รพ.ศิริราชปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร 23-30 มิ.ย.

24 มิถุนายน 2564

หวั่นโควิด!รพ.ศิริราช ปิดหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรตั้งแต่วันที่ 23 -30 มิ.ย.ด้านรพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ประกาศห้องICUเต็ม ขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต -เร่งด่วนเท่านั้น

โรงพยาบาลศิริราชประกาศปิดให้บริการผู้ป่วยหน่วยตรวจโรคแพทย์เวร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ( COVID-19)


ทั้งนี้เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อในหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีผู้ป่วยเข้ารับบริการที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวรเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดความแออัด ยากแก่การรักษาระยะห่าง


เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มารับบริการ โรงพยาบาลศิริราชจึงขอปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1ตั้งแต่วันพุธที่ 23 - วันทุธที่ 30 มิถุนายน 2564


สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เร่งด่วน หรือฉุกเฉิน สามารถมารับบริการไต้ที่หน่วยตรวจโรคฉุกเฉิน (Emergency Room)และผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ แต่ต้องการพบพบแพทย์ แนะนำให้รับบริการผ่านระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และรับยาทางไปรษณีย์ หรืออาจพิจารณาพบแพทย์ในโรงพยาบาลใกล้บ้านแทน
 

ขณะเดียวกันโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ก็ได้ประกาศว่า แผนกฉุกเฉิน (ER) จำเป็นต้องลดการให้บริการชั่วคราว เนื่องจากขณะนี้มีผู้ป่วย COVID-19 ที่กำลังรอการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอื่น ผู้ป่วยฉุกเฉินที่ไม่ติดเชื้อ COVID-19 จำนวนมาก และห้อง ICU ของโรงพยาบาลเต็มทั้งหมด 


ทั้งนี้ ขอรับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต หรือฉุกเฉินเร่งด่วนเท่านั้น ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้