คลัง ดึงเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ เยียวยา"เราชนะ"

14 ม.ค. 2564 เวลา 1:30 น.2.1k

“เราชนะ” คืบ คลัง - คก.กลั่นกรองเงินกู้ เตรียมเสนอ ครม. โยกเงินกู้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ แจกเงินเยียวยา 3500 บาท ให้ผู้ได้รับสิทธิกว่า 30-35 ล้านคน

14 มกราคม 2564 ความคืบหน้ามาตรการ “เราชนะ” มาตรการเยียวยารอบ 2 เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชน จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กระทรวงการคลัง กำลังจะเสนอ ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ในวันที่ 19 มกราคม 2564 อนุมัติการจ่ายเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

 

ล่าสุด แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า คณะกรรมการการกลั่นการใช้เงินกู้ ตามพ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่มีนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้โอนเงินตามพ.ก.ร.กู้เงิน 1 ล้านบาท ในส่วนของการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม มาเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สำหรับการจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 ตามมาตรการเราชนะ

 

เนื่องจากวงเงินกู้ที่ใช้ สำหรับแผนงานหรือโครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ชดเชยให้กับภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการกรอบวงเงิน 555,000 ล้านบาทนั้น เหลืออยู่ประมาณ 1.9 แสนล้านบาท ไม่เพียงพอที่จะนำมาใช้ในการจ่ายเงินเยียวยารอบ 2 ตามมาตรการเราชนะ ที่คาดว่าจะมีผู้ที่ได้รับสิทธิประมาณ 30-35 ล้านคน ใช้วงเงินประมาณ 2.1-2.5 แสนล้านบาท

 

ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องโยกเงินกู้ ในส่วนของแผนงาน หรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เหลืออยู่บางส่วนมาใช้ในมาตรการเราชนะ

 

โดยการประชุม คครม. วันที่ 19 มกราคม 2564 คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน จะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการโยกเงินกู้สำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมบางส่วนมาใช้เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดระลอกใหม่

 

ทั้งนี้ตามมาตรา 6 ของพ.ร.ก.กู้เงิน กำหนดให้ครม.สามารถโยกเงินกู้เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมมาใช้สำหรับการเยียวยาได้ จึงไม่มีปัญหาทางด้านข้อกฎหมาย ส่วนจะโยกมาจำนวนเท่าใด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียด

 

 

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า การคัดกรองผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาบรรเทาทุกข์ 3,500 บาท นาน 2 เดือน จากมาตรการเราชนะ จะแตกต่างจากมาตรการเราไม่ทิ้งกันอยู่ในรายละเอียด มาตรการเราชนะรอบนี้ จะเป็นการคิดจากฐานข้อมูลประชากรทั้งประเทศ 66 ล้านคน และนำมาคัดกรองออก จนเหลือกลุ่มที่ต้องช่วยเหลือจริงๆ (Negative List) ไม่ใช่เป็นการเปิดลงทะเบียนว่า ใครได้รับผลกระทบ (Positive List) เหมือนรอบที่แล้ว

 

ซึ่งวิธีการนั้นส่งผลให้มีจำนวนผู้ที่ต้องการเงินช่วยเหลือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงต้องปรับปรุงให้เหมาะสม นายกฤษฎา ชี้แจงว่า กลุ่มประชาชนที่จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแน่นอน ในเบื้องต้นจะเป็นกลุ่มที่ได้รับการดูแลอยู่แล้ว อาทิเช่น กลุ่มข้าราชการกว่า 3 ล้านคน พนักงานและลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ กลุ่มที่อยู่ในฐานระบบกองทุนประกัน ตามมาตรา 33 อีก 11 ล้านคน รวมทั้งผู้ที่มีรายได้สูง


กระทรวงการคลังจะมีเกณฑ์มาวัดว่ารายได้เท่าใด จึงจะไม่ได้รับเงินเยียวยา 3,500 บาท โดยพิจารณา บัญชีเงินฝาก รายได้ที่เข้าออกเดือนต่อเดือน ฐานข้อมูลผู้เสียเงินภาษีเงินได้ เป็นต้น ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเงินบรรเทาทุกข์ จะแบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ผ่านเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่น “เราชนะ”

 

เช่น กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14 ล้านคน ซึ่งมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว และกลุ่มผู้เข้าร่วมมาตรการคนละครึ่ง ที่มีการยืนยันใช้สิทธิ์แล้วกว่า 13.8 ล้านราย หรือไม่เกิน 15 ล้านราย แต่ต้องมาพิจารณาคุณสมบัติว่าจะผ่านเกณฑ์ได้รับเงินบรรเทาทุกข์ด้วยหรือไม่อีกครั้ง และกลุ่มต้องลงทะเบียนใหม่ เป็นกลุ่มที่ไม่เคยอยู่ในฐานข้อมูลเดิมอยู่เลย

 

กลุ่มที่จะได้รับเงินเยียวยา ต้องเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ เกษตรกร ที่เคยลงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร อาจจะต้องมาลงทะเบียนใหม่ และจะช่วยเหลือพร้อมกันในรอบเดียว ในหลักการก็จะช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันก่อน เช่น กลุ่มแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เคลียร์ชัด “เราชนะ” จ่ายเงิน "เยียวยาเกษตรกร" รอบใหม่ 3,500 บาท 2 เดือน

ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ-ลูกจ้างประกันสังคม-รายได้สูงอดรับ 3,500 บาท

"เราชนะ" คลัง ตอบชัด กลุ่มไหนไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยา 3,500 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง