เตือน"เราชนะ- ม33เรารักกัน'วางแผนใช้จ่ายก่อนหมดสิทธิ 30 มิ.ย.นี้

17 มิ.ย. 2564 เวลา 4:18 น.332

ย้ำ'เราชนะ- ม33 เรารักกัน'วางแผนใช้จ่าย ก่อนหมดเขต30 มิ.ย.นี้  เผยล่าสุด"เราชนะ"มีผู้ที่ใช้จ่ายไม่ครบวงเงินสิทธิมากถึง 9.6 ล้านราย 

 

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวว่า โครงการเราชนะ จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ขอให้ประชาชนที่ยังมีวงเงินสิทธิเหลือสำรวจวงเงินสิทธิคงเหลือและวางแผนใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด

ความคืบหน้าการใช้จ่ายของโครงการเราชนะ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีการใช้จ่ายแล้วรวมทั้งสิ้น 269,318 ล้านบาท แยกได้ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 100,590 ล้านบาท

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้วจำนวน 17.1 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมาจำนวน 148,355 ล้านบาท

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 20,373 ล้านบาท

ทั้งนี้ยอดใช้จ่ายดังกล่าว ข้อมูลจากกระทรวงคลัง ระบุว่ามีผู้ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิแล้วจำนวน 23.6 ล้านคน จากผู้ได้รับสิทธิทั้งหมด 33.2 ล้านคน ดังนั้นจึงยังเหลืออีกประมาณ 9.6 ล้านคนที่ยังใช้จ่ายไม่ครบตามวงเงินสิทธิ 

เช่นเดียวกับ"ม33เรารักกัน"ได้มีการโอนเงินงวดสุดท้ายเข้าแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” จำนวน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 หลังจากที่ได้โอนงวดแรกไปแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท ซึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวสามารถสะสมและใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นี้เท่านั้น 

แท็กที่เกี่ยวข้อง