ตรวจสิทธิ์"เราชนะ"กลุ่ม'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" 5 ก.พ.นี้ก่อนรับงวดแรก2,000 บาท

02 ก.พ. 2564 เวลา 0:50 น. 60.8k

"เราชนะ" กลุ่ม "คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" ตรวจสอบสิทธิ์ www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 5 ก.พ.2564 พร้อมรับเงินงวดแรก 2,000 บาท 18 ก.พ.2564

 

โครงการ "เราชนะ" รัฐบาลได้ให้การสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือแก่ประชาชนไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน หรือคนละ 7,000 บาท ครอบคลุมประชาชน  31.1 ล้านคน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่  ซึ่งหลังจากที่ได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วม ผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จนถึงข้อมูลถึง ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 18.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วมากกว่า 8.05 ล้านคน

 

ตรวจสิทธิ์"เราชนะ"กลุ่ม'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" 5 ก.พ.นี้ก่อนรับงวดแรก2,000 บาท

 

 

ทั้งนี้ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เป้าหมาย 14 ล้านคนนั้น รัฐจะแจกจ่ายเงินให้โดยอัตโนมัติผ่านบัตรคนจน เป็นรายสัปดาห์

 

 

-กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าอยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการเราชนะ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564  รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเติม 5,400 บาทต่อคน
 

- กรณีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการชนะ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 รวมได้รับวงเงินสิทธิเพิ่ม 5,600 บาทต่อคน 

 

 

ส่วนกลุ่มที่ 2 กลุ่มแอปเป๋าตัง เป็นผู้ที่เคยได้รับสิทธิมาตรการ"คนละครึ่ง" หรือ "เราเที่ยวด้วยกัน" แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนในกลุ่มนี้จะได้รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 7,000 บาท จะต้องผ่านเกณฑ์เงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด  

 

 

กลุ่ม"คนละครึ่ง"และ"เราเที่ยวด้วยกัน " สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และจะได้รับวงเงินช่วยเหลือจากโครงการฯผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่ในงวดแรก)เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับเงินงวดแรกหลังกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงิน 7,000 บาท

 

 

ไทม์ไลน์ เป็นดังนี้

 

-  วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ตรวจสอบการได้รับสิทธิผ่าน www.เราชนะ. com

-  วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มกดยืนยันสิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตังได้รับวงเงินครั้งแรก 2,000 บาท

 

   งวดต่อ ๆ ไปจะได้วงเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี ดังนี้

 

-  วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564  

-  วันที่ 4  มีนาคม 2564

-  วันที่ 11 มีนาคม 2564

-  วันที่ 18 มีนาคม 2564

- วันที่  25 มีนาคม 2564

 

ทั้งนี้วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

 

 

ส่วนเกณฑ์เงื่อนไข "กลุ่มคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน"ที่จะได้รับสิทธ์"เราชนะ" วงเงิน 7,000บาท  ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงาน     ของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ 

4.ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการฯ

5.ไม่เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

6.ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

7.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ.com เช็กเลย! ไทม์ไลน์รับเงินเยียวยา"เราชนะ" 3 กลุ่ม 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เตรียมรับเงินเราชนะ 5 ก.พ.นี้ ตรวจสอบการรับสิทธิ์ที่นี่ 

เงินเยียวยา7000 "เราชนะ" บัตรคนจน-แอปเป๋าตัง ได้เงินยังไง-ใช้สิทธิ์ที่ไหน เช็กได้ที่นี่ 

"เราชนะ" อัพเดทข้อควรรู้ ก่อน-หลัง ลงทะเบียนเราชนะ.com รับเงินเยียวยา7000บาท

www.เราชนะ.com เปิดลงทะเบียนวันที่สาม ร้านค้า-วินมอไซ-แท็กซี่-รถตู้ รีบโหลดแอปถุงเงินเพิ่มรายได้

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง