เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

03 ธ.ค. 2563 | 01:00 น.

เปิด7เงื่อนไขโครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" จ่ายให้ไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงวัยเที่ยวในประเทศผ่านบริษัทนำเที่ยว พร้อมเปิดเงื่อนไขใหม่ "เราเที่ยวด้วยกัน"

หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือ ศบศ. ได้ประชุมล่าสุดเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม63 และเห็นชอบ 2 โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยว

ได้แก่ โครงการ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" พร้อมปรับหลักเกณฑ์ "เราเที่ยวด้วยกัน" โดยจากนี้จะนำมติเห็นชอบนี้ของศบศ. เพื่อเสนอ ครม.เพื่ออนุมัติและเริ่มดำเนินการต่อไป
    
   งานนี้ผู้สูงวัยมีเฮ เมื่อ ศบศ.ไฟเขียวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ "เที่ยวไทยวัยเก๋า" แจกสูงสุดไม่เกิน 5 พันบาทต่อคน ดึงกลุ่มผู้สูงอายุ 1 ล้านคนเดินทางเที่ยวในประเทศวันธรรมดาผ่านบริษัทนำเที่ยว      
     เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว
    โดยเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ “เที่ยวไทยวัยเก๋า” มี 7 เงื่อนไข ได้แก่

1.เป้าหมาย 1 ล้านคน

2. วงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยให้เบิกจ่ายในวงเงินงบประมาณเดิมภายใต้โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัดใน วันธรรมดา (วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัสบดี) ผ่านบริษัทนำเที่ยว โดยมีราคาแพ็คเกจทัวร์ เริ่มต้นขั้นต่ำ 12,500 บาท และมีระยะเวลาการเดินทางท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 วัน 2 คืน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

สูงวัยเฮ ศบศ.ไฟเขียว 5 พันบาท “เที่ยวไทยวัยเก๋า”ปรับเกณฑ์ “เราเที่ยวด้วยกัน”

"ผู้สูงวัย" มีเฮ ททท.ชง ศบศ.หนุนรัฐจ่ายค่าแพ็คเกจทัวร์40%ให้เที่ยววันธรรมดา

ไทย”เสียแชมป์แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนจีน

ท่องเที่ยวไทย หากยังฟื้น เป็นรูปตัว K ปีหน้าธุรกิจ 50% ปิดตาย

​​​​​4. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องแสดงตนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคารกรุงไทย

5.บริษัทนำเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการต้องจดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

6. รัฐสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัทนำเที่ยวในกลุ่มผู้สูงอายุ 40% สูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อ 1 ท่าน

7. บริษัทนำเที่ยวสามารถรับนักท่องเที่ยวได้บริษัทละ 3,000 ราย

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว
    นอกจากนี้ยังเห็นชอบปรับปรุงเงื่อนไขโครงการ   "เราเที่ยวด้วยกัน" ซึ่งได้มีการปรับปรุงใน7เงื่อนไขเช่นกัน ได้แก่

1.ปรับปรุงขอบเขตการใช้สิทธิจำนวนการจองห้องพัก โดยจากเดิมประชาชนจองที่พักได้ไม่เกิน 10 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ สามารถจองที่พักเพิ่มอีก 5 คืน (Room Night)  รวมเป็น 15 คืน (Room Night) ต่อ 1 สิทธิ

2. เพิ่มจำนวนห้องพักสำหรับประชาชนอีก 1 ล้านคืน (Room Night) โดยเพิ่มจำนวนห้องพักจากเดิม 5 ล้านคืน (Room Night) เป็น 6 ล้านคืน (Room Night) ทั้งนี้ จำนวนห้องพักที่เพิ่มมาจะสนับสนุนเฉพาะ E-Voucher (วันจันทร์ถึงพฤหัสบดี 900 บาทต่อวัน และวันศุกร์ถึงอาทิตย์ 600 บาทต่อวัน)

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

3. ขยายระยะเวลาการใช้สิทธิโครงการฯ ถึงเดือนเมษายน 2564  และขยายเวลาการเบิกจ่ายโครงการฯ ถึงเดือนมิถุนายน 2564

4.ขยายระยะเวลาการจองที่พัก จากเวลา 06.00-21.00 น. เป็นเวลา06.00-24.00 น.

5.เพิ่มโรงแรมที่พักที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบการโรงแรม แต่ต้องมีหมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี (TAX ID) และมีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

6.การอนุมัติให้สถานประกอบการอันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ธุรกิจการขนส่ง ธุรกิจสปาหรือนวดเพื่อสุขภาพ ได้แก่ สปา/นวดเพื่อสุขภาพ รถเช่าหรือเรือเช่า สามารถใช้ E-Voucher ได้

7. ปรับเกณฑ์การสนับสนุนค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยให้การจองบัตรโดยสารเครื่องบินที่เดินทางไปเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จะได้รับเงินคืนจากรัฐบาล 40% แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อที่นั่ง

(เมืองหลักประกอบด้วย ภูเก็ต กระบี่ พังงา สงขลา สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่ และเชียงราย)

เปิด 7 เงื่อนไข “เที่ยวไทยวัยเก๋า”รัฐจ่าย5พันบาทให้ผู้สูงวัยเที่ยว

ปัจจุบันโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนรวม 6.76 ล้านคน ลงทะบียนสำเร็จแล้ว 6.44 ล้านคน แบ่งเป็นมีผู้ใช้สิทธิโรงแรมแล้ว 4,006,805 สิทธิ มูลค่าห้องพักที่จองทั้งหมด 10,961.3 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยห้องพักต่อคืนที่จอง อยู่ที่ 2,778 บาท จำนวนโรงแรมที่มีการจองทั้งสิ้น 4,888 แห่ง 

ผู้ที่ได้รับคูปองอาหาร 863,162 ราย รวมมียอดใช้จ่ายทั้งหมด 3,510.4 ล้านบาท และมีผู้เข้าใช้บริการ หรือเช็คอินที่โรงแรมที่พักแล้ว 1,417,269 ห้อง

 สำหรับตั๋วเครื่องบิน ขณะนี้มีมีผู้ลงทะเบียนได้รับสิทธิเงินคืนค่าบัตรโดยสารเล้ว 97,862 ราย จำนวนการจองผ่านการตรวจสอบ อยู่ที่ 123,912 สิทธิ จำนวนบัตรโดยสารหรือผู้โดยสารที่ได้รับสิทธิแล้ว 216,866 สิทธิ มีมูลค่าบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิประมาณ 565.3 ล้านบาท 

ส่วนโรงแรมและที่พัก มีผู้ลงทะเบียนรวม 8,128 แห่ง ร้านอาหาร ลงทะเบียนรวม 65,429 ร้าน สถานที่ท่องเที่ยว ลงทะเบียนรวม 1,959 แห่ง ร้านค้าโอทอป ลงทะเบียนรวม 1,314 แห่ง