27 กุมภาพันธ์ 2021

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน เยียวยา3500 เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list เป็นอย่างไร

16 Jan 2021 23:00 น.
อ่าน 308,023 ครั้ง

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน เยียวยา3500 เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list  เป็นอย่างไร

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน “เราชนะ” ตรวจสอบ เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list เป็นอย่างไร ใครบ้างไม่ได้สิทธิ ก่อนรับสิทธิเยียวยา 3500


เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า การเปิดลงทะเบียน "เราชนะ" เพื่อขอรับสิทธิเงินเยียวยาโควิดรอบ 2 ในช่วงปลายเดือนมกราคมนี้ กระทรวงการคลังได้นำหลักเกณฑ์ที่เรียวว่า "Negative list" หรือ "คุณสมบัติต้องห้าม" มาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดคุณสมบัติผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

 

"Negative list" หรือ "คุณสมบัติต้องห้าม" ที่นำมาเป็นเงื่อนไข กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะไม่ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะครั้งนี้ กำหนดโดยการนำเอาประชากรทั้งประเทศมาเป็นตัวตั้ง จากนั้นคัดกรองว่าประชาชนกลุ่มไหนที่มีคุณสมบัติต้องห้าม ไม่ควรได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการเราชนะ เช่นเป็นคนมีฐานะ เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิจากโครงการอื่นๆของรัฐอยู่แล้ว รวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น เสร็จแล้วก็ทำเป็น Negative list ขึ้นมา

 ปกติ Negative-List นิยมนำมาใช้ในการกำหนดเงื่อนไขเจรจาเปิดเสรีทางการค้าระหว่างประเทศ ด้วยการระบุรายการสินค้าหรือบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีเข้าไปอยู่ในบัญชี Negative list ส่วนสินค้าและบริการอื่นที่ไม่ได้เลือกก็ต้องเปิดเสรีต่อประเทศคู่เจรจาทั้งหมด

 

สำหรับมาตรการเราชนะ เบื้องต้นกำหนดบัญชี Negative list หรือคุณสมบัติต้องห้ามเบื้องต้น 4 กลุ่ม ดังนี้

1.อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์

2. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

3. กลุ่มผู้มีรายได้สูง

4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม

 

นั่นหมายความว่าประชาชนในกลุ่มอื่นๆที่ไม่อยู่ในบัญชี Negative list สามารถลงทะเบียนรับสิทธิเงินเยียวยา 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน จากมาตรการเราชนะผ่าน www.เราชนะ.com ได้ทั้งหมด

 

สอดคล้องกับคำอธิบายของนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ที่ระบุว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินบรรเทาทุกข์จากมาตรการเราชนะจำนวน 3,500 บาท นาน 2 เดือนครั้งนี้ เป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน ที่ได้นำมาตรวจสอบคัดกรองออก จนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่า ใครได้รับผลกระทบ (Positive List) เหมือนการยียวยาในรอบแรก ที่ทำให้จำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องปรับปรุงให้เหมาะสม

 

วันที่29 มกราคม 2564 www.เราชนะ.com เว็บไซต์ โครงการ “เราชนะ” สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้ว

 

ภายในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ด้านบนสดจะมีปุ่ม สีแดงให้ประชาชนลงทะเบียนใหม่  เมื่อคลิกเข้าไปจะ มีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงเราชนะ ให้ผู้ลงทะเบียนกดยืนยัน 

 

เมื่อกดเสร็จก็จะเข้าไปสู่หน้าลงทะเบียน โดยให้ท่านกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้

-เลขบัตรประจำตัวประชาชน

-รหัสหลังบัตรประชาขน

-วันเดือนปีเกิดที่ปรากฎในบัตรประชาชน 

-เบอร์โทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้  เพื่อการติดต่อและยืนยัน OTP (จำกัดการลงทะเบียน 1 เบอร์ต่อ 1 คนเท่านั้น)หากท่านมีแอปฯ เป๋าตัง หรือ G-Wallet แล้ว โปรดระบุเบอร์เดิมเพื่อความสะดวกในการยืนยันตัวตนบนแอปฯ เป๋าตัง

 

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน เยียวยา3500 เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list  เป็นอย่างไร

 

นอกจากนี้ยังมีอีก มี 6 เมนูประกอบด้วย 

 

1. รายละเอียด/คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

2. วิธีการเข้าร่วมโครงการ

3. วิธีการใช้งานแอปฯ เป๋าตังและแอปฯ ถุงเงิน

4. แถลงข่าวที่เกี่ยวข้อง

5. สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า

6. ค้นหาร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

 

 คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิ

  • มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
  • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
  • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
  • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด

 

วิธีเข้าร่วมโครงการเราชนะ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เผู้ที่ลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และโครงการคนละครึ่ง ท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ในระบบโครงการเราชนะ กรุณากดตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับประชาชน


1. สมัครเข้าร่วมโครงการผ่าน www.เราชนะ.com

2.กดตรวจสอบสิทธิ
3.กรอกข้อมูลบัตรประชาชน
4. ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
5. สมัครเข้าร่วมโครงการ เฉพาะผู้ที่ไม่อยู่ในระบบโครงการภาครัฐตามที่โครงการเราชนะกำหนด จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สำหรับร้านค้า (เฉพาะผู้ประกอบการประเภทบริการ เช่น รถรับจ้าง รถจักรยานยนต์สาธารณะ และบริการรายย่อย ที่มีสถานประกอบการ)

1. มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

2. สมัครแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

3. เข้า www.เราชนะ.com

4. สมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับร้านค้า

5. กรอกข้อมูลเจ้าของกิจการผู้สมัคร

6.ระบุหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

7. ระบุเลขบัญชีธนาคารกรุงไทย ที่ผูกไว้กับแอปพลิเคชั่นถุงเงิน

8. เจ้าหน้าที่โครงการฯ ติดต่อผู้สมัคร และตรวจสอบคุณสมบัติ

9. โครงการฯ แจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS

10 . เข้าระบบแอปฯ พลิเคชั่นถุงเงินเพื่อรับเงินสิทธิเราชนะ

 


 

5 กุมภาพันธุ์ 2564 ความคืบหน้าการตรวจสอบสิทธิ์ โครงการเราชนะ ล่าสุดเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เพิ่มเมนูใหม่ "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ" ให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่ง - เราเที่ยวด้วยกัน ที่มีแอปฯ “เป๋าตัง” และยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 เข้าไปตรวจสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะเดือนละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงินเยียวยาเราชนะทั้งสิ้น 7,000 บาท ผ่าน www.เราชนะ.com วันนี้(5ก. พ.)เป็นวันแรก

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน เยียวยา3500 เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list  เป็นอย่างไร

วิธีตรวจสอบสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเข้าไปที่เมนู "ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ"

2. กรอกข้อมูลให้ต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ดังนี้

- หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ของตนเอง

- ชื่อ นามสกุล ภาษาไทย (สำหรับผู้ที่มีชื่อกลาง ไม่ต้องกรอกชื่อกลาง)

- วัน/เดือน/ปีเกิด (กรอกตามข้อมูลหน้าบัตรประชาชน)

3. กดปุ่มตรวจสอบสถานะ

4. รอระบบแจ้งว่าเป็นผู้ผู้ได้รับสิทธิหรือไม่

www.เราชนะ.com ลงทะเบียน เยียวยา3500 เช็กเลย เงื่อนไขใหม่  Negative list  เป็นอย่างไร

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประกาศผลการคัดกรองคุณสมบัติประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการ"คนละครึ่ง"และ"เราเที่ยวด้วยกัน" ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 27 ม.ค.64 สามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ.64 ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com

 

ทั้งนี้ กลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับสิทธิร่วมเข้าโครงการ"เราชนะ"จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิครั้งแรกในวันที่ 18 ก.พ.64 จำนวน 2,000 บาท และจะได้รับวงเงินสิทธิเพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิดังกล่าว และสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ จนถึงวันที่ 31 พ.ค.64


สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ตรวจสอบสถานะแล้วพบว่า "ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ" สามารถแสดงความประสงค์ขอทบทวนสิทธิได้ทาง www.เราชนะ.com เท่านั้น โดยสามารถแสดงความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค.64 และสามารถตรวจสอบผลการทบทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน

 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลไปคัดกรองใหม่อีกครั้งตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ม.ค.64 และจะถือว่าผลการพิจารณาทบทวนสิทธิเป็นอันสิ้นสุด

 

ขณะที่ผู้ประกอบการร้านค้าในกลุ่มร้านอาหารและเครื่องดื่ม และร้านจำหน่ายสินค้าทั่วไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับผู้ให้บริการรายย่อยที่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งและตรวจสอบได้หรือบริการขนส่งสาธารณะ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือติดต่อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พันธบัตรออมทรัพย์รุ่น"เราชนะ"ดอกเบี้ย 2.00-2.50% เปิดขาย 5 ก.พ.นี้

"ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"ใช้สิทธิ“เราชนะ”ได้เลยเริ่มพรุ่งนี้  

ตรวจสิทธิ์"เราชนะ"กลุ่ม'คนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกัน" 5 ก.พ.นี้ก่อนรับงวดแรก2,000 บาท

นับถอยหลัง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมรับเงินเยียวยา"เราชนะ"งวดแรก 5 ก.พ.นี้

ลูกค้า 30 ล้านคนรออยู่! ร้านค้า-ผู้ให้บริการรีบสมัครโครงการ"เราชนะ"ด่วน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend