"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องธุรกิจ300รายผ่านSHA+รับนักท่องเที่ยวได้

13 มิ.ย. 2564 เวลา 3:45 น.1.0k

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องผู้ประกอบการผ่านมาตรฐาน SHA Plus+ รวม300ราย รับนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ทั้งเร่งพัฒนาระบบบุ๊กกิ้ง ใช้ยืนยันการจองห้องพักในการเข้าภูเก็ต

โครงการ"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"กำหนดว่าสถานประกอบการที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้วเดินทางเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้ ต้องผ่านมาตรฐานSHA Plus+

มาตรฐาน SHA Plus+ เป็นมาตรฐานที่ยืนยันว่าสถานประกอบการมีมาตรการทางสาธารณสุขในการควบคุมโรคโควิด-19 และมีพนักงานในสถานประกอบการได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้วเกินกว่า 70% เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ (Phuket Sandbox)

เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้  ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องจองโรงแรมที่มีมาตรฐาน SHA Plus+ ใน 14 วันแรกเท่านั้น และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นจังหวัดที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แห่งแรกของประเทศไทย

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องธุรกิจ300รายผ่านSHA+รับนักท่องเที่ยวได้

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า SHA Plus+ เป็นเครื่องหมายแสดงถึงความพร้อมของภูเก็ตในการเปิดเกาะซึ่งผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดขึ้น

ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการร่วม 1,000 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA และ ร่วม 300 รายที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus+ แล้ว

นอกจากนั้นทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศ ไทยร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ต สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ และสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัลภาคใต้ กำลังพัฒนาระบบ SHABA หรือ SHA Plus+ Booking Authentication System เพื่อใช้ยืนยันการจองห้องพักของนักท่องเที่ยวในการเข้า Phuket Sandbox

เมื่อนักท่องเที่ยวทำการจองห้องพักที่โรงแรม SHA Plus+ โดยผ่านระบบ OTA, บริษัทนำเที่ยว หรือโรงแรมโดยตรง และทำการจ่ายเงินครบแล้ว เจ้าหน้าที่ของโรงแรมมีหน้าที่เข้าระบบ SHABA เพื่อจัดทำใบยืนยันการจองอย่างเป็นทางการ

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องธุรกิจ300รายผ่านSHA+รับนักท่องเที่ยวได้

โดยระบบจะเชื่อมโยงกับ website Entry
Thailand.go.th ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็น one stop service ของการจัดการเอกสารรวมการถึงการขอ COE ในการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วย

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่าททท.ได้ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวภูเก็ตจัดประชุมระดมสมอง Phuket Sandbox Workshop เป็นการซักซ้อม ความเข้าใจในรายละเอียดเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศโดยมีภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่อง

หลังจากรัฐบาลมีโครงการที่จะเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว จากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 ครบ 2 เข็มหรือตามที่วัคซีนชนิดนั้นกำหนด เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องธุรกิจ300รายผ่านSHA+รับนักท่องเที่ยวได้

ในการจัดประชุมระดมสมองครั้งนี้ ดำเนินผ่าน กิจกรรม Focus group ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่

1.แผนงานด้านตลาดและการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตในไตรมาสที่ 3 เพื่อกำหนดพื้นที่ในการส่งเสริมการตลาดและแนวทางการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้มีความเหมาะสม

2.ขั้นตอนบริหารจัดการตามเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในจังหวัดภูเก็ต

3.การควบคุม/ เงื่อนไขการเข้าออกจังหวัดภูเก็ตและกระบวนการติดตามตัวตั้งแต่ก่อนเดินทาง ระหว่างเดินทาง จนถึงเดินทางกลับให้มีความรัดกุม 

4.ตอกย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของมาตรฐานรับรองรวมถึงการกำกับดูแล SHA Plus (SHA+) ให้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัดอย่างแพร่หลาย

"ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์"นำร่องธุรกิจ300รายผ่านSHA+รับนักท่องเที่ยวได้
 

ทั้งนี้ โครงการ Phuket Sandbox ถือเป็นระยะทดลองในการเปิดประเทศ โดยเลือกจังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่องในการต้อนรับนักเดินทางกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ 

ได้แก่ นักท่องเที่ยวจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำและความเสี่ยง ปานกลาง ซึ่งต้องสำแดงเอกสารรับรองการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 จากประเทศต้นทาง และจะต้องเป็นวัคซีน ที่กระทรวงสาธารณสุขอนุญาต 

จากนั้น นักท่องเที่ยวต้องติดตั้งแอปพลิเค ชันแจ้งเตือนระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย และจะต้องเข้าพักยังโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านมาตรฐาน SHA+ เป็น เวลา 14 คืน หลังจาก นั้นจึงจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทยได้

ข่าวเกี่ยวข้อง:

แท็กที่เกี่ยวข้อง