ธนาคารออมสิน เปิดช่อง คนเคยกู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" กู้ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก"ได้อีก" ผ่านแอป MyMo

23 ม.ค. 2564 เวลา 7:35 น. 47.9k

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก พร้อมปรับหลักเกณฑ์ เปิดช่องให้คนที่เคยกู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" กู้ได้อีก ผ่านแอป MyMo ตั้งแต่ 23 ม.ค.นี้

 

จากกรณีที่ ธนาคารออมสิน มีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อ ประชาชนรายย่อย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้กู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท ซึ่งเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MyMo ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.64 ที่ผ่านมา หลังผ่านไปเพียงแค่ 4 วัน(15-18 ม.ค.64) ธนาคารออมสินได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว 110,000 ราย และจากการที่มีคนแห่ลงทะเบียนจำนวนมาก ธนาคารฯจึงได้ปิดลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากชั่วคราว และกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งในวันที่  23 ม.ค.64 พร้อมปรับหลักเกณฑ์ เปิดช่องให้คนที่เคยกู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" กู้ได้อีก

 

นายวิทัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า  เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรายย่อยและรองรับความต้องการ ที่มีเป็นจํานวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเร่งด่วนที่คิดอัตราดอกเบี้ยต่ำได้ รวมถึงได้รับการอนุมัติที่รวดเร็ว ธนาคารจึงปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษ โดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สําหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 (สินเชื่อฉุกเฉิน) เมื่อปี 2563 สามารถ ยื่นกู้ได้อีก ซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตและประวัติการชําระ เปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่าน แอปพลิเคชัน MyMo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2564 นี้เป็นต้นไป

 

“การปรับเกณฑ์การให้สินเชื่อในครั้งนี้ เป็นความตั้งใจของธนาคารที่จะช่วยรายย่อย พ่อค้าแม่ค้า คนที่ มีอาชีพอิสระที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินและได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในระลอกใหม่ สามารถยื่นขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้ โดยให้รายละ 20,000 บาท หรือต้องมีประวัติการผ่อนชําระดีในช่วงที่ผ่านมา และไม่มีประวัติหนี้เสีย ซึ่งธนาคารจะพิจารณาช่วยเหลืออย่างเต็มที่” ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน กล่าวในที่สุด

 

 

คุณสมบัติผู้กู้

 

สำหรับผู้มีรายได้ประจำ

 

-เป็นผู้ประกอบการรายย่อย/ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ผู้ประกอบอาชีพด้านบริการอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

 

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน

 

-เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร ผู้ประกอบธุรกิจ/ เจ้าของกิจการ ผู้รับจ้างทั่วไป/ ผู้ใช้แรงงาน

 

-บุคคลธรรมดา สัญชาติไทยอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชําระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

 

-เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

 

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

-ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน

 

-ไม่เป็นผู้ที่ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ

 

 

จำนวนเงินให้กู้

 

-ผู้มีรายได้ประจำ จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

 

-ผู้มีอาชีพอิสระรายได้ไม่แน่นอน จะได้รับวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของธนาคาร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดขั้นตอนวิธีกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ธนาคารออมสิน ผ่านแอป "MyMo"

ธนาคารออมสิน สินเชื่อเสริมพลังฐานราก เปิดให้กู้อีกรอบแน่ 23 ม.ค.นี้

ธนาคารออมสิน ปิดสินเชื่อเสริมพลังฐานรากชั่วคราว หลังประชาชนแห่ลงทะเบียนแอป MyMo

สินเชื่อฉุกเฉิน ธนาคารออมสิน ดีเดย์กู้ 23 ม.ค. ผ่าน MyMo

อัพเดทมาตรการเยียวยาสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ลูกค้า "ธนาคารออมสิน" เช็กที่นี่

แท็กที่เกี่ยวข้อง