ห้ามพลาดเปิดให้จองแล้ว "โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" วันนี้!

09 พ.ย. 2563 เวลา 3:22 น.1.0k

ต้องไม่พลาด! เปิดให้จองแล้ว "โครงการบ้านพักผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" วันนี้ - 30 พ.ย.63 เช็กช่องทางจองรับสิทธิได้ทีนี่

ต้องไม่พลาดสำหรับผู้ที่สนใจ "โครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" (Senior Housing Zone) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยในวันนี้ (9 พฤศจิกายน 2563) เป็นวันแรกที่เปิดให้ผู้ที่สนใจจองสิทธิในโครงการฯ

 

ทั้งนี้ โครงการ ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์" (Senior Housing Zone)  เป็นโครงการนำร่องเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยและเดินหน้านโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ ภายใต้ความร่วมมือของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให้จองสิทธิโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พ.ย. 2563 โดยมีราคาห้องพักเริ่มต้น 1.82 – 2.99 ล้านบาท (ราคารวมเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า) โดยสามารถจองได้ 2 ช่องทาง คือ

 

1.จองผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยให้ผู้สูงอายุหรือตัวแทนแสดงความประสงค์และจัดส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ หรือ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดเงื่อนไข "ที่พักผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์" เริ่มต้น 1.82 ล้านบาท เปิดจอง 9-30 พ.ย.นี้

"ที่พักอาศัยผู้สูงอายุรามาฯ-ธนารักษ์" เริ่มต้น 1.82 ล้าน เช่ายาว 30 ปี

เปิดรายละเอียด "ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร

"ธนารักษ์" เดินหน้าสร้างบ้านผู้สูงอายุ-ขรก.5 โครงการ

 

และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตรโครงการฯ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ธพส. 

2.จองผ่านเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 

-กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม.

 

-บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. (เฉพาะวันและเวลาราชการ 08.30 น. – 16.30 น. เท่านั้น เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้จัดส่งเอกสารผ่านระบบให้แก่ผู้สูงอายุแต่ละราย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 

1.มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 58 ปี ณ วันที่จองสิทธิ และหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ณ วันที่เข้าพักอาศัยจริง

 

2.มีสุขภาพแข็งแรง ช่วยเหลือพึ่งพาตัวเองได้ดี ไม่มีโรคหรืออาการของโรคอันเป็นอุปสรรคในการเข้าพักอาศัยภายในโครงการฯ ตามความเห็นของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

3.สามารถยอมรับเงื่อนไขค่าใช้จ่ายตามที่โครงการฯ กำหนด หรือยอมรับเงื่อนไขการขอสินเชื่อจากธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ

 

ทั้งนี้ สำหรับสิทธิประโยชน์และรายละเอียดโครงการฯ ผู้สูงอายุหรือบุตรหลานที่สนใจ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายตรงโครงการฯ เบอร์โทรศัพท์ 02-1422276, 02-1422283
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง