เงินเยียวยา7000 "เราชนะ" บัตรคนจน-แอปเป๋าตัง ได้เงินยังไง-ใช้สิทธิ์ที่ไหน เช็กได้ที่นี่ 

30 ม.ค. 2564 เวลา 8:00 น.43.1k

ตรวจสอบช่องทางโอนเงิน-ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ ของ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ(บัตรคนจน) และ แอปเป๋าตัง” แม้ว่าจะต้องและไม่ต้องลงทะเบียนทาง www.เราชนะ.com 

ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบข้อมูลจาก เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ในส่วนของการรับสิทธิโครงการเราชนะ ที่จะโอนเงินช่วยเหลือรายสัปดาห์ ในช่วงระยะเวลาโครงการ 29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 


การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ผู้มีบัตรฯ)

 

- กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) อยู่แล้วจำนวน 300 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 675 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

- กรณีผู้มีบัตรฯ ที่ได้รับวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้าฯ อยู่แล้วจำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากโครงการฯ จำนวน 700 บาทต่อสัปดาห์ ในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มเติมครั้งแรกในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 26 มีนาคม 2564

 

ทั้งนี้วงเงินเพิ่มเติมที่ได้รับจากโครงการเราชนะ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การได้รับสิทธิตามโครงการฯ ของผู้มีแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” มีขั้นตอน ดังนี้

 

1. ผู้มี “เป๋าตัง” ให้ความยินยอมตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

 

2. ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ (เว้นแต่วงเงินครั้งแรก) ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 2,000 บาท จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

 

3. ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) หลังจากวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินจากโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาทต่อสัปดาห์ ในทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ โดยจะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันพฤหัสบดีแรก

 

หลังจากวันที่ดำเนินการตาม (1) เป็นจำนวนสะสมนับตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เช่น ผู้มี “เป๋าตัง” ที่ดำเนินการตาม (1) ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จะได้รับวงเงินครั้งแรกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นจำนวน 3,000 บาท (มูลค่าสะสมของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2,000 บาทและของวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1,000 บาท) จากนั้นจะได้รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท และได้รับครั้งสุดท้ายในวันที่ 25 มีนาคม 2564

 

4. วงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

การใช้จ่ายที่ร้านค้า ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ แอปฯเป๋าตัง

 

-    ร้านธงฟ้า ที่มีเครื่อง EDC ใช้ได้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

-    ร้านถุงเงินธงฟ้า ใช้ได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ แอปฯเป๋าตัง

 

-    ร้านค้าคนละครึ่ง ใช้ได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ แอปฯเป๋าตัง

 

-    ร้านค้าเราชนะ ใช้ได้ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ แอปฯเป๋าตัง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เริ่มแล้ว www.เราชนะ.com ลงทะเบียนเราชนะ รับเงินเยียวยา7000บาท  

ลงทะเบียนเราชนะ เตือนกรอกข้อมูลเท็จ ระวังชวดรับเงินเยียวยา 7000 บาท

www.เราชนะ.com ตอบคำถามยอดฮิต ลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ ม้วนเดียวจบ

"เราชนะ" กลุ่มบัตรคนจน-คนละครึ่ง รับเงินกันวันไหนตรวจสอบสิทธิ์ที่นี่ 

เช็กที่นี่ www.เราชนะ.com เปิดขั้นตอนลงทะเบียน แท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ -ร้านค้า ครบจบ

แท็กที่เกี่ยวข้อง