กดยืนยันสิทธิ์

3.กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เป็นผู้มี"เป๋าตัง"ที่ได้ให้ความยินยอมไว้ให้นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผย เพื่อดำเนินมาตรการอื่นๆของรัฐได้ กลุ่มนี้ จะต้องลงทะเบียน โดยจะเปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ ผ่าน www.เราชนะ.com

4.กลุ่มลงทะเบียนผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง