17 เมษายน 2021

คลอดแล้ว“การบินไทย”ออกประกาศ"โครงสร้างองค์กรใหม่"มีผล1พ.ค.นี้

18 Feb 2021 19:20 น.
อ่าน 19,859 ครั้ง

คลอดแล้ว“การบินไทย”ออกประกาศ"โครงสร้างองค์กรใหม่"มีผล1พ.ค.นี้

การบินไทย ออกประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยจะแบ่งออกเป็น 8 สายงาน ขึ้นกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทย มีผลวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ รองรับการเปิดโครงการร่วมใจเสียสละองค์กร ล็อต2 และล็อต 3 ที่จะเปิดให้พนักงานยื่นสมัครใจลาออกได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.นี้


รายงานจากบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า วันนี้ (18 กุมภพันธ์ 2564)  นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกคำสั่งประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่การบินไทย

โดยระบุว่าเนื่องจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ประสบภาวะวิกฤตทางการเงินจนต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ คณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท เห็นว่าเพื่อให้การฟื้นฟูกิจการสำเร็จลุล่วงจนบริษัทสามารถประกอบกิจการต่อไปจนกระทั่งกลับมามีสถานะมั่นคงเช่นเดิมนั้น บริษัทจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างและกลยุทธ์ทางธุรกิจหลาย ๆ ด้านรวมถึงโครงสร้างองค์กรและสวัสติการพนักงาน

ดังนั้นที่ประชุมคณะผู้ทำแผนพื้นฟูกิจการฯ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดการให้ประกาศโครงสร้างองค์กรใหม่ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้พนักงานปัจจุบันแสดงความจำนงในการเข้าทำงานตามโครงสร้างองค์กรใหม่ของบริษัทและให้ความยินยอมในการปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้โครงสร้างองค์กรใหม่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ตามรายละเอียดแผนภูมิโครงสร้างองค์กรหลักและโครงสร้างแต่ละหน่วยงานที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ให้พนักงานยังคงปฏิบัติหน้าที่และมีความรับผิดชอบตามตำแหน่งปัจจุบัน จนกว่าบริษัท จะมีคำสั่ง

เปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564

คลอดแล้ว“การบินไทย”ออกประกาศ"โครงสร้างองค์กรใหม่"มีผล1พ.ค.นี้

โครงสร้างองค์กรใหม่ การบินไทย

สำหรับการปรับโครงสร้างใหม่ของการบินไทย ที่จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค.นี้ จะแบ่งออกเป็น 8 สายงาน ขึ้นกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารการบินไทย ได้แก่

 1.สายการพาณิชย์  ดูแลฝ่ายบริการลูกค้าและการตลาด,ฝ่ายบริหารรายได้,ฝ่ายขาย,ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์,กลุ่มงานวางแผนการพาณิชย์

2.สายปฏิบัติการ ดูแลฝ่ายปฏิบัติการบิน,ฝ่ายปฏิบัติการบนเครื่องบิน,ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน),กลุ่มงานควบคุมการบริการสนามบินและปฏิบัติการภาคพื้น,ฝ่ายบริหารและวางแผนการเดินทางบุคคลสำคัญ,ฝ่ายนิรภัยการบินและควบคุมคุณภาพการปฏิบัติการ

3.สายช่าง ดูแลฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง,ฝ่ายปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยานสุวรรณภูมิ,ฝ่ายวิศวกรรมและสนับสนุนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน,ฝ่ายรักษามาตรฐานการซ่อมบำรุง,ฝ่าบการพาณิชย์ช่าง,ฝ่ายฝึกอบรมบุคคลากรช่าง,ฝ่ายพัฒนาธุรกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน

4.สายการเงินและการบัญชี ดูแลฝ่ายวางแผนและวิเคราห์การบัญชี,ฝ่ายควบคุมการเงิน,ฝ่ายจัดซื้อ,ฝ่ายการเงินองค์กร,ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และฝ่ายสินทรัพย์อากาศยาน

5.สายทรัพยากรบุคคล ดูแลฝ่ายพันธมิตรธุรกิจและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล,ฝ่ายบริหารทั่วไป,กลุ่มงานพนักงานสัมพันธ์และกฏระเบียบ,กลุ่มงานระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

6.ฝ่ายดิจิทัล

7.ฝ่ายขับเคลื่อนองค์กร ดูแลสำนักงานการขับเคลื่อนองค์กร,กลุ่มงานขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจใหม่,ทีมขับเคลื่อนด้านการเงิน,ทีมขับเคลื่อนงานปฏิรูปองค์กร


8.หน่วยธุรกิจการบิน ดูแลฝ่ายบริการภาคพื้น,ฝ่ายครัวการบิน,ฝ่ายบริการคลังสินค้าและไปรษณียภัณฑ์,ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์หน่วยธุรกิจการบิน

ทั้งนี้จากโครงสร้างองค์กรใหม่ ดังกล่าว ยังได้มีการปรับลดระดับชั้นฝ่ายบริหารจาก 8 ระดับเหลือ 4 ระดับ ขึ้นตรงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือDD  ได้แก่ 1.ระดับประธานเจ้าหน้าที่  2. ระดับผู้อำนวยการฝ่าย/กรรมการผู้จัดการ 3.ระดับหัวหน้าฝ่าย 4.ระดับหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และแก้ปัญหาโครงสร้างขององค์กรที่เป็นในลักษณะไซโล        

นอกจากนี้การบินไทยโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร( Mutual Separation Plan B หรือ (MAP B)และโครงการร่วมใจเสียสละเพื่อองค์กร( Mutual Separation Plan C หรือ (MAP C ) ที่เปิดให้พนักงานทยอยยื่นสมัครใจลาออกในทั้ง 2 โครงการได้ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ.64 เป็นต้นไป

ทั้ง 2 โครงการเปิดให้ยื่นสมัครได้ 4 ช่วง ช่วงที่ 1 เปิดให้ยื่นวันที่19ก.พ.-2 มี.ค.64  ประกาศผล 5 มี.ค.644 ช่วงที่2 เปิดให้ยื่นวันที่ 2 มี.ค.-16 มี.ค. 64 ประกาศผล 19 มี.ค.64  ช่วงที่ 3 เปิดให้ยื่นวันที่16 มี.ค.-1 เม.ย.64  ประกาศผล 5 เม.ย.64 และช่วงที่ 4 เปิดให้ยื่นวันที่1-19 เม.ย.64 ประกาศผล 23 เม.ย.64 และการลาออกของทุกช่วง จะมีผลพร้อมกันในวันที่ 1 พ.ค.64

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend