เช็กที่นี่! 24 จังหวัด กกต.ยังไม่รับรอง“ว่าที่นายกเทศมนตรี - สท.” 

22 เม.ย. 2564 เวลา 12:47 น.28.1k

เช็กที่นี่! 24 จังหวัด ว่าที่นายกเทศมนตรีคนไหน ที่กกต.ยังไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้งเทศบาล 

 

ภายหลัง คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และ สมาชิกสภาเทศบาล บางคนบางแห่งที่ได้มีการเลือกตั้งไปเมื่อวันที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ไปแล้ว  2 ลอต คือ ครั้งแรกเมื่อ 17 เม.ย.2564 ประกาศรับรองไป 17 จังหวัด และ วันที่ 22 เม.ย.2564 ประกาศรับรองเพิ่มเติมอีก 35 จังหวัด ที่เห็นว่า การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต เที่ยงธรรม รวมรับรองไปแล้ว 52 จังหวัด

ยังคงเหลืออยู่อีก 24 จังหวัด ที่คาดว่าจะมีการพิจารณาในการประชุมกกต.ในวันจันทร์ที่ 26 เม.ย.นี้ ประกอบด้วย 

1.เชียงราย  

มี นายวันชัย จงสุทธานามณี เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

2.เชียงใหม่ 

มี นายอัศนีย์ บูรณุปกรณ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

3.ลำปาง  

มี นายนิมิตร จิวะสันติการ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

4.แพร่ 

มีนายโชคชัย พนมขวัญ เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเมือง

5.อุตรดิตถ์

มี นายชูชาติ อ้นทุ่งยั้ง เป็นว่าที่นายกเทศมนตรี

6.กาฬสินธุ์
มี นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีกาฬสินธุ์

7.สุโขทัย 

มี นายขรรค์ชัย ดอนพิมพา เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีสุโขทัยธานี

8.ตาก

มี นายณพล ชยานนท์ภักด เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองตาก

9.กาญจนบุรี 

มี นายวสันต์ภูษิตกาญจนา เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรี

10.ขอนแก่น 

มี นายธีระศักดิ์ฑีฆายุพันธุ์ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
 

 

11.พิษณุโลก 

มี นางเปรมฤดี ชามพูนท เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

12.ชุมพร

นายศรีชัย วีระนรพานิช เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลชุมพร

13.ระนอง 

มี นายพินิจ ตันกุล เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองระนอง

14.นครพนม

นายนิวัติเจียวิริยบุญญา เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

15.ร้อยเอ็ด 
มี นายบรรจง โฆษิตจิรนันท เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

16.สุพรรณบุรี
นายเอกพันธุ์ อินทร์ใจเอื้อ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

17.พระนครศรีอยุธยา 

มี ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

18.ปทุมธานี
 มี ร.ต.อ.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

19.นนทบุรี 

มี นายสมนึก ธนเดชากุล เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเมืองนนทบุรี

20.จันทบุรี 

นายกิจฐพร โชติสุวรรณ์ เป็นว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี

21.สงขลา 

มี นายศรัญ บิลพัฒน์ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเมืองสงขลา

มี พล.ต..ท.สาคร ทองมุณี เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่

22.อุดรธานี 

มี นายธนดร พุทธรักษ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

23.สระบุรี 

มี นายธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง

24.นครศรีธรรมราช

มี นายกณพ เกตุชาติ เป็น ว่าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร

 


แหล่งข่าวจาก กกต.เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ กกต.จะพิจารณา 24 จังหวัดนี้ให้เสร็จ และดูว่าใครประกาศได้ก็ประกาศ จากนั้นที่เหลือค่อยพิจารณาวนใหม่ 76 จังหวัด (ยกเว้นกทม.) 

จนถึงขณะนี้ กกต.ได้รับเรื่องร้องเรียนการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล รวม 972 เรื่อง และรับเป็นสำนวนแล้ว 362 เรื่อง ที่เหลืออยู่ในระหว่างการตรวจสอบมูลฟ้อง

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :