แอปเป๋าตัง เติมเงินจ่าย คนละครึ่ง ได้เมื่อไหร่ เช็กที่นี่

20 ต.ค. 2563 เวลา 5:25 น.75.5k

คลายข้อสงสัยที่นี่ ลงทะเบียนคนละครึ่ง ได้รับสิทธิจำนวน 3,000 บาท แอปเป๋าตัง เติมเงินจ่าย คนละครึ่ง ได้เมื่อไหร่ เช็กที่นี่

วันนี้ 20 ต.ค.63 โครงการคนละครึ่ง เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้เป็นวันที่ 5 ล่าสุดวันนี้ (20 ต.ค.) www.คนละครึ่ง.com ได้ลงทะเบียนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,201,166 สิทธิ มีสิทธิคงเหลืออยู่ที่ 3,798,834 สิทธิ ทั้งนี้ คนละครึ่งลงทะเบียน สำหรับประชาชนให้สิทธิลงทะเบียนทั้งสิ้น 10 ล้านราย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

www.ลงทะเบียนคนละครึ่ง.com เหลือสิทธิลงทะเบียนอีก 4 ล้านสิทธิ

รับสิทธิ www.คนละครึ่ง.com เปลี่ยนใจลงทะเบียนช้อปดีมีคืนได้หรือไม่ที่นี่มีคำตอบ

www.คนละครึ่ง.com เตือนประชาชนลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้รับสิทธิ์ต้องใช้ภายใน 14 วัน

www.คนละครึ่ง.com เปิด 3 ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้า

 

สำหรับโครงการคนละครึ่ง ! รัฐร่วมจ่ายผ่านฝ่ายผู้ซื้อ 50% โดยไม่เกิน 150 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน ตลอดโครงการ

 

วัตถุประสงค์โครงการ

 

เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น

เริ่มลงทะเบียน

 • 16 ต.ค. 63 เป็นต้นไป
 • ตั้งแต่เวลา 6:00-23:00 น.

เงื่อนไขการลงทะเบียนสำหรับประชาชน

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ*
 • จำนวน 10 ล้านคน หรือจนกว่าสิทธิจะหมด

* ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถตรวจสอบมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐฯ ได้ที่ www.cgd.go.th

 

วิธีดำเนินโครงการ

 • ประชาชนและร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตามวันและเวลาที่กำหนด
 • เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน ดังนี้
 • ประชาชน ติดตั้งแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่าย
 • ร้านค้า ติดตั้งแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” เพื่อรับชำระเงินจากการขายสินค้า
 • ประชาชนจะต้องใช้จ่ายเงิน ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ตนได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิหรือวันที่เปิดให้เริ่มใช้จ่ายตามโครงการ
 • ภาครัฐร่วมจ่ายค่าอาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายของผู้ซื้อร้อยละ 50 ทั้งนี้ ไม่เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท ต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2563 (3 เดือน)

กำหนดการลงทะเบียน

 • ร้านค้า เริ่ม 1 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
 • ประชาชนน เริ่ม 16 ตุลาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.
 • ช่วงระยะเวลใช้จ่าย 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 6.00 – 23.00 น.

 

อย่างไรก็ตามหลังจาก ลงทะเบียนคนละครึ่ง แล้วเสร็จผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้ SMS ยืนยันเพื่อรับสิทธิ โดยมีเงื่อนไขค่าซื้อสินค้าต้องผ่านจ่ายแอปเป๋าตัง เท่านั้น

 

คำถาม? จากผู้ที่ได้รับสิทธิ หลังได้รับ SMS ยืนยันแล้ว และ ได้ทำการโหลด แอปเป๋าตัง เพื่อรอรับการโอนเงินจากกระทรวงการคลัง แล้ว กระทรวงการคลัง เติมเงินจ่ายเมื่อไหร่นั้น "ฐานเศรษฐกิจ" มีคำตอบ

 

ทั้งนี้ ฐานเศรษฐกิจ ได้ตรวจสอบการเติมเงินใน แอปเป๋าตัง จากกระทรวงการคลังได้รับการชี้แจงว่าผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งสำเร็จ และได้ยืนยันตัวตนผ่านแอปเป๋าตั้งแล้ว จะสามารถเติมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่เริ่มดำเนินโครงการ

แท็กที่เกี่ยวข้อง