svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ตามรอยวันวิสาขปุรณมี

26 พฤษภาคม 2564

ตามรอยวันวิสาขปุรณมี : คอลัมน์ ทำมา ธรรมะ โดย ราช รามัญ

 

วันวิสาขบูชาหรือวันวิสาขปุรณมี มีความสำคัญทางด้านพุทธศาสนา เป็นวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี แต่ถ้าปีไหนมี 8 สองหน ก็จะย้ายไปกลางเดือน 7 ตามคติมาแต่โบราณกาล

วันวิสาขบูชาชาวพุทธทั่วโลกจะร่วมกันจัดงานปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนเพื่อน้อมรำลึกถึงองค์คุณของพระบรมศาสดาที่ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์มาบำเพ็ญเพียรธรรมและพบความจริงของชีวิตแล้วนำมาเผยแพร่สอนแก่มนุษย์และเทวดา

พระราชาทุกรัชกาลของสยามประเทศ ทรงเป็นองค์อุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาแม้ในรัชกาลปัจจุบัน เมื่อวันที่ 25 พ.ค.2564 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงเสด็จ ออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย และทรงเจิมเทียนรุ่งที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง 6 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม และวัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาและที่ทรงพระราชอุทิศถวายพระอารามหลวง จำนวน 7 พระอาราม ได้แก่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดนิเวศธรรมประวัติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร เนื่องในวันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าประจำปี 2564

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงปฏิบัติธรรม ทรงนั่งพระกัมมัฏฐานเป็นการส่วนพระองค์ต่อเนื่อง ตามที่ท่านเจ้าคุณ พระวชิรญาณโกศล (คม อภิวโร) วัดป่าธรรมคีรี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามที่ท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง นอกจากนี้ทรงศึกษาภาษาบาลีเพื่อเป็นกุญแขไขตู้พระไตรปิฏกซึ่งถวายการสอนโดย ดร.พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี ปธ.๙) วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร

ทรงศึกษาอักษรอริยะที่เคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยรัชกาลที่ 4 พระสุตันตปิฏกและจิตตนคร ถวายการสอนโดย ดร.พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต (อนิลมาน ธมฺมสากิโย)วัดบวรนิเวศ

หลวงพ่อสุทัศน์ โกสโล วัดกระโจมทอง บางกรวย นนทบุรี เป็นพระเถระอายุ 87 ปี อีกรูปหนึ่ง ที่ได้ถวายความรู้ด้านการปฏิบัติธรรมพระกัมมัฏฐาน เมื่อวันที่ 9-10 พ.ค.2564 นอกจากนี้ยังมีพระเถรอีกหลายรูปที่ถวายความรู้ในด้านการปฏิบัติธรรมและสนทนาธรรมกับพระองค์

พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ทรงศึกษาธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ สนับสนุนกิจการในพระศาสนามาโดยตลอดอย่างยาวนาน

วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เราท่านทั้งหลายน้อมใจลงสู่ธรรมแล้วย่อมจะพบสัมมาทิฏฐิเอง เราจะรู้ด้วยตัวของเราเองว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควร

แม้จะเลยวันวิสาขบูชามาหนึ่งวัน แต่ใจเราก็ยังสามารถน้อมระลึกนึกถึงองค์คุณของพระพุทธเจ้าได้

การบูชาที่ถือว่าเป็นที่สุดแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า คือ การปฏิบัติพระกัมมัฏฐานบูชา เป็น ธรรมะบูชา อย่างแท้จริง