"ลดภาษีที่ดิน" ครม.สั่งเยียวยาอปท.สูญรายได้ 4 หมื่นล้าน

26 ม.ค. 2564 เวลา 8:41 น.269

ครม.เคาะขยายมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90% ลดค่าธรรมเนียมการโอน-จดทะเบียนการจำนองรวมเหลือ 0.02% สำหรับที่อยู่อาศัยไม่เกิน 3 ล้านบาท พร้อมจัดงบเยีบวยา อปท.หลังสูญเสียรายได้กว่า 4.1 หมื่นล้าน

 

26 มกราคม 2564 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี (ครม.) เผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย  ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยของตนเอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 รายละเอียดดังนี้   

 

1.มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พิจารณาลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2564 ในอัตราร้อยละ 90 ตามมาตรา 55 แห่ง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินฯ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

 

2. มาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย โดยลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 เฉพาะการซื้อขาย ที่ดินพร้อมอาคารประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือห้องชุดจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนอาคารชุด ในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย

 

ทั้งนี้ การจดทะเบียนการโอนและการจดจำนองอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจะต้องดำเนินการในคราวเดียวกัน  โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564   
 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบให้มีการเยียวยาบรรเทาผลกระทบให้อปท.ที่ต้องสูญเสียรายได้ จากมาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างร้อยละ 90 ในปีภาษี พ.ศ. 2564 ประมาณ 41,445 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรรงบประมาณเพื่อชดเชยรายได้ให้แก่ อปท. ตามความเหมาะสมต่อไป

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง