เคล็ดลับร้านค้า ลงทะเบียนwww.คนละครึ่ง.com

03 ต.ค. 2563 เวลา 21:00 น.6.2k

เปิดขั้นตอนลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง สำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ต้องกรอกแบบฟอร์ม เพื่อรอการอนุมัติกรุงไทย

ฐานเศรษฐกิจ ตรวจสอบขั้นตอนการลงทะเบียน โครงการคนละครึ่ง ผ่านทางเว็บไซต์  www.คนละครึ่ง.com สำหรับร้านค้าหาบเร่ แผงลอย ที่มีความต้้องการเข้าร่วมโครงการ เพื่อที่จะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานราก

 

โดยผู้ประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้จะต้องเป็น ร้านอาหาร-เครื่องดื่ม, ร้านค้าทั่วไป, ร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และต้องไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โครงการคนละครึ่งร้านค้าร่วมลงทะเบียนกว่า 1.6 แสนร้านค้า

เปิดเคล็ดลับขั้นตอนง่ายๆ "ลงทะเบียนคนละครึ่ง3,000"

โครงการคนละครึ่ง ร้านค้าเริ่มลงทะเบียนได้แล้ว เช็กรายละเอียดที่นี่

สรุปรายละเอียดลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

 

โดยร้านค้าต้องกรอกข้อมูลลงทะเบียน ดังต่อไปนี้ 

- ชื่อร้านค้า

- ชื่อผู้ติดต่อ

- เลขบัตรประจำตัวประชาชน

- จังหวัด

- เขต/อำเภอ

- ถนน

- หมายเลขโทรศัพท์

- อีเมล

- กดปุ่มลงทะเบียน

เคล็ดลับร้านค้า ลงทะเบียนwww.คนละครึ่ง.com

จากนั้นร้านค้าจะต้องเลือกว่ามีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ว่า "ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และยินยอมให้ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง"

 

จากนั้นร้านค้าจะต้องเลือกว่ามีบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือไม่ เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้คลิกเครื่องหมายถูกที่ว่า "ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ และยินยอมให้ข้อมูลการลงทะเบียน เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง"

 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยแต่ละสาขาจะลงพื้นที่เพื่อติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมกับช่วยยืนยันและติดตั้งแอปพลิเคชั่น "ถุงเงิน" ที่จะใช้รับชำระเงินจากการขายสินค้า

แท็กที่เกี่ยวข้อง