www.คนละครึ่ง.com เปิด 3 ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้า

18 ต.ค. 2563 เวลา 23:00 น. 107.1k

www.คนละครึ่ง.com เปิด 3 ขั้นตอนวิธีการใช้งานแอปถุงเงิน สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการคนละครึ่ง เพื่อรองรับการใช้จ่ายสำหรับประชาชนที่ได้รับสิทธิจำนวน 10 ล้านสิทธิ

โครงการคนละครึ่ง วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานราก สำหรับผู้ประกอบการรายย่อยโดยเฉพาะกลุ่มหาบเร่ แผงลอย เพื่อให้มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มขึ้น  โดยวิธีการใช้จ่าย www.คนละครึ่ง.com  สำหรับประชาชนให้ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังคนละครึ่ง  ในส่วนของร้านค้าเข้าร่วมต้องดาวน์โหลด “แอปถุงเงิน” เพื่อรับค่าสินค้าจากผู้ได้รับสิทธิ คนละครึ่งลงทะเบียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

www.คนละครึ่ง.com เช็ก 8 ขั้นตอนลงทะเบียนคนละครึ่งยืนยันตัวตน

www.คนละครึ่ง.com เปิดเงื่อนไข 6 ข้อการใช้สิทธิสำหรับประชาชน

เปิด 4 ข้อห้าม "คนละครึ่ง" ฝ่าฝืนถูกตัดสิทธิ จ่ายค่าเสียหายคืนรัฐใน 7 วัน

แนะคนรายได้ไม่เกิน 5 แสนต่อปี ลงทะเบียน “คนละครึ่ง” ชิงสิทธิ์ 3000 ด่วน

 

 

 

สำหรับขั้นตอน และ วิธีการใช้งานแอปถุงเงิน มีด้วยกัน 3 ขั้นตอน ดังนี้

 

1.วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

 • ร้านค้าที่สามารถเข้าร่วมโครงการ จะเห็นปุ่มโครงการคนละครึ่ง (สีขาว)
 • กดปุ่ม “คนละครึ่ง” เพื่อรับ T&C เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง
 • เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงที่ยังไม่เริ่มโครงการคนละครึ่งจะแสดง Popup เตือน
 • เมื่อกดปุ่ม “ยอมรับ” T&C ในช่วงเวลาโครงการคนละครึ่ง ปุ่มจะกลายเป็นสีฟ้า พร้อมใช้
 • ช่วงเวลาโครงการคนละครึ่งคือ 06:00 - 23:00 น. หากเข้าใช้งานก่อนหรือหลังเวลาดังกล่าว จะแสดง popup เตือน

 

2.วิธีการรับเงินสิทธิคนละครึ่ง

 • เลือกรับเงินผ่านโครงการคนละครึ่ง.
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการ
 • สร้าง QR เพื่อให้เป๋าตังสแกน
 • แจ้งเตือนเมื่อได้รับเงินแล้ว

3.วิธีตรวจสอบรายการรับเงิน

 • รายการวันนี้

1.เลือกรายการวันนี้

2. แสดงรายการรับเงินของวันนี้

3.แสดงยอดเงินทั้งหมดของวันนั้นๆ

 

 • รายการย้อนหลัง

1.เลือกรายการย้อนหลัง

2.แสดงรายการรับเงินของเมื่อวาน

3.สามารถเลือกประวัติการรับเงินย้อนหลังได้

 

 • สรุปยอดแยกตามช่องทางการรับเงิน

1.เลือกสรุปยอดขาย

2.สรุปยอดรวมการรับเงินตามช่องทางต่างๆ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง