"เที่ยวไทยวัยเก๋า" รอก่อน "เราเที่ยวด้วยกัน"เงื่อนไขใหม่ แซงเข้าครม.8 ธ.ค.นี้

07 ธ.ค. 2563 | 21:00 น.

"เที่ยวไทยวัยเก๋า"เสนอครม.ไม่ทันวันนี้ "เราเที่ยวกัน" แซงหน้าชงครม.ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ จองห้องพักเพิ่มเป็น 15 คืน ขยายเวลาใช้สิทธิ์ถึงสิ้นเดือนเมษายน 64

"เที่ยวไทยวัยเก๋า"เสนอครม.ไม่ทันวันนี้ มีเพียง "เราเที่ยวกัน" ชงครม.ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ จองห้องพักเพิ่มเป็น 15 คืน ขยายเวลาใช้สิทธิยาวไปถึงสิ้นเดือนเมษายน 64 เพิ่มการสนับสนุนตั๋วเครื่องบินเส้นทางเมือ๋างท่องเที่ยวหลักจากเดิมไม่เกิน 2,000บาทเป็น 3,000 บาท

    นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)เปิดเผยกับ" ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ในการประชุมครม.วันที่ 8 ธันวาคม2563 น่าจะมีการนำเรื่องการปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" และโครงการ"กำลังใจ" เสนอให้ ครม.เพื่อรับทราบ
 
   โดยเป็นการเสนอเพื่อรับทราบมมติของศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ หรือ ศบศ.) เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 63
  ทั้งนี้การปรับปรุงโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”จะประกอบไปด้วย

• ปรับปรุงขอบเขตเพิ่มการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพัก โดยจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ สามารถจองที่พักเพิ่มอีก 5 คืน (Room Night)  รวมเป็น 15 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ

\"เที่ยวไทยวัยเก๋า\" รอก่อน \"เราเที่ยวด้วยกัน\"เงื่อนไขใหม่ แซงเข้าครม.8 ธ.ค.นี้

เพิ่มจำนวนห้องพักสำหรับประชาชนอีก 1 ล้านคืน (Room Night) โดยเพิ่มจำนวนห้องพักจากเดิม 5 ล้านคืน (Room Night) เป็น 6 ล้านคืน (Room Night) ทั้งนี้ จำนวนห้องพักที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-Voucher (วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 900 บาทต่อวัน และวันศุกร์ถึงอาทิตย์ 600 บาทต่อวัน)

ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2564 และขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูงวัยเฮ ศบศ.ไฟเขียว 5 พันบาท “เที่ยวไทยวัยเก๋า”ปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

ทัวร์หมื่นรายเด้งรับ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” ผู้สูงอายุเที่ยวไทยรับสิทธิ์ 5 พันบาท

ขยายระยะเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00-21.00 น. เป็นเวลา 06.00-24.00 น.

• เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (TAX ID) และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

\"เที่ยวไทยวัยเก๋า\" รอก่อน \"เราเที่ยวด้วยกัน\"เงื่อนไขใหม่ แซงเข้าครม.8 ธ.ค.นี้

• การอนุมัติให้สถานประกอบการอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าหรือเรือเช่า สามารถใช้ E-Voucher ได้

• ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้การจองบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางไปเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อที่นั่ง (เมืองหลักประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย)
   ส่วนโครงการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุเที่ยวไทยวัยเก๋า” ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาพัฒน์ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จจึงนำเสนอเข้าครม.ไม่ทันในครั้งนี้

\"เที่ยวไทยวัยเก๋า\" รอก่อน \"เราเที่ยวด้วยกัน\"เงื่อนไขใหม่ แซงเข้าครม.8 ธ.ค.นี้
   ทั้งนี้โครงการ" เที่ยวไทยวัยเก๋า" มีเงื่อนไข ดังนี้

• เป้าหมาย 1 ล้านคน

• วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

• ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดในวันธรรมดา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีราคาแพ็คเกจทัวร์เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

\"เที่ยวไทยวัยเก๋า\" รอก่อน \"เราเที่ยวด้วยกัน\"เงื่อนไขใหม่ แซงเข้าครม.8 ธ.ค.นี้

• ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

• บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

• รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

• บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย