ผู้ว่าฯททท.แจ้งพันธมิตรไทย-เทศยืนยันเปิดเมืองภูเก็ต1ก.ค.นี้

29 พฤษภาคม 2564

ผู้ว่าททท.ร่อนเอกสารแจ้งพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวทั้งในไทย-ต่างประเทศ ยืนยันแผนเปิดเมืองภูเก็ต รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ เพื่อให้ช่วยวางแผนทำตลาด-ประชาสัมพันธ์-บริหารจัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยและในต่างประเทศ ยืนยันแผนการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

ยุทธศักดิ์ สุภสร

โดยการยืนยันมีทั้งเอกสารภาษาไทยและต่างประเทศ โดยเนื้อหาจะระบุถึงตามมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม2564 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบข้อเสนอของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ในหลักการให้เปิดรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19ครบแล้ว และมีผลตรวจเป็นลบ

สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยในพื้นที่นำร่องจังหวัดภูเก็ต โดยไม่มีการกักตัวและอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเป็นระยะเวลา 7 วัน ก่อนออกเดินทางไปพื้นที่อื่นๆ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดยถือเป็นวาระจำเป็นเร่งด่วนเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศ นั้น

ททท. ขอยืนยันแผนการเปิดเมืองภูเก็ต (Phuket Sandbox) เพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และมุ่งมั่นในการผลักดันร่วมกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้ฟื้นคืนกลับมาโดยเร็ว

ททท. จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในการประชาสัมพันธ์การเปิดพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2564  เป็นต้นไป ให้แก่พันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการเตรียมการในด้านต่าง " อาทิ การตลาด การประชาสัมพันธ์ตลอดจนการบริหารจัดการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ว่าฯททท.แจ้งพันธมิตรไทย-เทศยืนยันเปิดเมืองภูเก็ต1ก.ค.นี้

ผู้ว่าฯททท.แจ้งพันธมิตรไทย-เทศยืนยันเปิดเมืองภูเก็ต1ก.ค.นี้

ด้านบริษัทไทยแลนด์พริวิเลจคาร์ด จำกัด ได้กล่าวถึงเงื่อนไขการเข้าภูเก็ตของนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม2564 ผ่าน thailandelitevisasโดยระบุว่านักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส จะเข้ามาเที่ยวภูเก็ตได้โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

  • อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ถ้าได้รับวัคซีนครบแล้ว สามารถบินตรงเข้าภูเก็ตได้เลย เพียงแสดงผลตรวจ  RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง  จากนั้นจะสามารถอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากนั้น 5 วัน เมื่อทำการตรวจหาเชื่ออีกครั้งและเป็นลบ ในวันที่ 6-7 สามารถสามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้
  • อายุ 12-17 ปี ต้องการตรวจ  Rapid Antigen Test ที่สนามบินหากผลเป็นลบก็สามารถท่องเที่ยวอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้
  •  อายุต่ำกว่า 12 ปี #ไม่ต้องรับการตรวจหาเชื้อ หากเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว หรือผู้ปกครอง
  • นักท่องเที่ยวจะต้องมีผลแสดงการตรวจโควิด-19 RT PCR test ภายใน 72 ชั่วโมง นับตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องนักท่องเที่ยวต้องแสดงแผนการเดินทาง
  • อนุญาตเปิดเผยข้อมูลตำแหน่ง  ผ่านแอปฯ “Thailand Plus Application”
  • หากภายใน 5 วัน ผลการตรวจ RT PCR ไม่พบเชื้อ สามารถเดินทางไปยัง เกาะพีพี  เกาะยาว หรืออ่าวพังงา ได้
  • หากมาอยู่น้อยกว่า 7 วัน นักท่องเที่ยวจะต้องบินกลับประเทศ หรือ ไปประเทศอื่นๆ จะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปจังหวัดอื่นในประเทศไทย สำหรับการจองบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ทุกที่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานSHA จากททท.

Phuket Sandbox

ข่าวเกี่ยวข้อง: