23 เมษายน 2021

เปิดรายละเอียดแผนจัดสรรหุ้น OR  เช็กขั้นตอนจองซื้อ

20 Jan 2021 15:22 น.
อ่าน 1,496 ครั้ง

เปิดรายละเอียดแผนจัดสรรหุ้น OR  เช็กขั้นตอนจองซื้อ

เปิดรายละเอียดแผนจัดสรรหุ้น OR จำนวน 2,610 ล้านหุ้น เช็กขั้นตอนจองซื้อรายย่อย- ผู้ถือหุ้นปตท. ก่อนเทรดในตลาด SET ต้นเดือนก.พ.64


 

บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) หรือ โออาร์ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,610 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (กรีนชู) จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 16 - 18 บาท คิดเป็นมูลค่าการเสนอขายรวมประมาณ 41,7600 – 46,980 ล้านบาท (ไม่รวมจำนวนหุ้นส่วนเกิน)  โดยจัดสรรเสนอขายหุ้น IPO ให้นักลงทุนรายย่อย 595.7 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22.8 %   
   

นายพงศ์ศักดิ์ พฤกษ์ไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัหลักทรัพย์ (บล.) กสิกรไทย จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงิน OR  เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน OR มี 5  บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและรับประกันการจำหน่ายได้แก่ บล.บัวหลวง บล.ฟินันซ่า บล. กสิกรไทย บล. เกียรตินาคินภัทร และบล. ทิสโก้  และมี 3 ธนาคารคือ ธนาคารกสิกรไทย ,ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกรุงไทย เป็นตัวแทนในการจำหน่ายหุ้นสำหรับรายย่อยและประชาชนทั่วไป  ขณะที่บล.กสิกรไทย จะเป็นตัวแทนในการจองหุ้นสำหรับ ผู้ถือหุ้นปตท.เฉพาะกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์  

 

การเสนอขายหุ้น OR จำนวน 2,610 ล้านหุ้น จัดสรร

 

1.ผู้จองซื้อรายย่อย 596 ล้านหุ้น หรือ 22.8%

 

2.ผู้ถือหุ้นของบมจ.ปตท. (PTT) จำนวน 300 ล้านหุ้น หรือ 11.5% เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ ปตท.ในอัตรา 95.1997 หุ้น PTTต่อ 1 หุ้น OR   

 

3.ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) 28 ราย จำนวน 1,714.30 ล้านหุ้นหรือสัดส่วน  65.7%  ที่ราคา 18 บาท คิดเป็นวงเงินระดมทุนในส่วนนี้ 30,857.40 ล้านบาท  แยกเป็น 

 

-ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในประเทศ 19 ราย จำนวน 1,264.3 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 48.5% ประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)และสถาบันการเงินชั้นนำ บริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ่   
 

- ผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) 9 ราย ที่จองซื้อในต่างประเทศ จำนวน 450 ล้านหุ้น หรือ 17.2%  

 

นอกจากนี้ OR ยังจัดสรรหุ้นส่วนเกินหรือกรีนชู อีกจำนวน 390 ล้านหุ้น คิดเป็น 14.94% ของจำนวนหุ้นไอพีโอที่เสนอขาย 

 โดยในส่วนของผู้ถือหุ้นปตท. ส่วนผู้มีสิทธิได้รับการจัดสรร  รวม 300 ล้านหุ้น ในอัตรา 95.1997 หุ้น PTTต่อ 1 หุ้น OR สามารถจองซื้้อกินสิทธิ์ที่ได้ไม่มีจำกัด ที่ราคาหุ้นละ 18 บาท  โดยจองซื้อได้ที่บล.กสิกรไทย ตั้งแต่วันที่ 25 - 28  มกราคม 2564 และผ่านออนไลน์ www.kasikornbank.com/kmyinvest.

ส่วนรายย่อยและประชาชนทั่วไป สามารถจองซื้อได้ที่ธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย และกรุงไทย ที่สำนักงานใหญ่และทุกสาขาทั่วประเทศและผ่านช่องทางออนไลน์ ในวันที่ 24 มกราคม 2564 จนถึงเวลา 12:00 น. (เที่ยง) ของวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ราคาหุ้นละ 18 บาท โดยจัดสรรแบบวิธี Small Lot First โดยจองขั้นต่ำ 300 หุ้นและเพิ่มทวีทุก 100 หุ้น  ไม่มีจำกัดจำนวน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับการกระจายหุ้นอย่างทั่วถึง

 

"หากมีผู้จองซื้อหุ้นเป็นจำนวนมากกว่าหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายดังกล่าว บริษัทฯ จะมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินหรือกรีนชู ให้แก่ผู้ลงทุนที่จำนวนไม่เกิน 390 ล้านหุ้น " นายพงศ์ศักดิ์ กล่าว

 

OR จะประกาศราคาเสนอขายสุดท้าย ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. และจะประกาศผลการจัดสรรของผู้ซื้อรายย่อยในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564  ก่อนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ( SET ) ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 


ทั้งนี้ภายหลังการเสนอขายหุ้นไอพีโอ ปตท.ยังถือสัดส่วน 75% ( รวมกรีนชูแล้ว ) โดยเงินระดมทุน 4.8 หมื่นล้าน - 5.4 หมื่นล้านบาท จะนำไปใช้รองรับแผนการลงทุน 5 ปี ( 2564-2568)  เพื่อขยายสถานีน้ำมัน ขยายร้านค้าปลีก ขยายตลาดพาณิชย์  ธุรกิจคลังเก็บสินค้า และศูนย์กระจายสินค้าธุรกิจขยายเครือข่ายร้านค้าปลีก ขยายสถานีบริการน้ำมันแห่งใหม่และเป็นทุนหมุนเวียน

 

ผลดำเนินงานที่ผ่านมาของ OR บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการจำนวนอยู่ที่  543,275.7 ล้านบาท 592,072.8 ล้านบาท 577,134.0 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ ขณะที่งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 มีรายได้จากการขายและการให้บริการอยู่ที่ 430,341.1 ล้านบาท และ 319,308.4 ล้านบาทตามลำดับ

 

และมีกำไรสุทธิจำนวน 9,768.7 ล้านบาท 7,851.3 ล้านบาท 10,895.8 ล้านบาท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามลำดับ ขณะที่งวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และวันที่ 30 กันยายน 2563 มีกำไรสุทธิ์จำนวน 8,947.5 ล้านบาท และ 5,868.5 ล้านบาท ตามลำดับ (ทั้งนี้ ข้อมูลสำหรับปี 2560 และ 2561 อ้างอิงจากข้อมูลทางการเงินรวมเสมือน ในขณะที่ข้อมูลสำหรับปี 2562 และสำหรับงวดเก้าเดือนปี 2562 และ 2563 อ้างอิงจากงบการเงินรวมตรวจสอบตามกฎหมาย)

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดแผนใช้เงิน OR ระดมทุนไอพีโอ 5.4 หมื่นล้าน 

OR ชู 6 กลยุทธ์ดันธุรกิจโตแกร่ง คาดหุ้นเข้าเทรดต้นก.พ.

เช็คที่นี่ ขั้นตอนจองซื้อหุ้น OR ผ่าน 3 แบงก์

OR เขย่าหุ้น SET50-100 

 

 

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend