ด่วน“ชาญศิลป์”ลาออกรักษาการดีดีการบินไทย พร้อมบอร์ด3คน

16 มิ.ย. 2564 เวลา 3:00 น.15.1k

คณะผู้บริหารแผนฟื้นฟู ไฟเขียว “ชาญศิลป์” ลาออกจากรักษาการดีดีการบินไทย พร้อมบอร์ดอีก3คน เจ้าตัวยันนั่งผู้บริหารแผน ตำแหน่งเดียว ตั้ง "สุวรรธนะ สีบุญเรือง" รักษาการแทน

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ"ว่าคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการฯ มีมติอนุมัติการลาออกของนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร จากตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ ดีดี โดยยังดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯและผู้ทำแผนฟื้นฟู ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าศาลจะมีคำสั่งตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการและแต่งตั้งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่เหตุใดจะถึงก่อน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่ง ตั้งผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ

ด่วน“ชาญศิลป์”ลาออกรักษาการดีดีการบินไทย พร้อมบอร์ด3คน

ทั้งในวันเดียวกัน ผู้บริหารแผนฯได้มีการประชุม โดยมีมติแต่งตั้งนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง ประธานเจ้าหน้าที่สายทรัพยากรบุคคล ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกตำแหน่ง ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ 16 มิถุนายน-30 กันยายน 2564

นอกจากนี้ กรรมการบริษัท 3 คนลาออก ได้แก่ พลอากาศเอกชัยพฤกษ์ ศิษยะศริน กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท นายจักรกฤศฎิ์ พาราพันธกุล รองประธาน กรรมการคนที่ 2 และนายบุญทักษ์ หวังเจริญ กรรมการ อิสระ มีผลตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2564

ด่วน“ชาญศิลป์”ลาออกรักษาการดีดีการบินไทย พร้อมบอร์ด3คน

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการลาออกในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อมานั่งทำงานในคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการของการบินไทย  และจะมีการเปิดสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่เข้าทำหน้าที่แทน

อย่างไรก็ตามเมื่อศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบแผนฟื้นฟูของการบินไทยแล้ว การบริหารงานทั้งหมดของการบินไทย จะได้ขึ้นตรงกับคณะกรรมการบริษัท หรือบอร์ดการบินไทย เหมือนในอดีต แต่จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ ที่มีทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย 1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2. นายพรชัย ฐีระเวช 3. นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ 4. นายไกรสร บารมีอวยชัย และ 5. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร โดยจะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารธุรกิจของบริษัทการบินไทย และดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการที่จะเกิดขึ้น

ข่าวเกี่ยวข้อง :

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง