ผู้เชี่ยวชาญเริ่มพบปัญหาฉีด "Sinovac"-"AstraZeneca" ภูมิขึ้นน้อยถึงน้อยมาก

13 มิ.ย. 2564 | 04:00 น.

ผู้เชี่ยวชาญเริ่มพบปัญหาฉีดวัคซีน "Sinovac"-"AstraZeneca" ภูมิขึ้นน้อยถึงน้อยมาก เตือนต้องเริ่มระมัดระวัง

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (หมอธีระวัฒน์) ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว (ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha) โดยมีข้อความว่า
    เริ่มเห็น ปัญหาภูมิขี้นน้อยถึงน้อยมากมาก…ต้องเริ่มระมัดระวัง
    นพ เขตต์ ศรีประทักษ์
    คุณชนิดา รุจิศรีสาโรช
    นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
    ผู้ที่ได้รับวัคซีนซิโนแวค ครบสองเข็มไปแล้ว สามถึงสี่สัปดาห์พบว่ามีหลายรายที่ neutralizing antibody ไม่มี หรือที่ สูงเพียง 20-30%
    การวัด ตัดที่ 20% inhibition คือความสามารถในการยับยั้งไวรัสได้ต้องมากกว่า 20% จึงจะถือว่ามีภูมิคุ้มกัน
    (ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ โรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ จุฬา)
    ทั้งนี้อาจจัดแบ่งออกได้ เป็นสามลักษณะ
    1.คนที่ได้รับวัคซีนตามปกติจะมี การตอบสนองที่สูง กลางและต่ำเป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ต้องขึ้น
    วัคซีนเทคนิคเชื้อตายเช่นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าต้องฉีดสามเข็มในวันที่ศูนย์ สามและเจ็ดถึงจะเริ่มเห็นภูมิคุ้มกันในเลือดประมาณวันที่ 10 และขึ้นในทุกคนในวันที่ 14 ดังนั้นวัคซีนซิโนแวค ฉีดสองเข็มห่างกันหนึ่งเดือนจึงทำการประเมินที่สามหรือสี่สัปดาห์หลังจากเข็มที่สอง แต่ทั้งนี้ควรจะต้องมีภูมิขึ้นในระดับน่าพอใจในทุกคน
    2.แต่ในบางกลุ่มที่ได้รับวัคซีนในวันเดียวกัน รับการฉีดที่เดียวกัน ปรากฏว่าไม่มีภูมิขึ้นเลย (น้อยกว่า 20%) อาจเป็นไปได้ว่าวัคซีนในชุดเดียวกันนั้นอาจจะมีปัญหา

ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
    3.มีภาวะประจำตัวที่สำคัญเช่น สูงอายุและมีเบาหวาน ที่ ภูมิไม่ขึ้น ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลของสถาบันแห่งหนี่ง
    4.เริ่มมีการรายงายผู้ป่วย covid-19 ทั้งๆที่ฉีด Sinovac ครบ 2 เข็ม และ AstraZeneca 1 เข็มแล้ว บางรายที่ติดมีการตรวจวัดภูมิคุ้มกันหลังฉีดแล้วว่าขึ้น แต่ไม่สูงมาก
    ดังนั้นในกรณีที่ภูมิไม่ขึ้นหรือขึ้นน้อยกว่า 68% ซึ่งเป็นตัวเลขในทางทฤษฎีที่มีความสัมพันธ์กับการป้องกันการติด อาจจะต้องพิจารณาถึงการได้รับวัคซีนเข็มที่สามไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเก่าหรือยี่ห้อใหม่ก็ตาม
    นอกจากนั้น ในกรณีของการเกิดอาการแพ้หรือมีผลข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นวัคซีนอะไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำให้ภูมิคุ้มกันยิ่งสูงขึ้น เพราะเป็นการอักเสบผ่านทางคนละระบบ
    ทางการสิงคโปร์ยินยอมให้ผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือแพ้อาหารอย่างรุนแรงฉีดmRNA ได้ แต่ปรากฏว่าด้วยสาเหตุอะไรอธิบายไม่ได้ คนสิงคโปร์มีปฏิกิริยาแพ้ค่อนข้างรุนแรงต่อวัคซีน ดังนั้นให้เป็นข้อปฏิบัติว่าถ้ามีอาการแพ้ดังกล่าวให้ไปฉีดวัคซีนอื่นเช่นซิโนแวค
    ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมตัวเลขการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (Covid-19) ในประเทศไทยจากศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-11 มิ.ย.64 พบว่า ฉีดสะสมแล้วจำนวน 5,975,070 โดส แบ่งเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,362,685 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 1,612,385 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :