โควิดเป็นเหตุ! สำนักงานเขตบางกอกน้อย ปิดส่วนบริการทะเบียน

29 ธ.ค. 2563 เวลา 14:39 น.506

สำนักงานบางกอกน้อย ประกาศปิดส่วนบริการงานทะเบียนตั้งแต่ 29 ธ.ค. 63 - 8 ม.ค 64 หลังพบผู้ติดเชื้อโควิดเข้ามาใช้บริการ

นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม นายทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกน้อย ได้ออกประกาศเรื่องการแจ้งปิดบริการงานทะเบียน เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 14.30-16.00 น. มีผู้มาใช้บริการงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน ต่อมาในวันที่ 28 ธันวาคม  2563 ได้รับแจ้งจากสำนักอนามัยว่าผู้ใช้บริการคนดังกล่าวตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโควิด-19  (COVID-19) จึงขอให้ผู้ที่มาใช้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว กักตัวอยู่บ้านและสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน

 

และเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ติดเชื้อดังกล่าว จะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อ พร้อมการกักตัวเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งสำนักงานเขตได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (covid-19) ดังนี้


งดให้บริการด้านการทะเบียนทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 8 มกราคม 2564   (ยกเว้นการรับแจ้งเกิด และการรับแจ้งตาย ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตบางกอกน้อยเท่านั้น) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

 

ประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย

 

นอกจากนั้นแล้วยังมีการทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และพ่นน้ำยาอบฆ่าเชื้อภายในที่ทำการฯ โดยรอบสำนักทะเบียนท้องถิ่นเขตบางกอกน้อยแล้ว  เพิ่มแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดไว้บริเวณพื้นที่รับบริการประชาชน ,เพิ่มระยะห่างระหว่างทั้งประชาชนที่นั่งรอรับบริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

 

เพิ่มรอบการเช็ดทำความสะอาดจุดสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน เช่น เก้าอี้ ราวบันได มือจับประตู กลอน ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ ,ทำความสะอาดห้องน้ำ และจัดให้มีสบู่ล้างมือให้เพียงพอตลอดทั้งวัน และ จัดการระบายอากาศภายในห้องอย่างเหมาะสม


 

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ยังคงต้องมาปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการรับสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด ในช่วงเวลาดังกล่าว ต้องมีการป้องกันตนเองตามมาตรการที่กรมอนามัยกำหนดอย่างเคร่งครัด ดังนี้ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ,ทำความสะอาดมือบ่อยๆหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก โดยไม่จำเป็น ,ทำการฉีดพ่นแอลกอฮอล์บริเวณที่มีการรับสัมผัสอย่างสม่ำเสมอ 


หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุขต่อไป 

 

ประกาศสำนักงานเขตบางกอกน้อย
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง