23 เมษายน 2021

สธ.แจ้ง รพ.เอกชนทั่วประเทศ ขอความร่วมมือให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตรวจ-รักษาฟรี

23 Dec 2020 16:21 น.
อ่าน 617 ครั้ง

สธ.แจ้ง รพ.เอกชนทั่วประเทศ ขอความร่วมมือให้กลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ตรวจ-รักษาฟรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข แจ้งโรงพยาบาลเอกชนทั่วไทย ขอความร่วมมือให้กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ทุกคน ได้รับการตรวจและรักษาฟรี ร่วมหยุดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการเข้าถึงการรักษา โดยไม่ต้องกังวลต่อภาระค่าใช้จ่าย


 

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) เปิดเผยวันนี้ (23 ธ.ค.) ว่า การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่เกิดขึ้นใน จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น สร้างความวิตกกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่ หรือผู้ที่มีประวัติการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นอย่างมาก

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)

กรม สบส.จึงขอความร่วมมือไปยังโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ ให้ปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งสถานพยาบาลเอกชนอันถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในระบบการสาธารณสุขไทย เพื่อที่จะร่วมกับภาครัฐหยุดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตราย และสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนในการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โดยไม่ต้องกังวลต่อภาระค่าใช้จ่าย

 

โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ กำหนดให้ผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลโดยฉุกเฉินจากสถานพยาบาล โดยให้ประชาชนเข้ารับสิทธิการรักษาในสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาของตนเอง แต่หากมีความจำเป็น หรือมีภาวะฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลใดก็ได้ทั้งรัฐและเอกชน หรือหากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีอาการเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 และต้องการตรวจวินิจฉัยว่าตนมีอาการของโรคโควิด-19 หรือไม่ ก็สามารถเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ หรือตามโรงพยาบาลใด ๆก็ได้ทั้งรัฐและเอกชนหากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นผู้ติดโรคโควิด-19 จะถูกส่งตัวรักษาตามกระบวนการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หากว่าไม่มีอาการเข้าข่ายป่วยตามหลักเกณฑ์ แล้วต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่แพทย์ไม่ได้วินิจฉัยให้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง หากสถานพยาบาลใดปฏิเสธการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ป่วยหรือญาติ จะถือว่ามีความผิดตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ซึ่งมีอัตราโทษ ตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ กรม สบส.ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่ง ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถโดยไม่เอาค่าใช้จ่ายมาเป็นเงื่อนไขห้ามเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากผู้ป่วยหรือญาติโดยเด็ดขาด และให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลของผู้ป่วย เพื่อนำมาประกอบการเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด และหากประชาชนมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วน กรม สบส. 1426 ในวันและเวลาราชการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นายกฯเรียกประชุมศบค.ชุดใหญ่ 24 ธ.ค.

เปิดสายพันธุ์โควิดป่วนไทย จาก "ท่าขี้เหล็ก" ถึง “สมุทรสาคร”

“สมุทรสาคร” พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม 121 ราย รวม 1,184 ราย รอผล 4,125 ราย


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend