11 พฤษภาคม 2021

"ทอท."แจงปม"การบินไทย"พ้นบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ตดึงบริษัทลูกเสียบ

16 Apr 2021 14:25 น.
อ่าน 3,948 ครั้ง

"ทอท."แจงปม"การบินไทย"พ้นบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ตดึงบริษัทลูกเสียบ

ทอท.แจงปมการบินไทยพ้นบริการภาคพื้น-คลังสินค้า สนามบินภูเก็ต เหตุจากหมดสัญญา ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลได้เพราะเข้าฟื้นฟูกิจการ ดึงบริษัทลูกเสียบ แต่ล่าสุดคณะกรรมการpppปลดล็อกแล้ว เปิดทางให้เกิดการร่วมลงทุนในอนาคต หรือกลับเข้าร่วมประมูลได้


บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือทอท. (AOT) ระบุว่าบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.) ในการประกอบกิจการบริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) ภายใต้กระบวน การในประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการโครงการร่วมลงทุนที่มีมูลค่าต่ำกว่าที่กำหนดในมาตรา 9 (5,000 ล้านบาท) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 และประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ตามที่ทอท. ได้ให้สิทธิประกอบการบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ต แก่การบินไทย มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2563 - 29 เมษายน 2564 โดยได้ผูกอยู่กับสัญญาอนุญาตให้บริการคลังสินค้า ณ สนามบินภูเก็ตด้วยนั้น

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 การบินไทย ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ทำให้ไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาของรัฐตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.2562 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562

โดยเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 การบินไทยได้มีหนังสือขอต่ออายุสัญญาประกอบการฯ  แต่เนื่องจากจะขัดกับประกาศคณะกรรม การนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนฯ ข้างต้น 

"ทอท."แจงปม"การบินไทย"พ้นบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ตดึงบริษัทลูกเสียบ

ดังนั้น ทอท. จึงไม่สามารถพิจารณาการให้สิทธิดำเนินการประกอบกิจการทั้ง 2 กิจกรรมแก่การบินไทยต่อเนื่องได้ ซึ่ง ทอท.ได้แจ้งประเด็นดังกล่าวให้ การบินไทยรับทราบแล้วในการประชุมร่วมกันระหว่าง ทอท.และ การบินไทยมาโดยตลอด 

ได้แก่ 1. การประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563 2. การประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และ 3. การประชุมเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่ง การบินไทยรับทราบปัญหา แต่มิได้ดำเนินการใดๆ ตามกระบวนการกฎหมายจนสัญญาหมดอายุลง

ทั้งนี้ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เรื่อง ลักษณะของเอกชนที่ไม่สมควรให้ร่วมลงทุนในโครงการร่วมลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 

โดยยกเว้นให้นิติบุคคลที่ยื่นคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหรือถูกศาลมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแต่เป็นนิติบุคคลที่หน่วยงานของรัฐมีทุนรวมอยู่ด้วยเกินกว่าร้อยละ 25 และเป็นหรือเคยเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในกิจการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนฯ พ.ศ.2562 สามารถร่วมลงทุนกับหน่วยงานรัฐได้

"ทอท."แจงปม"การบินไทย"พ้นบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ตดึงบริษัทลูกเสียบ

อย่างไรก็ตาม การให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ สนามบินภูเก็ตเป็นกิจกรรมที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมให้บริการภาคพื้น ซึ่งมี การบินไทยเป็นผู้ให้บริการเพียงรายเดียว หากสิ้นสุดสัญญา ณ วันที่ 29 เมษายน 2564 จะไม่มีผู้ประกอบการรายใดให้บริการเลย 

ทอท. มีความกังวลในเรื่องความพร้อม
ในการให้บริการของ การบินไทยทั้งในส่วนของอุปกรณ์ และบุคลากร ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการได้ทันทีที่เที่ยวบินระหว่างประเทศเริ่มกลับมาทำการบินตามปกติ อันจะกระทบต่อความต่อเนื่องทางธุรกิจและการเปิดประเทศ 

ดังนั้น เพื่อสร้างเสถียรภาพในการดำเนินกิจการให้บริการภาคพื้นและคลังสินค้า ณ ทภก.ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก และเพื่อป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นกับประเทศโดยรวม

ทอท.จึงจำเป็นต้องให้บริษัท AOTGA (บริษัทลูก)ซึ่งมีความพร้อมเข้าประกอบกิจการแทน และเพื่อรองรับในทุกสถาน การณ์ที่จะเกิดขึ้น แม้ว่าการประกอบการของบริษัท AOTGA ในปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะขาดทุนก็ตาม

"ทอท."แจงปม"การบินไทย"พ้นบริการภาคพื้นสนามบินภูเก็ตดึงบริษัทลูกเสียบ

เมื่อผู้โดยสารกลับมาเป็นปกติและสามารถทำกำไรได้แล้ว การบินไทยก็สามารถร่วมทุนกับ ทอท.ในกิจกรรมดังกล่าวได้ ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.ได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโอกาสให้ การบินไทยสามารถเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทร่วมของ ทอท.ได้ในอนาคต 

หรือหากการบินไทยไม่ประสงค์จะร่วมทุนฯ ก็สามารถยื่นความจำนงเข้าขอประกอบกิจการตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดได้ต่อไป

ทอท.ในฐานะผู้บริหารสนามบินหลัก 6 แห่งของไทย ซึ่งถือเป็นประตูสู่ประเทศ มีความยินดีและพร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของ การบินไทยที่เป็นหน่วยงานที่ได้ทำงานเคียงข้างร่วมกันมาอย่างยาวนาน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในธุรกิจการบินให้สามารถผ่านพ้นวิกฤติต่างๆ ไปได้ เพื่อร่วมมือกันผลักดันให้อุตสาหกรรมการบินของไทยเติบโตไปสู่ระดับโลกต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend