เช็กรายชื่อ 13 จังหวัดฉีด"วัคซีนโควิด"ลอตแรก

23 ก.พ. 2564 เวลา 23:00 น.2.5k

เปิดรายชื่อ 13 จังหวัดที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ลอตแรก จะมีจังหวัดไหนบ้าง และฉีดจำนวนเท่าไร เช็กข้อมูลได้ที่นี่

ความคืบหน้าของวัคซีนโควิด -19 ของไทยเริ่มมีมาต่อเนื่อง โดยล่าสุดในวันนี้วัคซีนจากซิโนแวคจะเข้ามาเป็นลอตแรก 2 แสนโดส (จากทั้งหมดในลอตแรก 2 ล้านโดส) ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุข ก็ได้วางแผนว่ากลุ่มแรกที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 นั้น เป็นกลุ่มเสี่ยงอันประกอบไปด้วย 


1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 


2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว 


3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป 


4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19  ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด 19


โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ 1. ลดอัตราการป่วยและเสียชีวิต 2. เพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งบุคลากรทางการแพทย์ จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากการทำงาน และ 3. เพื่อให้คนไทยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ


ทั้งนี้แผนวัคซีนโควิด - 19 ระยะแรกจำนวน 200,000 โดส จะกระจายไป 13 จังหวัด ดังต่อไปนี้ 


 

1.สมุทรสาคร  จำนวน 70,000 โดส 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน  8,000 โดส
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 6,000 โดส
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 46,000 โดส
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 10,000 โดส  

 

2.กรุงเทพฯ (ฝั่งตะวันตก) จำนวน 66,000 โดส

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน  12,400  โดส  
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,600 โดส 
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 47,000  โดส  
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 5,000  โดส  

 

3.ปทุมธานี จำนวน 8,000  โดส 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 3,000 โดส
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000  โดส  
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000  โดส  

 

4.นนทบุรี จำนวน 6,000 โดส 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน  2,000 โดส
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000  โดส  
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000  โดส  

 

5.สมุทรปราการ จำนวน  6,000 โดส 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 2,000 คน 
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว 2,000  โดส  
 • ประชาชนทั่วไปและแรงงาน 1,000  โดส 

 

6.ตาก  (อ.แม่สอด ) จำนวน 5,000 โดส 

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 3,000 คน 
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 2,000 โดส

 

7.นครปฐม จำนวน 3,500 โดส

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 2,500 คน 
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 1,000 โดส

 

8.สมุทรสงคราม จำนวน 2,000 โดส

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 1,500 คน 
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 

9.ราชบุรี จำนวน 2,500 โดส

 • บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน้าด่าน 2,000 คน 
 • เจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 500 โดส

 

เช็กรายชื่อ 13 จังหวัดฉีด"วัคซีนโควิด"ลอตแรก

10.ชลบุรี จำนวน 4,700 โดส


11.ภูเก็ต จำนวน 4,000 โดส


12.สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) จำนวน 2,500 โดส


13.เชียงใหม่ จำนวน 3,500 โดส

 

(จังหวัดที่ 10 ,11 ,12,13 มอบหมายให้คณะกรรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่) 

 

ดังนั้นเมื่อรวมจำนวนการกระจายวัคซีนโควิด -19 ทั้ง 13 จังหวัดจะพบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 183,700 โดส และมีการสำรองวัคซีนเอาไว้อีก 16,300 โดส เพื่อควบคุมการระบาดและฉีดให้บุคลากรในโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยโควิด -19 

 

เช็กรายชื่อ 13 จังหวัดฉีด"วัคซีนโควิด"ลอตแรก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง