ธอส. กำ 23,000 ล้าน ออก 5 สินเชื่อบ้านใหม่

25 ก.พ. 2564 เวลา 12:48 น.7.6k

ธอส. เปิด 5 ผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านใหม่ กรอบวงเงินรวม 23,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกต่ำสุด 1.75% ต่อปี ผ่อนชำระเงินงวดแบบขั้นบันได ตัดต้น ตัดดอก

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส. ได้เตรียมกรอบวงเงิน 23,000 ล้านบาท จัดทำ 5 ผลิตภัณฑ์ สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อให้ลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไป สามารถผ่อนชำระด้วยเงินงวดที่ปรับขึ้นในจำนวนที่สอดคล้องกับรายได้แบบขั้นบันได้และตัดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี  เพิ่มเติมจากที่เคยออก 3 ผลิตภัณฑ์สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย กรอบวงเงิน 70,000 ล้านบาท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ 

 

ฉัตรชัย ศิริไล

 

สำหรับ 5 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 

 

1.สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข กรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท สำหรับการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดสำหรับที่อยู่อาศัยที่มีระบบพลังงานทดแทน หรือระบบช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ช่วยลดความร้อนภายในที่อยู่อาศัย เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน (ECO House) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.73% ต่อปีเท่านั้น ยื่นคำขอกู้ อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

 

 2.สินเชื่อบ้าน D Plus กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2.5 ล้านบาท ขึ้นไปและซื้อที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการพิเศษที่ธนาคารจัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อให้กับลูกค้า อาทิ โครงการ Fast Track โครงการ Smart Fast Track และโครงการ Regional Fast Track อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 1.99% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.40% ต่อปี  ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.45% ต่อปี เฉลี่ยอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก เท่ากับ 2.81%  ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

3.สินเชื่อบ้าน สร้างสมใจ กรอบวงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของของสมาคมไทยรับสร้างบ้าน สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม ขยาย และซ่อมแซมอาคาร และซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนดโดย อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น ปีที่ 1 เท่ากับ 2.80% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-3.05% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.13% ต่อปี ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

 

4.สินเชื่อบ้าน All Home กรอบวงเงิน 6,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้ารายที่มีวัตถุประสงค์การกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย วงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท  ปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.65% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.25% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.55%  วงเงินกู้ 3 ล้านบาทขึ้นไป ปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ปีที่ 2 เท่ากับ MRR-2.90% ต่อปี ปีที่ 3 เท่ากับ MRR-2.40% ต่อปี เฉลี่ย 3 ปีแรก เท่ากับ 3.33% ต่อปี ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 อนุมัติ และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

 

5.สินเชื่อบ้าน Dream Homes by GHB กรอบวงเงิน 7,500 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัย กับ ธอส. และสถาบันการเงินอื่น ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้าง อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 4-5 เท่ากับ 4.15% ต่อปี ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

“การกำหนดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดเป็นแบบขั้นบันได จะช่วยให้ลูกค้าสามารถผ่อนชำระได้ โดยไม่ประสบปัญหาเงินงวดสูงขึ้นเกินกว่าความสามารถในการชำระหนี้ในอนาคต หรือ Payment Shock"นายฉัตรชัยกล่าว 

 

ยกตัวอย่าง สินเชื่อบ้านอยู่เย็น เป็นสุข อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 1.75% ต่อปี จะมีเงินงวดผ่อนชำระเงินงวดเพียงเดือนละ 3,600 บาท ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย MRR-3.40%ต่อปี โดย MRR ของธนาคารปัจจุบัน 6.150% อัตราดอกเบี้ยในปีที่ 2 จึงเหลือเพียง 2.75% ต่อปี ชำระเงินงวดเดือนละ 4,400 บาท และปีที่ 3 อัตราดอกเบี้ย 3.70% ต่อปี เงินงวดเดือนละ 4,900 บาท ซึ่งเป็นเงินงวดที่ปรับขึ้นในระดับที่สอดคล้องกับรายได้ของผู้กู้ และจำนวนเงินงวดที่ผ่อนชำระยังเพียงพอที่จะตัดทั้งเงินต้นและตัดดอกเบี้ยในระดับที่เหมาะสม ทำให้ลูกค้ามีโอกาสที่จะปิดบัญชีเงินกู้ได้ก่อนหรือภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญาเงินกู้ได้

 

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์สินเชื่อทั้ง 5 ประเภท มีส่วนสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางในปี 2564  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 75,474 ล้านบาท จากเป้าหมายสินเชื่อปล่อยใหม่รวม 215,641 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

มีบ้านได้ง่ายๆกับ ธอส.

“ตรุษจีน” ธอส. ประมูลบ้านยอดพุ่ง150 ล้าน

"บุคลากรรัฐ-คนรายได้น้อย" เช็กที่นี่ ธอส.จัดสินเชื่อพิเศษ ผ่อนบ้านไม่เกิน4พัน

ธอส. จัดสินเชื่อบ้านเพื่อคุณหมอ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.39%

ธอส.เตรียมวงเงิน 7 หมื่นล้านบาท ปล่อยสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยต่ำ