วิธีคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

26 ม.ค. 2564 เวลา 18:00 น.12.9k

วิธีคำนวณ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ที่ลดจาก 90% เหลือ 10% ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กอัพเดทล่าสุดที่นี่

 

กรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ไฟเขียวเห็นชอบ มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิดเพิ่มเติม ในรูปแบบมาตรการด้านภาษี  หนึ่งในมาตรการก็คือ การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ลง 90%" คงเหลือจัดเก็บจริงเพียง 10%  

 

วัตถุประสงค์ของการ "ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบปี 2564 ลง 90%" เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อประชาชนและผู้ประกอบการที่เป็นผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากไม่สามารถประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งจะครอบคลุมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ทำการเกษตร ที่ดินว่างเปล่า และใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ

 

 

หลายคนสงสัยว่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ที่ลดลงเหลือ 10% นั้นจะมีวิธีคิดอย่างไร ฐานเศรษฐกิจ จึงนำข้อมูลจากกระทรวงการคลังที่อธิบายเรื่องนี้มานำเสนอแบบสรุปให้เข้าใจง่ายๆ

 

ตัวอย่างการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 มีมูลค่า 5 ล้านบาท

 

1. ที่ดินเกษตรกรรมอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.01 0 

 

- บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของได้รับยกเว้นภาษี 


- นิติบุคคลเป็นเจ้าของปกติ 500 บาทปี 2564 ลดเหลือ 50 บาท

 

2. ที่อยู่อาศัยอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.02 

 

- บ้านหลังหลัก (เป็นเจ้าของและมีชื่อในทะเบียนบ้าน) ได้รับการยกเว้น 

 

- บ้านหลังอื่น (เป็นเจ้าของ) ปกติ 1,000 บาทปี 2564 ลดเหลือ 100 บาท


3 ใช้ประโยชน์อื่น (นอกจากเกษตรและที่อยู่อาศัย] อัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.3

 

- ปกติ 15,000 บาทปี 2564 ลดเหลือ 1,500 บาท


4. ที่ดินรกร้างว่างเปล่าอัตราภาษีเริ่มต้นร้อยละ 0.3

 

- ปกติ 15,000 บาท ปี 2564 ลดเหลือ 1,500 บาท

 

หมายเหตุ: 

 

1. ม. 55 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ลดจำนวนภาษีสูงสุดได้ไม่เกินร้อยละ 90

 

2. ม. 97 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดว่าหากค่าภาษีที่สุดแล้วยังคงสูงกว่าภาษีที่ต้องจ่ายในปี 2562 ส่วนต่างที่สูงกว่านั้นจะได้รับการบรรเทาภาระภาษีอีกร้อยละ 50 ในปี 64 (รวมเสียภาษีเท่ากับปี 62 + 50% ของส่วนต่าง)

วิธีคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี2564

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ( รมว.คลัง ) กล่าวว่ามาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และมาตรการลดค่าธรรมเนียมฯจะต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับการขยายเวลายื่นแบบฯ ที่จะต้องมีการออกประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในเร็วๆ นี้ โดยกระทรวงการคลังจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป

 

ด้านนายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงการประชุม ครม.ว่า แม้ว่าการขยายระยะเวลาจัดเก็บภาษีที่ดินฯ โดยลดอัตราภาษีลง 90% เหลือจัดเก็บที่ 10% และการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี 2564 จากปี 2563 ออกไปอีก 1 ปี  จะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สูญเสียรายได้ 41,445 ล้านบาท แต่ได้มอบหมายให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปจัดสรรงบฯชดเชยให้ตามความเหมาะสม

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สรุปมติครม.ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา-ภาษีเงินได้-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ถึงวันไหน เช็กได้ที่นี่

ลด"ภาษีที่ดิน90% - ค่าธรรมเนียมโอน" รอบปี 2564 ต้องจ่ายเท่าไหร่ เช็กที่นี่

"ลดภาษีที่ดิน" ครม.สั่งเยียวยาอปท.สูญรายได้ 4 หมื่นล้าน

คลัง ชงครม. คลอดแพ็คเกจภาษี เยียวยารอบ 2

คลัง เล็งหาแนวทางช่วยเหลือ"ผู้ประกันตนม.33" ที่มีรายได้ไม่เกิน 350 บาทต่อวัน

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง