‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2564

การบินไทยหั่นสวัสดิการ-สิทธิประโยชน์ตั๋วบินฟรียกยวง มีผล 1พ.ค.นี้ รับโครงสร้างองค์กรใหม่ ยกเลิกแจกตั๋วฟรีพนักงานระดับบริหารทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมถึงกลุ่มถูกเลิกจ้าง ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต อดีตพนักงานบดท.และผู้ติดตามทั้งหมด จำกัดจำนวนการใช้สิทธิของพนักงานปัจจุบันและครอบครัว ห้ามพนักงานอัพเกรดตั๋ว ทั้งยกเลิกจ่ายภาษีให้

การปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ของการบินไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการ ไม่เพียงจะมีการปรับลดกำลังคน แต่ยังมีเรื่องการปรับลดสวัสดิการต่างๆของพนักงานที่จะเกิดขึ้นด้วย

แหล่งข่าวระดับสูงจากบริษัทการบินไทยจำกัด(มหาชน)เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่าล่าสุดการบินไทยเตรียมออกข้อกำหนดว่าด้วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ด้านบัตรโดยสารของพนักงานในภาพรวม ซึ่งเป็นข้อกำหนดใหม่ ที่จะผลบังคับใช้ในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ที่จะปรับลดสิทธิประโยชน์ลดลงจากข้อกำหนดเดิม ที่จะแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่

1.พนักงานปัจจุบันและครอบครัว ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส บุตรอายุต่ำกว่า 25 ปีที่ยังไม่ได้สมรสพนักงานและครอบครัวยังได้รับจำนวนบัตรโดยสารตามสิทธิเดิม แต่ยกเลิกสิทธิการเลื่อนชั้นที่นั่ง

‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

โดยข้อกำหนดใหม่พนักงานที่มีอายุงานไม่ครบ 10 ปี จะยังคงได้รับบัตรโดยสารสำรองที่นั่งไม่ได้(R2 100%หรือตั๋ว Standby) เหมือนเดิม คือ ตั๋วเที่ยวบินระหว่างประเทศ 1 ฉบับ(ไปและกลับ)ต่อคนต่อปี และตั๋วบินในประเทศ 1 ฉบับต่อคนต่อปี

ถ้าพนักงานปฏิบัติงานครบ 10 ปีขั้นไป จะยังคงได้สิทธิตั๋ว Standby เส้นทางระหว่างประเทศ 2 ฉบับต่อคนต่อปี ตั๋วในประเทศ 2 ฉบับต่อคนต่อปี

ส่วนพนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 15 ปีขึ้นไป จะยังคงได้รับตั๋วโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้ (R1 100% หรือตั๋ว Confirmed) 1 ฉบับต่อคนต่อ5ปีและจะได้รับเพิ่ม1 ฉบับต่อคนทุกๆ5ปีจนเกษียณอายุ และหลังเกษียณอายุสามารถคงสิทธิไว้ได้ที่คงเหลืออยู่และยังไม่ได้ใช้

สำหรับการใช้สิทธิ์ในบัตรโดยสารตามข้อตกลงกับสายการบินอื่น หรือตั๋วZED พนักงานและครอบครัว จากเดิมที่ไม่จำกัดจำนวน ข้อกำหนดใหม่จะจำกัดอยู่ที่ 6 ฉบับต่อคนต่อปี (รวมตั๋วในประเทศและระหว่างประเทศ)และยกเลิกสิทธิเลื่อนชั้นที่นั่ง

‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

นอกจากนี้การบินไทยยังจะยกเลิกตั๋วโดยสารแบบสำรองที่นั่งได้ หรือตั๋ว Confirmed ของพนักงานระดับบริหาร ทั้งEVP, SVP, VP,MD ปัจจุบันและอดีตทั้งหมด จากข้อกำหนดเดิมที่พนักงานปัจจุบันระดับ EVP,VP,MD จะได้ตั๋วระหว่างประเทศ8ฉบับต่อคนต่อปี ตั๋วในประเทศ 8 ฉบับต่อคนต่อปี 

อดีตพนักงานระดับEVP,SVP จะได้ตั๋วระหว่างประเทศ 6 ฉบับต่อคนต่อปี ตั๋วในประเทศ 6 ฉบับต่อคนต่อปี และอดีตพนักงานระดับ VP,MD จะได้ตั๋วระหว่างประเทศ 4 ฉบับต่อคนต่อปี ตั๋วในประเทศ 4 ฉบับต่อคนต่อปี ‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

2.กลุ่มพนักงานที่เข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก MSP A และ MSP B จะได้รับสิทธิตั๋วStandby 20 ฉบับต่อพนักงานสำหรับเส้นทางบินของบริษัททั้งในและต่างประเทศ แต่เป็นตั๋วระหว่างประเทศไม่เกิน 15 ฉบับเก็บไว้ใช้ได้ตลอดอายุพนักงาน ส่วนตั๋วสำรองที่นั่งได้หรือตั๋ว Confirmed จะได้ตามสิทธิที่เหลืออยู่และยังไม่ได้ใช้

‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

3. กลุ่มพนักงานเกษียณอายุและลาออก จะถูกยกเลิกตั๋วStandby แต่จะยังคงได้รับเฉพาะสิทธิตั๋ว ตั๋วสำรองที่นั่งได้หรือตั๋ว Confirmed เฉพาะสิทธิที่คงเหลืออยู่และยังไม่ได้ใช้

‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

ส่วนตั๋ว ZED จำนวนบัตรโดยสารตามข้อกำหนดใหม่ของบริษัท พนักงานที่ลาออกที่จะได้รับบัตรโดยสารประเภทนี้ต้องมีอายุงาน 20 ปีขึ้นไป

4.กลุ่มถูกเลิกจ้าง,ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิต,อดีตพนักงานบริษัทเดินอากาศไทย(บดท.)และผู้ติดตาม และเพื่อนเดินทางจะถูกยกเลิกสิทธิ์ตั๋วโดยสารในทุกประเภท

‘การบินไทย’หั่น สวัสดิการ-ตั๋วบินฟรี รับโครงสร้างใหม่

ทั้งนี้ในวงการการบิน ตั๋วพนักงานจะเดินทางได้ เมื่อมีที่นั่งเหลือจากการขายเท่านั้น ดังนั้นจึงแทบไม่มีต้นทุนใดๆ เพราะที่นั่งที่ว่างออกไป ไม่สามารถเก็บมาขายต่อภายหลังได้ แต่ถ้าจะคิดเป็นมูลค่าทางการตลาดจากราคาเต็ม น่าจะหลักร้อยล้านบาทต่อปี ขณะที่รายได้จากการขายตั๋วผู้โดยสารเป็นหลักแสนล้านบาทต่อปี

ขณะที่สิทธิประโยชน์ของบอร์การบินไทยและครอบครัว ก็ไม่ได้รับสิทธิตั๋วโดยสารฟรีมาตั้งแต่ปี2557 แล้ว ซึ่งเป็นไปตามผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่ผ่านมาบอร์ดการบินไทย จะได้เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือน 50,000 บาท กับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาทแต่เดือนละไม่เกิน 1 ครั้งเท่านั้น

รวมไปถึงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการเรื่องการรับภาระภาษีของพนักงานก็จะถูกยกเลิก ภายใต้โครงสร้างใหม่ โดยบริษัทฯจะไม่มีการรับภาระภาษีของพนักงานให้เหมือนในระเบียบเดิม

ดังนั้นอัตราเงินเดือนใหม่ จึงเป็นอัตราเงินเดือนก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ซึ่งอัตราเงินเดือนใหม่ จะพิจารณาถึงความเหมาะสม ความสามารถในการแข่งขัน ที่จะมีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมการบิน หรือธุรกิจประเภทเดียวกัน

โดยคำนึงถึงสถานะการเงินของบริษัทฯ และพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาทำงานในบริษัทภายใต้โครงสร้างองค์กรใหม่จะนับอายุงานต่อเนื่องจากเดิมให้พนักงาน

ขณะเดียวกันบริษัทฯยังคงจัดให้มีกองทุนบำเหน็จ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานที่เคยอยู่ในกองทุนใด ก็จะยังคงอยู่ในกองทุนนั้นตามเดิม

ขณะที่หลังจากบริษัทฯเปลี่ยนสภาพไปเป็นบริษัทเอกชน บริษัทฯจึงอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 และข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานใหม่ของบริษัทฯจะกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปี(ลาพักร้อน)และวันลาประเภทอื่น โดยเป็นไปตามพ.ร.บ. คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ.2541

หน้า 1 ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,652 วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบินไทย แจงจำเป็นต้องปรับฝูงบิน-ลดพนักงาน รับแผนฟื้นฟูกิจการ 

โครงสร้างใหม่“การบินไทย”ลดฝ่ายบริหารเหลือ4ระดับ-พนักงานส่อถูกเลิกจ้างกว่า8พันคน

นักบิน “การบินไทย” 400 คนอ่วมเข้าข่ายถูกเลิกจ้างตามโครงสร้างใหม่

สหภาพ "การบินไทย" ค้านปรับโครงสร้างองค์กร คัดพนักงานออก ให้เซ็นสัญญาใหม่

การบินไทย ดิ้นหาเงิน โละเครื่องบิน 42ลำ ขายที่3แปลงหมุนสภาพคล่องปี64