ความหวังไทย ทวงแชมป์ส่งออกข้าวโลก

20 ม.ค. 2564 เวลา 8:05 น.564

สะท้านโลก กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนงานประกวดข้าว จัดประกวด 3 สายพันธุ์ "ข้าวหอมมะลิไทย-ข้าวหอมไทย-ข้าวขาวพื้นนุ่ม" ปักหมุดข้าวไทยสู่ตลาดโลก เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 29 ม.ค. 64

 

ปัจจุบันสถานการณ์ตลาดข้าวมีการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น หลายประเทศมีการพัฒนาศักยภาพในการผลิตข้าว เพื่อบริโภคภายในประเทศ และสามารถส่งออกจนเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกข้าวในตลาดโลก และส่งออกข้าวดีมีคุณภาพติดอันดับโลกมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อให้มีการสรรหาข้าวพันธุ์ดีมีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

 

ประภัตร โพธสุธน

 

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มอบหมายให้กรมการข้าวจัดการประกวดข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกของตลาดข้าวโลก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เพื่อถ่ายทอดพร้อมประชาสัมพันธ์การพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับและส่งเสริมการส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจส่งข้าวเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ อาคารจักรพันธ์ กรมการข้าว กรุงเทพฯ

 

 

การจัดงานดังกล่าว จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการพัฒนาข้าวไทยให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยมีการเชื่อมโยงหน่วยงานหลายภาคส่วน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกรและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สำหรับตัวอย่างข้าวที่ส่งเข้าประกวดปีนี้กำหนดไว้ 3 ประเภท ได้แก่ 1.ข้าวหอมมะลิไทย 2.ข้าวหอมไทย และ 3.ข้าวขาวพื้นนุ่ม


 

ตัวอย่างข้าว ที่ส่งเข้าประกวด

 

 

ทั้งนี้ ข้าวที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นข้าวพันธุ์แท้ ไม่มีข้าวพันธุ์อื่นปน ไม่ละเมิดสิทธิทางปัญญา และไม่ลักลอบนำเข้าอย่างผิดกฎหมายหรือมีการดัดแปลงทางพันธุกรรม (GMOs) ทั้งนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดจะพิจารณาจากคุณภาพทางกายภาพ เช่น ความยาวเมล็ด ท้องไข่ คุณภาพการสี พิจารณาคุณภาพทางเคมี เช่น ปริมาณอมิโลส ความหอม และพิจารณาคุณภาพการหุงต้มและรับประทาน

 

เช่น เนื้อสัมผัสและรสชาติ โดยจะมีการพิจารณาตัดสินและมอบรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมภายในงาน จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านข้าว การออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว และออื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้าวเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ประเภท ตัวอย่างข้าวเปลือกแห้งประเภทละ 15 กิโลกรัม สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ได้ที่ กรมการข้าว เลขที่ 2177 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 หรือ www.ricethailand.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2579-3642 ในวันและเวลาราชการ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง