28 กุมภาพันธ์ 2021

“BLCP” จ้างงานนักศึกษาจบใหม่เน้นภูมิลำเนา จ.ระยอง

18 Dec 2020 09:55 น.
อ่าน 624 ครั้ง

“BLCP” จ้างงานนักศึกษาจบใหม่เน้นภูมิลำเนา จ.ระยอง

“BLCP” ร่วมมือกับภาครัฐ จ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ปี 2562-63 เน้นมีภูมิลำเนา จ. ระยอง สร้างพลังสำนึกรักบ้านเกิด


นายยุทธนา เจริญวงศ์ กรรมการบริษัท บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้มุ่งแก้ไขปัญหาการว่างงาน ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 (Covid-19) ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมส่งเสริมให้เด็กจบใหม่ในพื้นที่มีสำนึกรักบ้านเกิด และได้กลับมาทำงานใน จ. ระยอง รวมจำนวน 20 อัตรา อาทิ ช่างเทคนิค พนักงานปฏิบัติการเคมี พนักงานปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยวิศวกรฝ่ายปฏิบัติการ/ฝ่ายธุรกิจ และเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564

สำหรับเงื่อนไขผู้จบการศึกษาใหม่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ต้องมีสัญชาติไทย ,ไม่เคยอยู่ในระบบประกันสังคม ,ยกเว้นกรณีผู้จบการศึกษาใหม่ที่อยู่ในระบบประกันสังคม เนื่องจากทำงานนอกเวลา (Part time) ในระหว่างที่กำลังศึกษา ซึ่งใช้เกณฑ์พิจารณาจากวันที่จบการศึกษา ,ผู้จบการศึกษาใหม่ยังเป็นผู้ว่างงาน

,เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในปริญญาตรี และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือปี 2563  และหากเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ. ระยอง จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรก เพื่อส่งเสริมนโยบายสำนึกรักบ้านเกิดทั้งนี้  การดำเนินโครงการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญกับการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลง ด้วยการสนับสนุนการจ้างงานระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้จบการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นให้คนไทยต้องมีงานทำในทุกพื้นที่ สนับสนุนการจ้างงานที่มั่นคงและต่อเนื่อง เน้นเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนเพื่ออนาคตของประเทศไทย

“โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง (Co – payment) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ ให้เกิดการจ้างงานใหม่ ผู้ที่จบการศึกษาใหม่แต่ยังไร้ประสบการณ์ทำงาน ได้รับการบรรจุงานเพิ่มขึ้น โดยรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนในอัตรา 50% ของค่าจ้างตามระดับการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวได้”

 


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend